Ultimele anunturi

(27.05.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea conditiilor necesare derularii proiectelor finantate în cadrul POSDRU 2007—2013 prin prelungirea termenului de implementare”

(25.05.2015) Anunt

MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 2 la la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiectede tip grant nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi” – DMI 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”.”

(25.05.2015) Anunt

MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 1 la la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiectede tip grant nr. 189 „Stagii de practică pentru studenți”

(23.05.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman multumeste partenerilor pentru contributiile la Metodologia de verificare, evaluare si selectie a proiectelor in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Metodologia si criteriile de selectie au fost dezbatute si aprobate in cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020 din data de 20 mai 2015.
Metodologia poate fi descarcata aici.

(22.05.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.2 „Competente pentru competitivitate în domeniul medical – pediatrie”. Propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document rugam pot fi transmise pâna la data de 28 mai 2015, ora 14.00, la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro

(18.05.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publică centralizatorul răspunsurilor la propunerile de modificare a Metodologiei si a criteriilor de verificare, evaluare si selectie pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, ca urmare a procesului de consultare publică lansat în data de 08.05.2015

(15.05.2015) Anunt

Asigurându-vă că răspunsul dumneavoastră este foarte important pentru noi, iar aspectele menționate de dumneavoastră vor fi luate în considerare pentru îmbunătăţirea proceselor gestionate de către Organismele Intermediare şi Autoritatea de Management pentru POSDRU, vă rugăm să completați chestionarul pe care il regăsiți AICI.
Va mulțumim pentru timpul acordat!

(13.05.2015) Publicare erata instructiune

AMPOSDRU publica Erata la instructiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale.”

(11.05.2015) Publicare instructiune

AMPOSDRU publica instructiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

(11.05.2015) Publicare instructiune

AMPOSDRU publica instructiunea nr. 107/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale

(08.05.2015) Informare

Sprijin pentru beneficiari prin sesiuni gratuite de instruire si tutorat

(08.05.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Metodologia si criteriile de verificare, evaluare si selectie pentru Programul Operational Capital (POCU) 2014-2020
In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, metodologia si criteriile vor fi supuse aprobarii Comitetului de Monitorizare pentru POCU in data de 20 mai 2015.
In cazul in care aveti observatii/propuneri de modificare privind continutul documentului, va rugam sa le transmiteti prin completarea formularului, pâna la data de 13 mai 2015, ora 12.00 la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro

(07.05.2015) Anunt

AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de 06.05.2015, a Ordinului pentru aprobarea cererii de propuneri de proiecte nr. 189 "„Stagii de practică pentru studenți"”, finantata din DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 22.05.2015, ora 10.00, până în data de 29.05.2015, ora 16.00.

(07.05.2015) Anunt

MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi” – DMI 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

(05.05.2015) Anunt

AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de 30.04.2015, a Ordinului pentru aprobarea urmatoarelor cereri de propuneri de proiecte (CPP):

- CPP nr 187 „Sprijin pentru doctoranzi”, finantata din DMI 1.5 "„Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii"
- CPP nr 188 „Oportunitati integrate de diminuare a parasirii timpurii a scolii”, finantata din DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii"


Pentru CPP mentionate mai sus, sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 18.05.2015, ora 10.00, până în data de 25.05.2015, ora 16.00

(05.05.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 189 "„Stagii de practică pentru studenți"”, finantata din DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.
AMPOSDRU va informa data publicarii în Monitorul Oficial a Ghidului Solicitantului Conditii Specifice si data închiderii sistemului informatic.


(21.08.2014) Anunt schimbare sediu si adresa de corespondenta

Incepand cu data de 20.08.2014, OIR POS DRU NORD-EST isi desfasoara activitatea la adresa: Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, cod postal 610004, jud. Neamt.
Telefon : 0233 231950, 0233 231 957

Fax: 0233 231 956

 Legatura rapida ActionWeb

Viitorul FSE 2014 - 2020

actionweb viitorul_fse