ANUNTURI publicate in anul 2008
Prima Pagina
Pagina principala de anunturi

(02.12.2008) In atenţia beneficiarilor/potenţialilor beneficiari ai POSDRU:

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est reprezentată de domnul Cristian ABABEI şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui reprezentată de domnul Silviu CALANCIA organizează în data de 05 decembrie 2008 un seminar de informare în sprijinul potenţialilor beneficiari pentru Domeniul Major de Intervenţie 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare din Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane finanţat din Fondul Social European.
Vă aşteptăm la seminar cu informaţii utile privind condiţiile de solicitare a fondurilor (categorii de beneficiari eligibili, operaţiuni indicative, activităţi eligibile, grupuri ţintă, cheltuieli eligibile, elaborare aplicaţii).
Întâlnirea are loc in data de 05 decembrie 2008, între orele 11.00-13.00, la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, str. Alecu Donici nr.2,  Vaslui.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi următoarelor persoane:

 1. OIRPOSDRU Regiunea Nord-Est, Ioana Andoreanu/Maria Gabor-Baba,  tel. 0233 231950, 0233 231957, e-mail: identitate.vizuala[at]fsenordest.ro
 2. AJOFM Vaslui, Daniela Cîmpianu, tel. 0235 318184, e-mail vs_ma[at]ajofm.anofm.ro
Descarca invitatia seminar vaslui

linie

(11.11.2008) In atenţia beneficiarilor/potenţialilor beneficiari ai POSDRU:

Circulara privind deschiderea conturilor la unitatile teritoriale ale Trezoreriei statului pe numele beneficiarilor din sectorul privat) la nivelul beneficiarilor/potentialilor beneficiari ai POSDRU citeste circulara pdf.

linie

(29.09.2008) Publicare Corrigenda la Ghidurile Solicitantului.

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Condiţiile Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 55 şi 56 citeste mai mult.

linie

(10.09.2008) ANUNT ORGANIZARE CONCURS

O.I.R. P.O.S .D.R.U. Regiunea Nord - Est organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta prevazuta in anexa nr.1. Concursul se desfasoara la sediul O.I.R. P.O.S. D.R.U. Nord - Est, Piatra Neamt, str. G-ral Dascalescu, nr. 15, Bl. T1, dupa cum urmeaza:

 • proba scrisa in data de 22.09.2008, ora 10.00
 • interviul in data de 23.09.2008, ora 15.00

In vederea participarii la concurs, candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile pentru ocuparea unei functii publice, prevazute la art. 54 din Legea nr.188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr.251/2006; Conditiile de participare la concurs si bibliografia sunt prezentate in anexele nr.1 si nr.2. Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 • cazierul judiciar ;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • copia fisei de evaluarea a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca ;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate. Formularul de înscriere la concurs se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul O.I.R. P.O.S. D.R.U. Nord - Est din Piatra Neamt, Biroul Juridic-Administrativ pana la data de 18.09.2008, ora 16.00. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0233/231 950.

 • Anunţ Concurs doc
 • Anexa 1 Inspector debutant doc

Bibliografie Inspector debutant doc

linie

(27.08.2008) Sesiuni de pregatire a potentialilor promotori de proiecte pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

AMPOSDRU reia în luna septembrie 2008 sesiunile de pregatire a potentialilor promotori de proiecte pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, organizate în cadrul proiectului de Asistenta Tehnica PHARE RO. 2005/017-553.04.02.01.02 citeste mai mult.

linie

(25.08.2008) AMPOSDRU publica Corrigenda la Ghidurile Solicitantului atat pentru proiectele strategice cat si pentru cele de grant, prin care se modifica lista documentelor solicitate pentru încheierea contractului de finantare si se prelungesc termenele de depunere a cererilor de finantare, dupa cum urmeaza:

 • pentru cererile de propuneri de proiecte de grant lansate în data de 16 aprilie 2008, termenul limita de depunere se prelungeste pâna la data de 31.10.2008, ora 17.00.
 • pentru cererile de propuneri de proiecte strategice lansate în data de 8 iulie 2008, termenul limita de depunere se prelungeste pâna la data de 20.10.2008, ora 17.00, cu exceptia cererii de propuneri de proiecte strategice nr. 59 „Burse doctorale” al carei termen de depunere nu se modifica.

Toate documentele se gasesc pe site-ul old.fonduri-ue.ro.

linie

(30.07.2008) ANUNT ORGANIZARE CONCURS

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Nord-Est cu sediul în Piatra Neamt, str. G-ral Dascalescu, nr. 15, bl. T1, organizeaza concurs în zilele 12.08.2008, ora 10.00 (proba scrisa) si 13.08.2008, ora 15.00 (interviul), la sediul institutiei, în vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante de auditor clasa I, gradul profesional principal, treapta de salarizare 3 si inspector clasa I, gradul profesional asistent, treapta de salarizare 3.

In vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile pentru ocuparea unei funcţii publice, prevăzute la art. 50 din Legea nr.188/1999, republicata, privind Statutul funcţionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr.251/2006;

Condiţiile de participare la concurs si bibliografia sunt prezentate in anexele ataşate.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 1. copia actului de identitate;
 2. formularul de înscriere;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea in munca si, după caz, in specialitate;
 5. cazierul judiciar ;
 6. adeverinţă care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. copia fisei de evaluarea a performantelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de munca ;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care sa ateste ca nu a desfăşurat activităţi de politie politica.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
Formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord - Est, Piatra Neamţ,  Biroul Juridic Administrativ pana la data de 08.08.2008, ora 16.00

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0233/231 950.

 • Anunţ Concurs doc
 • Anexa 1 Auditor doc

Bibliografie Auditor doc

 • Anexa 1 Inspector asistent doc

Bibliografie Inspector asistent doc

linie

(10.07.2008) OIR POS DRU Regiunea Nord-Est, anunta reprogramarea din motive obiective, a sesiunii de informare cu tema "PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE" programata în data de 17.07.2008. Vor fi organizate sesiuni de formare în toamna. Noul calendar de desfasurare, va fi comunicat în timp util.

linie

(01.07.2008) Va aducem la cunostinta faptul ca Autoritatea de Management pentru POS DRU în colaborare cu OIR POS DRU Regiunea Nord Est organizeaza în data de 17 iulie 2008, la Piatra Neamt, hotel "Central", sala "Decebal", pentru potentialii beneficiari, o sesiune de informare cu tema "PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE".

Potentialii beneficiari interesati pot descarca agenda evenimentului si formularul de înregistrare.

În vederea unei bune organizari, va rugam sa transmiteti pâna joi, 10 iulie 2008, Formularul completat pentru participarea la acest eveniment la adresa de posta electronica training[at]fsenordest.ro, catre d-na Ioana-Simona Andoreanu care poate fi contactata si telefonic la nr. 0233.231.950

linie

(14.04.2008) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est organizeaza în data de 17 aprilie 2008 lansarea cererilor de propuneri de proiecte de tip grant pentru domeniile majore de interventie 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale, 3.2 Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii si 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare din Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane finantat din Fondul Social European. Va asteptam la evenimentul de lansare cu informatii privind conditiile de solicitare a fondurilor. (invitatie - descarca ).

linie

(08.04.2008) În atentia solicitantilor de finantare - Phare 2006/018-147.04.02, Referinta 03 - Promovarea învatarii pe parcursul întregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca: Corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului pentru schema de finantare nerambursabila Phare 2006 - Promovarea învatarii pe parcursul întregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca.

linie

(08.04.2008) În atentia solicitantilor de finantare - Phare 2006/018-147.04.02, Referinta 04 - Masuri active pentru ocuparea fortei de munca: Corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului pentru schema de finantare nerambursabila Phare 2006 - Masuri active pentru ocuparea fortei de munca.

linie

(03.04.2008) In data de 02 aprilie 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane a publicat Programul Anual de Lucru 2007- 2008. În acest document gasiti si calendarul lansarii Apelurilor pentru propuneri de proiecte aferente alocarilor POS DRU pentru aceasta perioada. linie

(26.03.2008) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane organizeaza, în cadrul proiectului de Asistenta Tehnica PHARE RO.2005/017-553.04.02.01.02, sesiuni de pregatire a potentialilor promotori de proiecte pentru Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. In Regiunea Nord-Est, sesiunile vor avea loc la sediul OIR POS DRU Regiunea Nord-Est situat in Piatra Neamt, str. G-ral N. Dascalescu, nr. 15, bl. T1.

linie

(07.03.2008) În atentia solicitantilor de finantare - Phare 2006/018-147.04.02, referinta: 02 - Servicii Sociale: Corrigendum nr.3 la Ghidul solicitantului pentru schema de finantare nerambursabila Phare 2006 Servicii Sociale

linie

(05.03.2008) Astăzi, 5 martie 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane publică Corrigendumul nr. 1 pentru Ghidurile solicitantului nr. 1 – 16 şi Corrigendumul nr. 2 pentru Ghidul solicitantului nr. 6 „Burse doctorale”. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte de pe pagina de internet a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

linie

(22.02.2008) În atentia solicitantilor de finantare - Phare 2006/018-147.04.02, Referinta 02 - Servicii sociale:

 • Lista scurta (descarcă icon_arhiva) cu raspunsuri rectificate la întrebarile adresate de potentialii solicitanti Autoritatii de Management POS DRU pentru schema de finantare nerambursabila Phare 2006, Referinta 02 - Servicii sociale.
linie

(22.02.2008) În atentia solicitantilor de finantare - Phare 2006/018-147.04.02, referinta 03 - Promovarea învatarii pe parcusul întregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca:

 • Lista (descarcă icon_arhiva) cu raspunsurile la întrebarile adresate de catre potentialii solicitanti Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane .
linie

(20.02.2008) În atentia solicitantilor de finantare nerambursabila Phare, linia de buget Phare 2006/018-147.04.02, referinta 04 - "Masuri active pentru ocuparea fortei de munca":

 • Lista (descarcă icon_arhiva) cu raspunsurile la întrebarile adresate de catre potentialii solicitanti Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane .
linie

(15.02.2008) CERERE DE PROPUNERE DE PROIECTE

Astazi, 15 februarie 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte:

 1. „Educatie mai buna pentru toti”, Axa Prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul Major de Interventie 1.1 „Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate”;
 2. „Universitate pentru viitor”, Axa Prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul Major de Interventie 1.2 „Calitate în învatamântul superior”;
 3. „Profesionisti în educatie si formare”, Axa Prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul Major de Interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educatie si formare profesionala”;
 4. „Calificari europene”, Axa Prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul Major de Interventie 1.4 „Calitate în formarea profesionala continua”;
 5. „Scoala doctorala”, Axa Prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul Major de Interventie 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”;
 6. „Burse doctorale”, Axa Prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul Major de Interventie 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”;
 7. „Învata o meserie”, Axa Prioritara 2 „Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”;
 8. „A doua sansa în educatie”, Axa Prioritara 2 „Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”;
 9. „Fii întreprinzator!”, Axa Prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”, Domeniul Major de Interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”;
 10. „Actionam împreuna”, Axa Prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”, Domeniul Major de Interventie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor si încurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila”;
 11. „Calitate în serviciile de ocupare”, Axa Prioritara 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Interventie 4.1 „Întarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”;
 12. „Profesionisti în piata muncii”, Axa Prioritara 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Interventie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”;
 13. „Mediul rural - oportunitati de ocupare”, Axa Prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Interventie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”;
 14. „Pentru o viata mai buna”, Axa Prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”;
 15. „Împreuna pe piata muncii”, Axa Prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.2 „Îmbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”; „Sanse egale si respect”, Axa Prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”

Depunerea unei cerereri de finantare se face numai electronic ActionWeb. Termenul limita de transmitere este 17 martie 2008

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati old.fonduri-ue.ro.

linie

(13.02.2008) ANUNT ORGANIZARE CONCURS

O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord - Est, organizeaza concurs în vederea ocuparii postului vacant de natura contractuala de sofer - durata contractului individual de munca este pe perioada nedeterminata. Concursul se desfasoara la sediul O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord - Est, din Piatra Neamt, str. G-ral Dascalescu, nr. 15, Bl. T1, dupa cum urmeaza:

 • proba scrisa in data de 28.02.2008, ora 14.00;
 • interviul in data de 29.02.2008, ora 14.00.

Cerinte pentru ocuparea postului de sofer:

 • studii medii - perfectionari (specializari)
 • permis de conducere categoria B
 • vechime: min. 5 ani

Conditii generale de participare:

 • cetatenia româna;
 • sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • starea de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de adeverinta medicala

Acte necesare intocmirii dosarului de concurs:

 • cerere tip de înscriere;
 • curriculum vitae;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca si dupa caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate. Formularul de înscriere la concurs se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord - Est, Piatra Neamt, Biroul juridic administrativ pana la data de 18. 02. 2008, ora 1600. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0233/231 950 - d-na Ioana Paduraru.

Bibliografie doc

linie

(12.02.2008) În atentia solicitantilor de finantare nerambursabila Phare, linia de buget Phare 2006/018-147.04.02, referinta 02 - "Servicii Sociale":

 • Lista nr.3 modificata (descarcă icon_arhiva) cu raspunsurile la întrebarile adresate de catre potentialii solicitanti Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane .
linie

(08.02.2008) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publica varianta finala a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

linie

(08.02.2008) În Monitorul Oficial nr. 86 din 04 februarie 2008 s-a publicat ORDINUL nr. 3 din 7 ianuarie 2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" (descarca pdf )

linie

(28.01.2008) În atentia solicitantilor de finantare nerambursabila Phare, linia de buget Phare 2006/018-147.04.02:

 • Corrigendum nr.2 (descarcă icon_arhiva) la Ghidul solicitantului pentru schema de finantare nerambursabilă Phare 2006/018-147.04.02, referinta 02 - Servicii Sociale.
 • Corrigendum nr.1 (descarcă icon_arhiva) la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006/018-147.04.02, referinta 03 - Promovarea învatarii pe parcursul întregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca.
 • Corrigendum nr.1 (descarcă icon_arhiva) la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006/018-147.04.02, referinţa 04 - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă.
linie

(28.01.2008) ANUNT ORGANIZARE CONCURS

O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord - Est, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante prevazute in anexa nr.1. Concursul se desfasoara la sediul O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord - Est, din Piatra Neamt, str. G-ral Dascalescu, nr. 15, Bl. T1, dupa cum urmeaza:

 • proba scrisa in data de 28.02.2008, ora 10.00;
 • interviul in data de 29.02.2008, ora 15.00.

In vederea participarii la concurs, candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile pentru ocuparea unei functii publice, prevazute la art. 50 din Legea nr.188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr.251/2006.

Conditiile de participare la concurs si bibliografia sunt prezentate in anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 si anexa nr.6.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 • cazierul judiciar ;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • copia fisei de evaluarea a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca ;
 • declaratia pe propria raspundere care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate. Formularul de înscriere la concurs se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord - Est, Piatra Neamt, Biroul juridic administrativ pana la data de 18. 02. 2008, ora 1600. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0233/231 950 - d-na Ioana Paduraru.

Prima Pagina
Pagina principala de anunturi