ANUNTURI publicate in anul 2010
Prima pagina
Pagina principala de anunturi

(27.12.2010) AMPOSDRU publica Calendarul orientativ al lansarilor cererilor de propuneri de proiecte si alocarile financiare aferente anului 2011, actualizat si modificat la data de 27 decembrie 2010.

linie

(09.12.2010) AMPOSDRU publica instructiunea referitoare la utilizarea sumelor alocate drept rezerva de contingenta in cadrul proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013.
Instructiunea 38 instr38

linie

(19.11.2010) AMPOSDRU publica Calendarul lansarilor cererilor de propuneri de proiecte si alocarile financiare aferente anului 2010, actualizat si modificat la data de 19 noiembrie 2010.

linie

(18.11.2010) S-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Ordinul nr. 1527/03.11.2010 pentru aprobarea unor precizari suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de grant semnate de beneficiarii de finantare nerambursabila din Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", in perioada 2008-2010.
Mentionam ca acest ordin acorda posibilitatea beneficiarilor de a aplica ultimele reglementari POSDRU la toate contractele de tip strategic sau de grant semnate in perioada 2008-2010

linie

(05.11.2010) In sectiunea FSE a fost publicata lista intrebarilor frecvente privind implementarea proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 din Fondul Social European.

linie

(27.10.2010) AMPOSDRU publica instructiunea referitoare la modul de inlocuire al partenerilor in cadrul proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013.
Instructiunea 37 instr37

linie

(12.10.2010) Comisia Europeana organizeaza in luna octombrie 2010, in Romania, mai multe reuniuni la nivel inalt cu tema Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei roma.

Ca parte a eforturilor sale de promovare a utilizarii fondurilor europene in sprijinul integrarii romilor, Comisia Europeana organizeaza o serie de evenimente la nivel inalt in Romania in luna octombrie 2010, dupa cum urmeaza:

  • Bucuresti, 12-13 octombrie 2010
  • Cluj Napoca, 14 octombrie 2010
  • Iasi, 20 octombrie 2010

Scopul acestora este de a promova oportunitatile oferite de fondurile europene, imbunatatirea utilizarii lor si cresterea impactului proiectelor sprijinite de catre acestea. Aceste evenimente sunt de asemenea parte a unui proces ce are ca scop o mai mare implicare a Romilor in implementarea fondurilor europene prin programele operationale.

linie

(11.10.2010) AMPOSDRU publica Ordinul nr. 1143/18.08.2010 privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip grant pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, impreuna cu anexa - modelul de contract de finantare.
Ordinul 1143/18.08.2010 ordin1143

Anexa la ordinul 1143/18.08.2010 anexa NE

linie

(08.10.2010) AMPOSDRU publica Instructiunea privind obligativitatea beneficiarilor, de a asigura documente justificative privind apartenenta persoanelor din grupurile tinta la categoriile declarate prin Formularul de identificare a Grupului Tinta.
Instructiunea 35 instr35

linie

(05.10.2010) AMPOSDRU publica Instructiunea privind modificarea formatului standard al bugetului, anexa la contractul de finantare.
Instructiunea 34 instructiunea34

linie

(04.10.2010) Draftul noului Ghid al Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 5.2.

AMPOSDRU publica spre consultare draftul noului Ghid al Solicitantului Conditii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 110 din cadrul Domeniului Major de Interventie 5.2. - "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca" draft_GS_CS_52

AMPOSDRU solicita beneficiarilor, potentialilor beneficiari si tuturor celor interesati sa trimita observatiile si sugestiile de modificare a draftului la adresa ghid110[at]fseromania.ro pana in data de 18.10.2010.

linie

(04.10.2010) Rezultatul evaluarii proiectelor depuse in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 99 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Nord-Est".

In cadrul cererii de propuneri de proiecte nr.99 au fost depuse 86 de proiecte cu o valoare eligibila totala de 161.675.833 lei, de trei ori mai mare decat alocarea financiara (51.184.800 lei). Din cele 86 de proiecte depuse au fost aprobate 55 de proiecte cu o valoare eligibila totala de 104.424.706 lei.

Situatia proiectelor depuse in cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 99 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Nord Est"eval_99

linie

(04.10.2010) AMPOSDRU publica Instructiunea privind obligativitatea beneficiarilor contractelor cu finantare din POSDRU, de a comunica AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, locatia/locatiile de implementare a proiectului si expertii pe termen scurt care fac parte din echipa de implementare a proiectului.
Instructiunea 33 instructiunea33

Anexele 1-2 pot fi descarcate de la sectiunea Implementare proiecte de pe site-ul AMPOSDRU

linie

(04.10.2010) AMPOSDRU publica Instructiunea privind modul de inlocuire al partenerilor in cadrul proiectelor finanate din POSDRU 2007-2013.
Instructiunea
31 instructiunea31

linie

(09.09.2010) Comunicat de presa

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est aduce la cunostinta potentialilor beneficiari ca, incepand cu data de 10.09.2010, orele 16:30, a decis inchiderea Cererii de propuneri de proiecte nr.99 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in regiunea Nord-Est".

Mentionam faptul ca pana la data de 08.09.2010, ora 12:00, au fost inregistrate in sistemul informatic ActionWeb un numar de 86 de proiecte cu o suma totala a finantarii nerambursabile solicitata in valoare de aproximativ 150.000.000 RON.

OIR POS DRU Regiunea Nord-Est multumeste pe aceasta cale, potentialilor beneficiari care au manifestat interes pentru Cererea de propuneri de proiecte deschisa de institutia noastra in data de 27.08.2010, ora 10:00, iar pe cei interesati in continuare de obtinerea de finantari nerambursabile in cadrul POSDRU 2007-2013 ii asteptam sa aplice pentru urmatoarele linii de finantare ce vor fi deschise in viitor.

Descarcati comunicat de presa comunicat de presa

linie

(09.09.2010) AMPOSDRU publica instructiunea privind amodificarea formatului standard al cererii de rambursare si a anexelor acesteia, completarea documentului "Evidenta cheltuielilor", consultarea categoriei de risc asociata proiectului si depunerea cererilor de rambursare la sediul AMPOSDRU.
Instructiunea 30 instructiunea30

Anexele 1-5 pot fi descarcate de la sectiunea Implementare proiecte de pe site-ul AMPOSDRU

linie

(09.09.2010) AMPOSDRU publica instructiunea privind acordarea prefinantarii pentru beneficiarii contractelor de finatare in cadrul schemelor de ajutor de stat /de minimis aferente POSDRU
Instructiunea 29 instructiunea29

Anexa 1 - Cerere de prefinanţare - ajutor de stat

linie

(09.09.2010) AMPOSDRU publica instructiunea privind modificarea formatului standard al bugetului pentru beneficiarii proiectelor finantate din POSDRU
Instructiunea 28 instructiunea28

linie

(30.08.2010) AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 25 privind modul de aplicare a prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii familiei si protectiei sociale si a ministrului finantelor publice nr.1117/2170/august 2010
Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr.596/23.08.2010, Partea I, a Ordinului nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane", AMPOSDRU a emis o noua Instructiune care aduce clarificari cu privire la modul de aplicare a Ordinului mentionat.

linie

(27.08.2010) Lansarea noii linii de finantare în cadrul DMI 5.1.
Vineri, 27 august 2010, a fost lansata linia de finantare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Interventie (DMI) 5.1 - "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare". Toate informatiile privind conditiile de eligibilitate ale beneficiarilor, partenerilor, cheltuielilor si grupului tinta pot fi gasite in Ghidul Solicitantului 2010 - Conditii Generale, si Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice. Totodata, în Ghidul Solicitantului - Conditii Generale este descrisa modalitatea de evaluare a proiectelor, astfel incat fiecare solicitant isi poate evalua proiectul inca din faza de elaborare.
Evaluarea se va realiza dupa principiul "primul venit, primul servit", astfel incat perioada dintre depunerea unui proiect si transmiterea rezultatului evaluarii catre solicitant este estimata la circa 30 de zile. Acest mecanism permite celor ale caror cereri de finantare au fost respinse sa ia act de motivele respingerii, sa reformuleze cererea si sa o retransmita.
In momentul in care suma valorii eligibile a proiectelor aprobate va fi egala cu alocarea financiara, linia de finantare va fi inchisa. Cei interesati sa depuna cereri de finantare trebuie sa completeze formularele in limba romana si sa transmita on-line cererea de finantare. Generarea formularelor si transmiterea acestora se realizeaza accesand pagina old.fonduri-ue.ro, sectiunea "Cerere de propuneri de proiecte", link "Actionweb", unde solicitantul isi creeaza un cont. Link-ul "Actionweb" poate fi accesat si de aici.
Sistemul informatic "Actionweb" pentru transmiterea cererilor de finantare in cadrul DMI 5.1. a fost activat vineri, 27 august, 2010, incepand cu ora 10.00

linie

(26.08.2010) Vineri, 27 august 2010, se lanseaza linia de finantare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Interventie (DMI) 5.1 - "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"

linie

(24.08.2010) AMPOSDRU anunta modificarea ordinului de cheltuieli eligibile in cadrul POSDRU 2007-2013.
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane anunta aprobarea si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.596/23 august 2010, a Ordinului comun al ministrului muncii familiei si protectiei sociale si a ministrului finantelor publice nr.1117/2170/august 2010, pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane". Odata cu publicarea in Monitorul Oficial a ordinului mentionat mai sus, prevederile ordinului nr.3/185/2008 se abroga.
Autoritatea de Management va emite un set de instructiuni catre toti beneficiarii proiectelor finantate din POSDRU.

linie

(22.07.2010) OIR POS DRU NORD-EST publica spre informare si consultare Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice pentru DMI 5.1, pentru proiecte de tip grant.
OIR POS DRU NORD-EST publica spre informare si consultare Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice pentru DMI 5.1, pentru proiecte de tip grant. Va rugam sa transmiteti comentariile dumneavoastra la adresa ghid51cs[at]fsenordest.ro pana la data de 2 August 2010.

linie

(22.07.2010) AMPOSDRU publica spre informare Ghidul Solicitantului - Conditii Generale, versiunea revizuita.
AMPOSDRU multumeste tuturor celor care au transmis observatii si propuneri de imbunatatire a draftului Ghidului Solicitantului - Conditii Generale, aferent cererilor de propuneri de proiecte ce vor fi lansate anul acesta si publica spre informare Ghidul Solicitantului - Conditii Generale, versiunea revizuita ca urmare a integrarii comentariilor relevante primite.

linie

(21.07.2010) AMPOSDRU publica instructiunea privind acordarea prefinantarii in cadrul POSDRU.
AMPOSDRU publica Instructiunea privind acordarea prefinantarii pentru beneficiarii proiectelor finantate din POSDRU. Aceasta instructiune se aplica atat in cazul solicitarii prefinantarii, cat si in cazul avansarii/transferarii catre parteneri a unei transe din prefinantarea primita de la AM POSDRU. Prezenta instructiune inlocuieste instructiunea AMPOSDRU nr.13 privind solicitarea prefinantarii de catre Beneficiari si avansarea prefinantarii primite Partenerilor din cadrul proiectului si instructiunea privind modificarea formatului standard al cererii de prefinantare. Va rugam sa consultati si sectiunea Implementare Proiecte de pe site-ul old.fonduri-ue.ro.

linie

(16.07.2010) AMPOSDRU publica versiunea revizuita a Documentului Cadru de Impementare.
AMPOSDRU publica versiunea revizuita a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, aprobata prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 547/1984/iulie 2010. Va rugam sa consultati si sectiunea Documente Programatice de pe site-ul old.fonduri-ue.ro.

linie

(14.07.2010) AMPOSDRU actualizeaza Calendarul lansarilor cererilor de propuneri de proiecte in anul 2010.
AMPOSDRU publica Calendarul lansarilor cererilor de propuneri de proiecte si alocarile financiare aferente anului 2010, actualizat si modificat.

linie

(13.07.2010) Intalniri la nivel inalt cu tema "Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei rome"
Institutiile europene si statele membre au o responsabilitate comuna in ceea ce priveste imbunatatirea incluziunii sociale a romilor. Ca urmare a Summit-ului UE pentru populatia Roma de la Bruxelles din 2008 si a reuniunilor la nivel inalt din Ungaria din octombrie 2009 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza intaliniri la nivel inalt pe tema "Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma". Acestea vor avea loc in 12-13 octombrie la Bucuresti si in data de 20 octombrie 2010 la Iasi
Invitatia de participare si agenda intalnirii organizata in Bucuresti, Romania, 12-13 Octombrie, 2010
Invitatia de participare si agenda intalnirii organizata in Iasi, Romania, 20 Octombrie, 2010

linie

(07.07.2010) AMPOSDRU publica lista celor mai frecvente intrebari.
AMPOSDRU publica raspunsurile la cele mai frecvente intrebari adresate in ultimul timp de catre aplicanti, referitoare la eligibilitatea solicitantilor/partenerilor, respectiv la modalitatea de angajare a managerului de proiect.
Va rugam sa consultati sectiunea Intrebari frecvente de pe pagina AMPOSDRU - old.fonduri-ue.ro

linie

(07.07.2010) Vizualizati Ordinul nr. 449/11.06.2010 privind aprobarea modelului de contract de finantare a proiectelor strategice pentru implementarea Programului Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", impreuna cu Anexa la Ordin.

linie

(07.07.2010) Vizualizati Ordinul nr. 448/11.06.2010 privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si de minimis "Angajati mai multi, mai competenti, mai sanatosi - 3 Propuneri in sprijinul angajatilor tai: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesionala; Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor" necesar implementarii Programului Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", impreuna cu Anexele 1, 2, 3 aferente schemelor de ajutor de stat pentru ocupare, formare, respectiv de minimis.

linie

(02.07.2010) Masuri pentru cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene.
Pentru a veni in sprijinul solicitantilor si beneficiarilor de proiecte, conducerea AMPOSDRU a luat o serie de masuri care vizeaza pe de o parte, modificarea mecanismului de acordare a prefinantarii, iar pe de alta parte modificarea Ghidului Solicitantului. Astfel, valoarea prefinantarii este egala cu 30%, respectiv 40% (pentru proiectele din cadrul Axei Prioritate 6), din valoarea eligibila a proiectului (valoarea finantarii nerambursabile plus contributia beneficiarului) si se acorda intr-o singura transa, la demararea proiectului, indiferent de perioada de implementare.
In ceea ce priveste Ghidul Solicitantului, principalele modificari se refera la simplificarea procedurii de evaluare, clarificarea regulilor privind eligibilitatea solicitantilor, relaxarea si clarificarea regulilor privind parteneriatul si transnationalitatea.
Citeste materialul integral

linie

(02.07.2010) AMPOSDRU publica Situatia proiectelor depuse si contractate in cadrul POSDRU.
Pana la data de 26 mai 2010 au fost depuse, in cadrul liniilor de finantare POSDRU, 5597 de proiecte cu o valoare totala de aproximativ 8 miliarde euro. Cel mai mare numar de proiecte - peste 20% - s-au inregistrat in domeniul imbunatatirii calificarii angajatilor in sectorul privat (DMI 3.2), iar cel mai mic numar, respectiv sub 0,3% din numarul total - s-a inregistrat in domeniul care vizeaza dezvoltarea strategiei de formare profesionala continua a personalului din sistemul public de ocupare in vederea cresterii calitaii si eficientei serviciilor oferite (DMI 4.2.) La data de 11 iunie 2010 erau semnate cu beneficiarii 791 de contracte, cu o valoare totala a finantarii nerambursabile de circa 1,2 miliarde de euro (4.676.575.309 lei) si se aflau in curs de contractare 360 de proiecte, cu o valoare totala a finantarii nerambursabile de circa 700 de milioane de euro (2.761.241.935 lei)
Citeste materialul integral

linie

(28.06.2010) Comisia Europeana a decis reluarea platilor in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Misiunea de follow-up a Comisiei Europene a analizat modul in care AMPOSDRU a eliminat deficientele constatate la auditul anterior. Decizia de suspendare temporara a platilor nu a afectat beneficiarii de proiecte POSDRU care, din luna decembrie pana in prezent, au primit sumele solicitate in cadrul cererilor de prefinantare sau rambursare.

linie

(25.06.2010) AMPOSDRU anunta publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului (UE) nr. 539 din 16 iunie 2010 care modifica Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006
Puteti consulta Regulamentul (UE) nr. 539/2010 din 16 iunie 2010 in forma adoptata de Parlamentul European si de Consiliu.
Regulamentul nr. 539/2010 modifica Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006 care stipuleaza prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regionala, Fondului Social European si Fondului de Coeziune, in sensul simplificarii anumitor cerinte si proceduri in domeniul managementului financiar.

linie

(18.06.2010) Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor POSDRU, AMPOSDRU publica Instructiunea privind modificarea formatului standard al graficului estimativ privind depunerea cererii de rambursare

linie

(16.06.2010) Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publica spre consultare noul Ghid al Solicitantului - Conditii Generale pentru proiecte de grant si proiecte strategice.
V
a rugam sa transmiteti propunerile dumneavoastra de imbunatatire a actualului draft pe adresa de mail cristina.georgescu[at]fseromania.ro pana la data de 2 iulie 2010.

linie

(11.06.2010)

linie

(04.06.2010) OIR POS DRU REGIUNEA NORD-EST este Beneficiar de finantare nerambursabila in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013, prin proiectul "Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA NORD-EST pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale".
Detalii proiect detalii proiect

linie

(01.06.2010) AMPOSDRU anunta publicarea Calendarului lansarilor de cereri de propuneri de proiecte, in anul 2010, pentru noi linii de finantare din FSE prin POSDRU.

linie

(31.05.2010) Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor POSDRU, AMPOSDRU publica Instructiunea privind modificarea formatului standard al cererii de prefinantare.

linie

(25.05.2010) Conferinta Finantare.ro "Fresh & New" - Forumul regional de finantari, management de proiect, consultanta si investitii va avea loc la Iasi.
Evenimentul va reuni pe parcursul zilei de 4 iunie 2010 seminarii, conferinte, workshop-uri, cocktail, aducand la un loc informatii proaspete, cunostinte specializate, business si mult networking sustinute de 37 speakeri, specialisti si antreprenori.
Vezi programul complet al conferintei.

linie

(22.04.2010) OIR POS DRU REGIUNEA NORD-EST organizeaza concurs in vederea promovarii in grad profesional a unui numar de 3 functionari publici din cadrul institutiei.
Concursul se desfasoara la sediul OIR POS DRU Nord-Est din B-dul Republicii, nr.12, dupa cum urmeaza:

  • proba scrisa in data de 10.05.2010, ora 10.00
  • interviul in data de 12.05.2010, ora 15.00

Conditiile de participare la concurs si bibliografia sunt prezentate in anexele nr. 1 si 2.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul OIR POS DRU Nord-Est, Serviciul Economic, pâna la data de 30.04.2010, ora 16.00

linie

(14.04.2010) Asociatia Salvati Dunarea si Delta in parteneriat cu Agentia de Monitorizare a Presei - Active Watch a demarat o actiune de evaluare a gradului de informare a potentialilor beneficiari de fonduri POS DRU cu privire la subiectul "dezvoltare durabila". Scopul acestei initiative este de a oferi acestora resurse pentru imbunatatirea profilului durabil al proiectelor POS DRU. invitatie

linie

(31.03.2010) AMPOSDRU publica urmatoarea instructiune privind modalitatea de plata a TVA-ului.
Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor POSDRU, in vederea aplicarii prevederilor articolului 9 A) alin.(1) si ale articolului 9 B) alin.(1) si alin.(3) din Conditiile generale si speciale ale contractului de finantare facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile, AMPOSDRU publica Instructiunea privind plata de catre AMPOSDRU a contravalorii taxei pe valoarea adaugata (TVA) platite , aferenta cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectelor finantate din FSE prin POSDRU.

linie

(30.03.2010) AMPOSDRU prelungeste termenele de transmitere electronica a cererilor de finantare pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis.
Pentru a veni in sprijinul companiilor de stat sau private, potentiali beneficiari ai schemelor de stat si ajutor de minimis, AMPOSDRU publica Corrigendum-ul nr. 3 la Ghidul Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis prin care se prelungeste termenul de transmitere electronica, pana la utilizarea integrala a fondurilor alocate, dar nu mai tarziu de data de 30/11/2010, ora 16.00, din cadrul urmatoarelor linii de finantare:

  • "Sprijin financiar pentru ocupare" (nr. 73)
  • "Sprijin financiar pentru ocuparea persoanelor din mediul rural" (nr. 74)
  • "Programe de mentorat pentru tinerii angajati" (nr. 75) citeste mai mult
Prima pagina
Pagina principala de anunturi