Ultimele anunturi

(17.11.2015) Anunt

In Monitorul Oficial al României Partea I nr. 860/16.11.2015 a fost publicat Ordinul 3128 al ministrului fondurilor europene privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de catre beneficiarii Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.
pdf
Ordinul 3128/2015

(11.11.2015) Clarificari instructiunea 113

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman transmite clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează în luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, în vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.

(10.11.2015) Anunt

Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015, potrivit cărora „termenul limită de depunere a cererii de lichidare este 13.11.2015, odată cu transmiterea ultimei cereri de plată”, rugăm beneficiarii să aibă în vedere că prin termen limită de depunere a cererii de lichidare se înţelege înregistrarea cererii şi a documentaţiei aferente la registratura OIR POSDRU NORD-EST pana la data de 13.11.2015 inclusiv, orele 14:00

(05.11.2015) Publicare instructiune

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica instructiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect”

(30.10.2015) Anunt

In Monitorul Oficial al României Partea I nr. 806/29.10.2015 a fost publicata OUG 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare care prevede la art. 62 completari la OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
pdf
Articolul 62/OUG 47/2015

(20.10.2015) Publicare instructiune

AMPOSDRU publica instructiunea nr. 112/20.10.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii POSDRU 2007-2013”

(20.10.2015) Anunt privind regimul de depunere a Cererilor de Rambursare

In Monitorul Oficial al României, partea I, n. 777 din 19.X. 2015 a fost publicat Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 2802/2015 - regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României.
Art. 1. — (1) Pentru proiectele a căror implementare s-a finalizat până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, beneficiarii Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” care au depus deja cererea de rambursare finală şi pentru care există cheltuieli angajate în perioada de implementare a proiectelor şi plătite până la data apariţiei prezentului ordin, dar nesolicitate la rambursare, pot solicita la rambursare aceste cheltuieli până la data de 13 noiembrie 2015, cu încadrarea în ultimul buget aprobat, prin depunerea unei cereri de rambursare în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” în vigoare.
(2) Beneficiarii care nu se încadrează în termenul prevăzut la alin. (1) pentru depunerea cererii de rambursare suportă cheltuielile aferente proiectului din resurse proprii.
Art. 2. — Liderii de parteneriat sunt obligaţi să depună cereri de rambursare, dacă există solicitare scrisă din partea partenerului/partenerilor de implementare a proiectului, însoţită de toate documentele justificative în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” în vigoare.
Art. 3. — Pentru proiectele aflate în implementare la data apariţiei prezentului ordin şi care se vor finaliza până la data de 15 octombrie 2015, beneficiarii Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” pot depune cereri de rambursare finală până la data de 27 noiembrie 2015.
Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilorde rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2015, se abrogă.
pdf
Ordinul 2802/19.10.2015

(07.10.2015) ORDIN nr. 2.690 din 23 septembrie 2015

ORDINUL nr. 2.690 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale şi privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 7 octombrie 2015
Data intrarii in vigoare: 07 Octombrie 2015
pdf
Ordinul2690/23.09.2015

(07.10.2015) Anunt lansare MySMIS2014

LOGOMFE
Miercuri, 7 octombrie, ora 10.00, la sediul Guvernului (sala Muntenia), ministrul fondurilor europene, Marius Nica, și directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, Marcel Opriș, lansează spre consultare publică aplicația MySMIS2014

Aplicația MySMIS2014 va fi utilizată de solicitanții și beneficiarii de fonduri europene în relația lor cu autoritățile, pentru a depune proiecte mai rapid și mai simplu, utilizând mediul online, și pentru a-și implementa mai ușor proiectele.
Prin intermediul acestei aplicații, cei care doresc să acceseze fonduri europene pot să completeze electronic cererea de finanțare, însoțită de declarațiile anexe, fără să mai fie nevoie de deplasarea la Autoritatea de Management sau Organismele Intermediare.


În plus, după ce vor semna contractele de finanțare, vor utiliza această aplicație pe toată durata implementării proiectului pentru a completa rapoarte și a primi informații despre stadiul cererilor de rambursare. Jurnaliștii acreditați pot avea acces la eveniment pe baza legitimației de presă.

Accesul se va face pe la poarta D, Bd. Iancu de Hunedoara.

 Legatura rapida ActionWeb

Viitorul FSE 2014 - 2020

actionweb viitorul_fse