ANUNTURI publicate in anul 2011
Prima pagina
Pagina principala de anunturi

(14.12.2011) AM POSDRU solicita sprijinul beneficiarilor pentru actualizarea datelor din ActionWeb.
AMPOSDRU solicita beneficiarilor sa actualizeze baza de date a aplicatiei ActionWeb, intrucat plata rambursarilor se va face numai daca situatia existenta in ActionWeb reprezinta situatia la zi a evolutiei proiectului POSDRU. Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor care au schimbat partenerii initiali, AMPOSDRU va face modificarile necesare in ActionWeb, pe baza comunicarilor primite de la liderii de parteneriat. Autoritatea de Management le solicita beneficiarilor lideri de parteneriat sa comunice acest lucru pana la data de 22 decembrie 2011, completand datele cu istoricul partenerilor in tabelul xls, dupa modelul anexat.
Acest tabel va fi transmis de beneficiarii aflati in aceasta situatie la adresa de e-mail sesizari.beneficiari[at]fseromania.ro
AMPOSDRU atrage atentia asupra respectarii modelului anexat, pentru a evita aparitia de neconcordante intre situatia actuala a proiectului si cea existenta in ActionWeb.
Lista beneficiarilor si a partenerilor se gaseste pe site-ul AMPOSDRU si poate fi verificata aici

linie

(14.12.2011) AM POSDRU pune la dispozitia organizatiilor interesate din Romania informatii referitoare la proiecte cu componente de cooperare transnationala finantate din Fondul Social European/Flandra - Belgia in vederea participarii la posibile activitati de cooperare transnationala cu organizatii similare din FLANDRA - BELGIA (citeste mai mult).
Va rugam sa consultati sectiunea POSDRU - Informatii generale POSDRU.

linie

(06.12.2011) AM POSDRU pune la dispozitia organizatiilor interesate din Romania informatii referitoare la proiecte cu componente de cooperare transnationala finantate din Fondul Social European/Flandra-Belgia in vederea participarii la posibile activitati de cooperare transnationala cu organizatii similare din FLANDRA - BELGIA.
Pentru detalii, click aici

linie

(25.11.2011) AMPOSDRU publica Calendarul orientativ al lansarilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011 - actualizat.
Va rugam consultati sectiunea Calendarul Lansarii POS DRU

linie

(11.11.2011) AMPOSDRU publica Ghidul indicatorilor POSDRU.
Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publica Ghidul indicatorilor POSDRU, elaborat in colaborare cu ACIS, OI MECTS, OI CNDIPT si OI ANOFM.
Ghidul indicatorilor POSDRU lista_benef

linie

(08.11.2011) AMPOSDRU publica propunerile de Regulamente propuse spre a inlocui Regulamentele Europene nr.1081 ssi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum si pentru stabilirea unor dispozitii generale privind Fondul Social European.
Totodata, AMPOSDRU publica si Rezumatele evaluarii impactului, care insotesc propunerile de Regulament al Parlamentului European ssi al Consiliului privind Fondul Social European si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 si nr. 1083/2006.
Pentru detalii, click aici

linie

(03.11.2011) Referitor la comunicatul din data de 31.10.2011, prin care beneficiarilor li s-a solicitat sa respecte Instructiunea nr.42 si sa introduca in sistemul ActionWeb tabelul cu grupul tinta, AMPOSDRU publica urmatoarea clarificare:
In conformitate cu Instructiunea AMPOSDRU nr. 42, pct. 3, informatiile din rapoartele tehnico-financiare depuse trebuie sa corespunda cu cele din ActionWeb. In acest context, beneficiarii contractelor care se regasesc in lista anexata comunicatului si care nu au prevazut in graficul activitatilor proiectului din cererea de finantare - cu modificarile si completarile ulterioare - activitati care sa implice grupul tinta pana la data transmiterii Rapoartelor Tehnice de Implementare vor informa Autoritatea de Management POSDRU/Organismul intermediar responsabil de gestionarea proiectului, dupa caz, cu privire la faptul ca, pana la data de 31.10.2011, nu au derulat activitati la care sa participe persoane din grupul tinta.

linie

(03.11.2011) AMPOSDRU efectueaza o analiza privind situatia beneficiarilor/ partenerilor (din categoria societatilor comerciale) care desfasoara activitati de formare profesionala si au intampinat dificultati in restituirea TVA (restituire conform art.15, lit g, din OUG 64/2009, precum si prin aplicarea deductibilitatii TVA, conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare).
Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor aflati in aceasta situatie, conducerea AMPOSDRU ii roaga sa transmita pana luni, 7 noiembrie 2011, ora 16.00, la adresa de e-mail sesizari.beneficiari[at]fseromania.ro, o informare privind situatia concreta a proiectului si sumele reprezentand TVA platita si care, potrivit reglementarilor comunitare, urmeaza a fi recuperate.

linie

(02.11.2011) AMPOSDRU publica Calendarul orientativ al lansarilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011 - actualizat.
Va rugam consultati sectiunea Calendarul Lansarii POS DRU

linie

(31.10.2011) Noul Ghid al Solicitantului - Conditii Generale
Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publica spre consultare noul Ghid al Solicitantului - Conditii Generale pentru proiecte de grant si proiecte strategice.
Va rugam sa transmiteti propunerile dvs. de imbunatatire a versiunii de lucru pe adresa de e-mail ghid2011[at]fseromania.ro pana la data de 30 noiembrie 2011.

Ghidul Solicitantului - Conditii Generale pentru proiecte de grant si proiecte strategice ghid_schita

linie

(31.10.2011) AMPOSDRU publica lista beneficiarilor care, la data de 31 octombrie 2011, nu au introdus in sistemul ActionWeb tabelul cu grupul tinta, nerespectand astfel Instructiunea nr.42.
AMPOSDRU le cere beneficiarilor in mod ultimativ sa respecte Instructiunea nr.42 si, pana la data de 3 noiembrie 2011, ora 11.00, sa introduca datele obligatorii. AMPOSDRU ii avertizeaza pe beneficiarii care nu respecta instructiunile emise ca vor fi sanctionati conform reglementarilor in vigoare, acestea mergand pana la rezilierea contractului de finantare.

Lista completa lista_benef

linie

(18.10.2011) AMPOSDRU informeaza beneficiarii ca restituirea prefinantarii necheltuite si nejustificate, conform Deciziei nr.8/2011, se face in contul din care s-au efectuat platile, respectiv:
IBAN: RO90TREZ70054010603XXXXX
Beneficiar: MMFPS
CIF: 4266669
COD BIC: TREZROBU
TREZORERIA OPERATIVA MUN. BUCURESTI
linie

(10.10.2011) AMPOSDRU solicita sprijinul beneficiarilor pentru eliminarea blocajelor aparute in implementarea proiectelor.
Astfel, daca la data prezentului comunicat beneficiarii au cereri de rambursare depuse la AM/OI POSDRU delegat care au depasit termenul contractual, ei sunt rugati sa comunice acest lucru pana la data de 15 octombrie 2011, la adresa de e-mail sesizari.beneficiari[at]fseromania.ro, completand tabelul anexat (scanat, cu semnatura si stampila, conform modelului, precum si In format electronic xls)

Comunicat comunicat_06102011

Citeste mai mult pe pagina AMPOSDRU ...

linie

(29.09.2011) AMPOSDRU publica o serie de clarificari privind Decizia nr.8/2011.
Citeste mai mult clarif_dec8

linie

(26.09.2011) OIPOSDRU MECTS anunta publicarea in Monitorul Oficial nr. 679/ 23.09.2011 a Ordinului MMFPS privind aprobarea Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice nr. 114 "Invatamant de calitate pentru piata muncii".
Vineri, 7 octombrie 2011, se lanseaza linia de finantare pentru depunerea proiectelor aferente Domeniului Major de Interventie (DMI) 1.2.- "Calitate in invatamantul superior", odata cu deschiderea sistemului ActionWeb.
Documentele pot fi consultate si pe site-ul OIPOSDRU MECTS

linie

(16.09.2011) AMPOSDRU face public comunicatul de presa comun emis in urma discutiilor de miercuri, 14 septembrie 2011, purtate intre Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale si AMPOSDRU.
Citeste mai mult comunicat_15sept

linie

(15.09.2011) Referitor la protestul unor organizatii neguvernamentale fata de Decizia nr.8, referitoare la notificarea beneficiarilor in legatura cu noile conditii de acordare a finantarii AMPOSDRU face urmatoarele precizari:
Masura luata de AMPOSDRU respecta reglementarile nationale si europene si prevederile contractului de finantare semnat de toti beneficiarii. Decizia are la baza Ordinul 1995/23.08.2011 emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ordinele Ministerului Finantelor Publice nr.2359 si nr.2370 din 2011. Noile conditii de finantare au ca scop prevenirea unor eventuale situatii de neregula ce ar putea surveni ca urmare a imobilizarii financiare a fondurilor publice, prin necheltuirea acestora in temenul stipulat in prezenta notificare...


Citeste mai mult comunicat_decizia_8

linie

(02.09.2011) AMPOSDRU publica Decizia nr.8 a directorului general, referitoare la notificarea beneficiarilor in legatura cu noile conditii de acordare a prefinantarii, stabilite prin reglementari la nivel national.
Decizia nr. 8 decizia_8

Notificarea pentru modificarea contractului de finantare de tip strategic/de tip grant ca urmare a modificarilor legislative notif_modif

linie

(22.08.2011) AMPOSDRU a dispus prin adresa nr. E 1327/26.07.2011 ca toti beneficiarii/partenerii proiectelor POSDRU sa transmita, pana la data de 1 august 2011, tabelul continand datele referitoare la echipa de management si expertii pe termen lung si scurt implicati in proiect. Intrucat nu au raspuns toti beneficiarii la adresa sus-mentionata, AMPOSDRU publica lista acestora, cu mentiunea ca toti beneficiarii care se regasesc pe aceasta lista sunt rugati sa transmita datele solicitate la AM/OI delegat care monitorizeaza proiectul, pana la data de 25 august 2011.
Situatia beneficiarilor care nu au transmis datele ca urmare a adresei nr. E 1327/26.07.2011 tabel_proiecte_lipsa

linie

(14.07.2011) AMPOSDRU publica Raportul Anual de Implementare a POSDRU - 2010, aprobat in cadrul reuniunii CM POSDRU din data de 24 mai 2011 si declarat admisibil de catre Comisia Europeana prin adresa ARES nr.747753/08.07.2011.
Raportul poate fi descarcat si din sectiunea Documente/legislatie - Rapoarte, publicate pe site-ul AMPOSDRU

Raportul Anual de Implementare a POSDRU - 2010 raport_anual

linie

(11.07.2011) AMPOSDRU publica informatii referitoare la lansari de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnationala finantate din Fondul Social European in cadrul Programului Operational "Capitalul Uman" din POLONIA.
Va rugam sa consultati sectiunea Trans-nationalitate publicata pe site-ul AMPOSDRU

linie

(08.07.2011) AMPOSDRU publica rapoartele de evaluare intermediara POSDRU elaborate in cadrul proiectului "Prima evaluare intermediara POSDRU".
Va rugam sa consultati sectiunea rapoarte publicata pe site-ul AMPOSDRU

linie

(05.07.2011) AMPOSDRU publica lista actualizata a proiectelor, cumulate pentru fiecare beneficiar in parte precum si lista partenerilor implicati in fiecare proiect.
Lista actualizata a proiectelor (corectata in data de 07.07.2011) lista_proiecte

Lista partenerilor implicati in proiect lista_parteneri
linie

(29.06.2011) AMPOSDRU publica, intr-o noua pagina pe site, listele platilor efectuate catre beneficiari.
Incepand de astazi, cei interesati pot gasi aceste liste la pagina care se deschide accesand link-ul "Plati catre beneficiari", din meniul aflat pe prima pagina a site-ului AMPOSDRU, in partea stanga, respectiv la adresa http://old.fonduri-ue.ro/posdru/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=106.

Lista platilor efectuate la data de 27 iunie 2011 plati_27iunie

linie

(24.06.2011) Conducerea AMPOSDRU a decis publicarea periodica a listei cu platile efectuate catre beneficiari incepand cu luna mai 2011.
Lista platilor efectuate in perioada 4 mai - 23 iunie 2011 plati_4mai_23iunie

linie

(20.06.2011) AMPOSDRU publica lista cererilor de prefinantare nr.2, respectiv nr.3, care au fost respinse, deoarece nu indeplinesc prevederile Deciziei nr.9 din 23.02.2011 a AMPOSDRU.
Conform art. 5, alin. (7), lit. b), "a doua transa de prefinantare va fi de maxim 20% din valoarea totala eligibila a contractului de finantare si va putea fi acordata doar dupa recuperarea unei sume echivalente a cel putin 50% din prefinantarea primita anterior".
Beneficiarii care se regasesc pe aceasta lista pot depune o noua cerere de prefinantare dupa ce indeplinesc conditiile prevazute in aceasta decizie.

Situatia cererilor de prefinantare nr. 2 si nr. 3 sit_pref_2_3

linie

(14.06.2011) AMPOSDRU publica Decizia nr. 2 prin care se modifica art.17 alin.12 din modelul standard de notificare AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat pentru modificarea contractului de finantare strategic/de grant ca urmare a modificarilor legislative, aprobat prin Decizia directorului general al AMPOSDRU nr.53/13.12.2010.
Decizia nr.2 decizia2

linie

(14.06.2011) AMPOSDRU publica Clarificarea nr. 1 privind unele aspecte referitoare la modul de inlocuire a partenerilor proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013.
Clarificarea nr.1 clarif1

linie

(28.04.2011) AMPOSDRU publica instructiunea referitoare la clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013.
Instructiunea 47 instr47

linie

(28.04.2011) AMPOSDRU publica instructiunea privind justificarea apartenentei persoanelor din grupul tinta la categoriile declarate prin Formularul de Identificare a Grupului Tinta, pentru proiectele finantate din POSDRU 2007-2013.
Instructiunea 46 instr46

linie

(12.04.2011) AMPOSDRU publica instructiunea referitoare la clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013.
Instructiunea 44 instr44

linie

(07.04.2011) AMPOSDRU publica noul model de contract de finantare, pentru proiectele de tip strategic, asa cum a fost aprobat prin Ordinul ministrului nr. 1168/21 martie 2011 si publicat in Monitorul Oficial nr. 209/25 martie 2011

De asemenea, AMPOSDRU publica modelul de contract de finantare pentru proiectele de tip grant ce vor fi semnate de Organismele Intermediare POSDRU - aprobat prin Ordinul ministrului nr.1.183/25 martie 2011 - si modelul de contract de finantare pentru proiectele de tip grant ce vor fi semnate de AMPOSDRU - aprobat prin Ordinul ministrului 1.184/25 martie 2011, ambele publicate in Monitorul Oficial nr.216 din 29 martie 2011
linie

(30.03.2011) OIR POS DRU Regiunea Nord-Est anunta urmatoarele posturi vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere, valabile incepand cu data de 30.03.2011

  1. Inspector grad principal gradatia 3, clasa 39 de salarizare;
  2. Auditor grad principal, gradatia 3, clasa 42 de salarizare;
  3. Inspector, grad asistent, gradatia 2, clasa 34 de salarizare.

Persoanele interesate vor depune la secretariatul OIRPOSDRU NE in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului, urmatoarele acte:

  • Cerere de transfer conform art. 90 lit. b, punctul 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;
  • CV Europass.

In cazul in care vor fi depuse mai multe cereri de transfer, OIRPOSDRU NE va organiza in data de 27.04.2011, ora 14.00, un interviu cu functionarii publici solicitanti.

Pentru relatii suplimentare va puteti adresa Compartimentului Resurse Umane: resurseumane[at]fsenordest.ro sau la tel. 0233231950

linie

(10.03.2011) AMPOSDRU publica instructiunea privind simplificarea verificarilor administrative asupra cererilor de rambursare pentru proiectele finantate din POSDRU 2007-2013.
Instructiunea 43 instr43

linie

(08.03.2011) AMPOSDRU publica instructiunea privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a raporta prin sistemul electronic ActionWeb informatiile referitoare la apartenenta persoanelor din cadrul grupurilor tinta la categoriile prevazute in formularul de inregistrare a grupului tinta.
Instructiunea 42 instr42

linie

(04.03.2011) AMPOSDRU anunta crearea unui nou modul in sistemul Actionweb.

AMPOSDRU anunta ca, incepand cu data de 3 martie 2011 in cadrul aplicatiei ActionWeb a fost creat un nou modul, in vederea incarcarii informatiilor care vizeaza participantii la operatiunile finantate din FSE, colectate prin Anexa 10.
Pana la 31 martie 2011, toti beneficiarii au obligatia sa completeze in sistem prin acest modul (cumulativ, de la inceputul implementari) informatiile privind grupul tinta, in corelatie cu indicatorii si structura grupului tinta din rapoartele tehnico-financiare si in anexa 4 a Instructiunii 30. Informatiile cuprinse in rapoartele tehnico-financiare care vor fi transmise incepand cu data de 7 martie 2011, trebuie sa fie corelate cu informatiile incarcate in sistem.
Acest modul permite realizarea unei evidente foarte stricte a situatiei indicatorilor. Conform Regulamentelor (CE) nr. 1083/2006 si nr.1828/2006, AMPOSDRU trebuie sa prezinte Comisiei Europene Raportul Anual de Implementare a POSDRU, care contine informatii cu privire la situatia atingerii indicatorilor si la clasificarea participantilor (grupului tinta) la operatiunile finantate din FSE din punctul de vedere al genului, varstei, al statutului pe piata muncii, al nivelului de educatie, etc.

linie

(15.02.2011) OIR POS DRU Regiunea NORD-EST anunta urmatoarele posturi vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere incepand cu data de 15.02.2011

  1. Consilier grad superior gradatia 3, clasa 50 de salarizare;
  2. Auditor grad principal, gradatia 3, clasa 42 de salarizare;
  3. Inspector, grad asistent, gradatia 2, clasa 34 de salarizare.
  4. Relatii suplimentare puteti obtine la Compartimentul Resurse Umane: resurseumane[at]fsenordest.ro; tel/fax 0233231950

linie

(08.02.2011) AMPOSDRU publica instructiunea referitoare la regulile specifice privind monitorizarea proiectelor finantate din POSDRU pentru care beneficiarii au optat in vederea externalizarii totale sau partiale a managementului de proiect.
Instructiunea 41 instr41

 

Prima pagina
Pagina principala de anunturi