Ultimele anunturi

(22.10.2014) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP)
sch CPP nr. 174 „Dezvoltarea carierei didactice” finantata din DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare”
schCPP nr. 175 „Firme de exercitiu pentru elevi” finantata din DMI 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
schCPP nr. 176 „ România Start-up” finantata din DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, având asociată schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori”
(schema ajutor de minimis DMI 3.1)

AMPOSDRU va informa data publicarii în Monitorul Oficial a Ghidurilor Solicitantului Conditii Specifice si data închiderii sistemului informatic

(15.10.2014) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:
sch schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Axa Prioritara 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”;
schschita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Axa Prioritara 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
schSCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS „Sprijin pentru antreprenori”

Propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente, pot fi trimise pâna la data de 20.10.2014, orele 12.00, la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro

(14.10.2014) AM POSDRU publică spre consultare Instructiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare

MFE - AM POSDRU publică spre consultare Instructiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementării contractelor de finantare POSDRU. Descarca anexe 1, anexe 2 si anexa 3
Propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document, pot fi trimise pâna la data de 17.10.2014, orele 12.00, la adresa de e-mail: instructiune_monitorizare@fonduri-ue.ro

(14.10.2014) AM POSDRU publica spre consultare Instructiunea privind contractarea

MFE - AM POSDRU publica spre consultare Instructiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de modificare a contractelor de finantare POSDRU. Descarca Anexe.
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 17.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: instructiune_contractare@fonduri-ue.ro

(06.10.2014) Ordinul nr. 989/2014

Ministerul Fondurilor Europene - MFE emite Ordinul nr. 989/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

ordin Ordinul nr. 989/2014

(03.10.2014) Anunt

Dorim să vă informăm că în perioada 04 octombrie 2014 orele 09.00 - 05 octombrie 2014 orele 18.00 site-ul Ministerului Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro nu va fi functional din cauza efectuării unor lucrari urgente de mentenantă si modernizare ale infrastructurii IT.

(02.10.2014) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 6.2 „Îmbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 06.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro

(30.09.2014) Anunt

MFE - AMPOSDRU publica rezultatul procesului de evaluare pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 168 " Dezvoltarea economiei sociale" DMI 6.1:

bbLista provizorie a proiectelor admise (partea a 2-a)

bbLista proiectelor respinse în Faza B

În data de 30 septembrie 2014 se vor transmite scrisorile de informare aferente fazei B de evaluare.
Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare vor contacta DG AMPOSDRU la adresa evaluare168@fonduri-ue.ro.
Rezultatul procesului de evaluare poate fi contestat. Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucuresti.
Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a contestatiei la registratura AMPOSDRU este 6 octombrie 2014, orele 16.00. Pentru contestatiile transmise prin curier/posta, data limita de transmitere este 6 octombrie 2014.

(30.09.2014) Anunt

În atenţia beneficiarilor de financiară nerambursabilă monitorizaţi de OIR POSDRU Regiunea Nord-Est care au terminat perioada de implementare si nu au depus cererea de rambursare finală
Vă reamintim că cererea de rambursare finală trebuie depusă la sediul OIR POSDRU Regiunea Nord-Est, în termen de maxim 270 de zile de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare.
anunt_CR Anunt complet

(21.08.2014) Anunt schimbare sediu si adresa de corespondenta

Incepand cu data de 20.08.2014, OIR POS DRU NORD-EST isi desfasoara activitatea la adresa: Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, cod postal 610004, jud. Neamt.
Telefon : 0233 231950, 0233 231 957

Fax: 0233 231 956

 Legatura rapida ActionWeb

Viitorul FSE 2014 - 2020

actionweb viitorul_fse