Ultimele anunturi

(21.01.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:

 • Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii"
 • Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.3 "Acces si participare la FPC"
 • Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale"
 • Schita schemei de ajutor de minimis asociata Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.1
  Propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente pot fi trimise pâna la data de 10 februarie 2015, orele 12.00, la adresa de e-mail consultareGSCS@fonduri-ue.ro

  (20.01.2015) Anunt

  MFE - AM POSDRU publica spre consultare schita Ordinului privind aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU 2007-2013.
  Propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document pot fi trimise pâna la data de 23.01.2015, orele 12.00, la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

  In acest sens, va rugam sa consultati urmatoarele documente:
  Ordinul privind aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU 2007 - 2013.

  Notificarea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se afla în implementare finantate prin POSDRU 2007 – 2013

  (20.01.2015) Anunt

  In conformitate cu măsurile preventive anticorupţie prevăzute in Strategia naţională anticorupţie 2012-2015 şi cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcţiei, la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice şi a instituţiilor din subordine sau sub autoritate au fost constituite, in cursul anului 2013, comisii de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcţiei publice.

  In acest context, art. 3 al Legii nr. 251/2004 prevede că „la sfarşitul fiecărui an, autorităţile, instituţiile publice sau persoanele juridice publică lista cuprinzand bunurile depuse potrivit prezentei legi şi destinaţia acestora, pe pagina de Internet a persoanei juridice respective ori in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a”

  In cadrul OIRPOSDRU NORD-EST nu au fost inregistrate, in anul 2014, bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice.

  (16.01.2015) Anunt

  DG AMPOSDRU publica Lista cererilor de finantare care au fost respinse în Faza A, pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 175 "Firme de exercitiu pentru elevi" (DMI 2.1).
  În cursul zilei de 16.01.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în Faza A vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/adresele de e-mail precizate în cererea de finantare.
  Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
  Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, la adresa: B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17 (parter), sector 1, Bucuresti.
  Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a contestatiei la registratura AMPOSDRU este miercuri, 21 ianuarie 2015, orele 16.00
  Solicitantii ale caror cereri de finantare se regasesc în lista atasata, dar nu au primit Scrisoarea de informare, vor contacta OI POSDRU CNDIPT la adresa evaluare2015@tvet.ro

  (08.01.2015) Anunt

  MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 – DMI 4.1 „Calitate în serviciile de ocupare”.
  MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 185 – DMI 6.2 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

  (07.01.2015) Anunt

  MFE - AM POSDRU publica spre consultare Recomandari privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale” si Instructiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU.
  Va rugam sa ne transmiteti propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente pâna la data de 9.01.2015, orele 16.00, la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

 • Instructiune Monitorizare
 • Anexe
 • Recomandari
 • Actionweb - plan activitati
 • Actionweb - grup tinta
 • Actionweb - manual
 • Metodologie conciliere legea 284
 • Metodologie conciliere contestatii
 • Anexa 29 pentru cererea de plata

 • (05.01.2015) Anunt

  MFE - AMPOSDRU lanseaza Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 186 "Competente pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, tesuturi si celule" finantata din DMI 3.2. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 6.01.2015, ora 10.00, pâna în data de 21.01.2015, ora 16.00, sau pâna la momentul depunerii cererii de finantare de catre solicitant.

  (30.12.2014) Anunt

  AM POSDRU anunta publicarea în consultare publica a primului draft de Ghid al Solicitantului "Masuri integrate pentru tinerii inactivi" ce va fi finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 1 : Initiativa "Locuri de munca pentru tineri" si Axa Prioritara 2 : "Îmbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs"
  Documente atasate: grafic activitati PO CU si buget PO CU.
  Termenul pâna la care se pot trimite observatii : 15 ianuarie 2015 la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro  (21.08.2014) Anunt schimbare sediu si adresa de corespondenta

  Incepand cu data de 20.08.2014, OIR POS DRU NORD-EST isi desfasoara activitatea la adresa: Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, cod postal 610004, jud. Neamt.
  Telefon : 0233 231950, 0233 231 957

  Fax: 0233 231 956

     Legatura rapida ActionWeb

  Viitorul FSE 2014 - 2020

  actionweb viitorul_fse