Ultimele anunturi

(07.10.2015) Anunt lansare MySMIS2014

LOGOMFE
Miercuri, 7 octombrie, ora 10.00, la sediul Guvernului (sala Muntenia), ministrul fondurilor europene, Marius Nica, și directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, Marcel Opriș, lansează spre consultare publică aplicația MySMIS2014

Aplicația MySMIS2014 va fi utilizată de solicitanții și beneficiarii de fonduri europene în relația lor cu autoritățile, pentru a depune proiecte mai rapid și mai simplu, utilizând mediul online, și pentru a-și implementa mai ușor proiectele.
Prin intermediul acestei aplicații, cei care doresc să acceseze fonduri europene pot să completeze electronic cererea de finanțare, însoțită de declarațiile anexe, fără să mai fie nevoie de deplasarea la Autoritatea de Management sau Organismele Intermediare.


În plus, după ce vor semna contractele de finanțare, vor utiliza această aplicație pe toată durata implementării proiectului pentru a completa rapoarte și a primi informații despre stadiul cererilor de rambursare. Jurnaliștii acreditați pot avea acces la eveniment pe baza legitimației de presă.

Accesul se va face pe la poarta D, Bd. Iancu de Hunedoara.

(25.09.2015) Anunt ocupare post temporar vacant

OIR POS DRU NORD-EST organizează concurs in vederea ocuparii unui post de inspector, clada I, grad profesional asistent, vacant temporar

(17.09.2015) Publicare instructiune

AMPOSDRU publica instructiunea nr. 109/16.09.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii POSDRU 2007-2013”

(15.09.2015) Anunt intentie

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica anuntul pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de achizitii de servicii avand ca obiect ”Sprijin pentru asigurarea serviciilor specializate și achiziția de accesorii, bunuri și echipamente aferente serviciilor specializate ”:

Lot 1: Servicii de medicina muncii - Cod CPV 85147000-1  
Lot 2: Servicii sanatate si securitate in munca (Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă) - Cod CPV 71317210-8
Lot 3: Servicii de paza si stingerea incendiilor ( Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor) - Cod CPV 71317100-4

(11.09.2015) Anunt intentie

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica anuntul pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de achizitii de servicii avand ca obiect ”Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013

(09.09.2015) ANUNT IMPORTANT

Termenul limita pana la care beneficiarii pot plati cheltuielile efectuate in cadrul proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 este 31 decembrie 2015.

Aceasta data reprezinta si data limita a eligibilitatii cheltuielilor.

Nicio cheltuiala efectuata dupa aceasta data nu mai poate fi solicitata la rambursare dupa aceasta data!

(04.09.2015) Anunt intentie

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica anuntul de intentie pentru contractul de achizitii de servicii avand ca obiect ”Asistenţă tehnică pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS, aferente etapelor de evaluare, contractare, implementare și verificare ex-post a proiectelor POSDRU 2007-2013


(21.08.2014) Anunt schimbare sediu si adresa de corespondenta

Incepand cu data de 20.08.2014, OIR POS DRU NORD-EST isi desfasoara activitatea la adresa: Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, cod postal 610004, jud. Neamt.
Telefon : 0233 231950, 0233 231 957

Fax: 0233 231 956

 Legatura rapida ActionWeb

Viitorul FSE 2014 - 2020

actionweb viitorul_fse