Ultimele anunturi

(04.09.2015) Anunt intentie

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica anuntul de intentie pentru contractul de achizitii de servicii avand ca obiect ”Asistenţă tehnică pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS, aferente etapelor de evaluare, contractare, implementare și verificare ex-post a proiectelor POSDRU 2007-2013

(04.08.2015) Anunt

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica Clarificari la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie de servicii avand ca obiect ” Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”

(03.08.2015) Anunt

MFE - Directia Generala Programe Capital Uman publica Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2399/2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale", publicat în MO Partea I nr.577/31.07.2015

(31.07.2015) Anunt intentie

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica anuntul de intentie pentru pentru contractul de achizitii de servicii avand ca obiect ”Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”

(09.07.2015) Anunt

OIR POS DRU NORD EST publica listele proiectelor contractate si aflate in implementare la data de 30.06.2015

(19.06.2015) Anunt

MFE – DG PCU publică spre consultare următoarele documente pentru Programul Operaţional Capital Uman:
1.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015draft
1.2 Ordinul de cheltuieli eligibiledraft
1.3 Contract de finanţaredraft
1.4 Acord de Parteneriat – draft

2.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 - Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” si Axa 2 – „Îmbunătățirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs”
2.2 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT pentru Recrutarea Lucratorilor Devavorizati si pentru Formarea Acestora „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”
2.3 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”

Vă rugăm să transmiteți, conform formatului atașat (link document) propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea acestora, la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, până la data de 10.07.2015.


(21.08.2014) Anunt schimbare sediu si adresa de corespondenta

Incepand cu data de 20.08.2014, OIR POS DRU NORD-EST isi desfasoara activitatea la adresa: Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, cod postal 610004, jud. Neamt.
Telefon : 0233 231950, 0233 231 957

Fax: 0233 231 956

 Legatura rapida ActionWeb

Viitorul FSE 2014 - 2020

actionweb viitorul_fse