ANUNTURI publicate in anul 2012
Prima pagina
Pagina principala de anunturi

(19.12.2012) Incepand cu data de 19.12.2012, domnul Corneliu Andronache este numit in functia de Director Executiv OIR POS DRU NORD-EST

linie

(04.12.2012) AMPOSDRU publică spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de tip strategic finanţate din DMI 5.1, 5.2 şi 6.3.

AMPOSDRU în colaborare cu Organismele Intermediare regionale publică spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic finanţată din DMI 5.1, Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic finanţată din DMI 5.2 şi Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic finanţată din DMI 6.3, programate a fi lansate în anul 2012.


Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la adresele de e-mail: 51strategic[at]fseromania.ro, 52strategic[at]fseromania.ro respectiv 63strategic[at]fseromania.ro până la data de 15.12.2012.

Schiţa GS - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic finanţată din DMI 5.1 SGSCP5_1
Schiţa GS - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic finanţată din DMI 5.2 SGSCP5_2
Schiţa GS - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic finanţată din DMI 6.3 SGSCP6_3
linie

(30.11.2012) 30 noiembrie 2012, ora 16.00, a fost inchisa Cererea de propuneri de proiecte nr. 116 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii – Regiunea Nord-Est”

Toate anexele generate de sistemul ActionWeb vor fi transmise de către solicitant pe suport de hârtie,

in termen de 3 zile calendaristice

de la transmiterea cererii de finantare in sistemul ActionWeb, prin servicii de curierat sau prin delegat, la OIRPOSDRU Regiunea Nord-Est, cu sediul în Bd. Republicii nr.12, Piatra Neamt, jud. Neamt, cod postal 610005.

In perioada 30.11.2012 - 02.12.2012, Registratura OIR POS DRU NORD-EST va functiona intre orele 09.00 si 16.00

linie

(29.11.2012) OIR POS DRU NORD-EST va asigura helpdesk si in data de 30.11.2012, pana la orele 16.00 pentru potentialii beneficiari D.M.I. 6.2 call 116. Pentru respectarea termenului de 3 zile calendaristice de la transmiterea cererii de finantare in sistemul ActionWeb, registratura OIR POS DRU NORD-EST va functiona si in perioada 30.11.2012 - 02.12.2012 intre orele 09.00 si 16.00

linie

(23.11.2012) 23 noiembrie 2012, ora 10.00, a fost deschisa in ActionWeb Cererea de propuneri de proiecte nr. 116 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii – Regiunea Nord-Est”

Completarea şi transmiterea cererilor de finanţare se realizează exclusiv electronic, prin intermediul aplicaţiei ActionWeb, aflată pe pagina de internet https://actionweb.fseromania.ro,

până vineri, 30 noiembrie 2012, ora 16.00

Toate anexele generate de sistemul ActionWeb vor fi transmise de către solicitant pe suport de hârtie,

in termen de 3 zile calendaristice

de la transmiterea cererii de finantare in sistemul ActionWeb, prin servicii de curierat sau prin delegat, la OIRPOSDRU Regiunea Nord-Est, cu sediul în Bd. Republicii nr.12, Piatra Neamt, jud. Neamt, cod postal 610005.

linie

(22.11.2012) AMPOSDRU şi OI POSDRU Regionale publică precizarea privind costurile cu managementul proiectului şi cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administraţie din Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru CPP nr. 116-122

AMPOSDRU şi OI POSDRU Regionale publică precizarea privind costurile cu managementul proiectului şi cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administraţie din Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru CPP nr. 116-122

Pentru a asigura concordanţa prevederilor din capitolul 4.4 Cheltuielile eligibile a Ghidurilor solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 116-122 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“ (Anexele 1-7 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2849/14.11.2012), se vor avea în vedere următoarele:

1. Decontarea costurilor cu personalul (intern sau extern) implicat in managementul proiectului se va face în limita unui procent de 15% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

2. Cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administraţie se definesc în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale si al ministrului finanţelor publice nr. 1117/2.170/2010. Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR. Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie este de maxim 15%.

linie

(22.11.2012) In sectiunea POSDRU a fost publicata lista intrebarilor frecvente pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 116, DMI 6.2.

linie

(19.11.2012) POSDRU – "Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” continuă în regiunea Bucureşti - Ilfov

Cu privire la prevederile contractului încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale- Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în calitate de Achizitor şi Consorţiul compus din: S.C. AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L. în asociere cu: S.C. ARS ADVERTISING S.A în calitate de Prestator, DG AMPOSDRU publică următoarele comunicate de presă:
Comunicat Bucuresti - Ilfov 26-27.11.2012 comunicat_bi1

Comunicat Bucuresti - Ilfov 28-29.11.2012 comunicat_bi2
linie

(16.11.2012) AMPOSDRU publică spre consultare Instrucţiunea nr. 63

DG AMPOSDRU face publică spre consultare INSTRUCŢIUNEA Nr. 63 - privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finantare nerambursabila în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.


Sugestiile dumneavoastră pot fi transmise, pănă în data de 22.11.2012 ora 16.00, pe adresa de email instructiune63[at]fseromania.ro.

linie

(15.11.2012) OIR POS DRU NORD-EST lansează Cererea de propuneri de proiecte nr. 116 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

Vineri, 23 noiembrie 2012, ora 10.00, se lansează Cererea de propuneri de proiecte nr. 116 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii – Regiunea Nord-Est”

linie

(15.11.2012) AMPOSDRU şi OI POSDRU publică spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de tip grant finanţate din DMI 5.1, 5.2 şi 6.3

AMPOSDRU în colaborare cu Organismele Intermediare regionale publică spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 5.1, Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 5.2 şi Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 6.3, programate a fi lansate în anul 2012 de către Organismele Intermediare Regionale.


Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la adresa de e-mail: ghid51[at]fsenordest.ro, ghid52[at]fsenordest.ro respectiv ghid63[at]fsenordest.ro sau la numărul de fax: 0233 231 950, până la data de 26.11.2012.

Schiţa GS - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 5.1 SGSCP5_1
Schiţa GS - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 5.2 SGSCP5_2
Schiţa GS - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 6.3 SGSCP6_3
linie

(07.11.2012) Anunţ privind analizele socio-economice pentru domeniul ocupării, incluziunii sociale si serviciilor sociale - programare 2014 – 2020

Pe 31 octombrie 2012 s-a desfăsurat cea de a doua reuniune a Comitetului Consultativ Tematic Ocupare, incluziune socială si servicii sociale.
Proiectele de analize socio-economice se găsesc în sectiunea Programare 2014-2020 de pe site-ul old.fonduri-ue.ro

Detalii conferinta
linie

(06.11.2012) Anunţ organizare concurs

OIR POS DRU Nord-Est organizează la sediul situat în P. Neamţ, B-dul. Republicii, nr. 12, concurs pentru promovarea în grad profesional pentru funtiile prevazute în Anexa nr.1
Condiţiile de participare la concurs si bibliografia sunt prezentate în anexele nr.1 şi nr.2.
Anunţ concurs anunt

Anexa nr.1 - Condiţii de participare anexa1

Anexa nr.2 - Bibliografie bibliografie

linie

(01.11.2012) Comunicat aferent Conferintei anuale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România”

Cu privire la prevederile contractului încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în calitate de Achizitor şi Consorţiul compus din: S.C. AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L. în asociere cu: S.C. ARS ADVERTISING S.A în calitate de Prestator, DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă.

linie

(01.11.2012) În atenţia beneficiarilor de proiecte pe DMI 5.2

Conform Ghidului Indicatorilor actualizat din ianuarie 2012, Indicatorii 118 şi 373 Participanţi la campanii de informare şi conştientizare reprezintă numărul de persoane care fac parte din grupul ţintă şi care participă la campanii de informare şi conştientizare care urmăresc facilitarea accesului pe piaţa muncii în sectoare/activităţi non-agricole a persoanelor din zonele rurale(pag.48). Vă rugăm să aveti în vedere pentru realizarea indicatorului Participanţi la campanii de informare şi conştientizare furnizarea de documente justificative corespunzătoare, inclusiv formularul de înregistrare a grupului tintă.

Informare conferinta
linie

(29.10.2012) Comunicat Conferinta anuală ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune socială din România” - Sinaia 30.10.2012

Cu privire la prevederile contractului încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în calitate de Achizitor şi Consorţiul compus din: S.C. AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L. în asociere cu S.C. ARS ADVERTISING S.A în calitate de Prestator, DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă

Comunicat de presă conferinta
linie

(23.10.2012) AMPOSDRU publică precizarea OIRPOSDRU VEST, privind Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru CPP nr. 115

În atenţia participanţilor la Cerera de propuneri de proiecte nr. 115
In Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 115 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“ se completează cu următoarea menţiune (la pagina 5):
„Cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administraţie se definesc în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale si al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010.
Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR.
Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie este de maxim 15%.“

linie

(23.10.2012) Lista platilor efectuate

AMPOSDRU publica lista platilor efectuate ca urmare a finantarii in valoare de 209.404.422,98 lei de la Ministerul Finantelor Publice pentru sursa FSE. Din aceasta suma au fost efectuate plati numai pentru sursa FSE, sursa BS fiind asigurata din bugetul Ministerului Munciii Familiei si Protectiei Sociale.
Asa cum s-a stabilit impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, s-au efectuat platile pentru cererile de rambursare care au fost verificate, validate si au avut mentiunea “bun de plata” pana la data de 31 iulie inclusiv.

Lista platilor efectuate GS_115
linie

(22.10.2012) Sistemul ActionWeb nu va fi operaţional in perioada 22.10.2012 ora 16.00 - 24.10.2012 ora 08.00. Sistemul este închis în vederea actualizării aplicaţiei.

linie

(19.10.2012) Spre consultare - draftul Instructiunii privind TVA

AMPOSDRU publică spre consultare draftul Instructiunii privind TVA . Vă rugăm să consultati si să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: instructiune.tva[at]fseromania.ro

Instructiune model declaratie noul_GS2012
Instructiune model act aditional TVA noul_GS2012
Instructiune TVA noul_GS2012
linie

(16.10.2012) OIR POSDRU Vest lansează Cererea de propuneri de proiecte nr. 115 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

Miercuri, 24 octombrie 2012, ora 10.00, se lansează Cererea de propuneri de proiecte nr. 115 aferentă Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 6.2. – “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
Completarea şi transmiterea cererilor de finanţare se realizează exclusiv electronic, prin intermediul aplicaţiei ActionWeb, aflată pe pagina de internet https://actionweb.fseromania.ro, până duminică, 28 octombrie 2011, ora 16.00.

Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice nr. 115 GS_115
linie

(16.10.2012) Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale (2012)

AMPOSDRU mulţumeşte tuturor celor care au transmis observaţii şi propuneri de îmbunătăţire a draftului Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale, aferent cererilor de propuneri de proiecte ce vor fi lansate anul acesta.

Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale noul_GS2012
linie

(12.10.2012) AMPOSDRU publică Anexa 1.1 - Algoritm de calcul privind evaluarea capacităţii financiare şi operationale a solicitantului si/sau partenerilor

AMPOSDRU publică spre consultare Anexa 1.1 Algoritm de calcul privind evaluarea capacităţii financiare şi operationale a solicitantului si/sau partenerilor – aferentă schitei Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.115, pentru domeniului major de intervenţie DMI 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, programată a fi lansată în anul 2012 de către OIRPOSDRU VEST.
Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: ghid115[at]oirposdru-vest.ro sau la numărul de fax: (+40 256) 499 755.

Anexa 1.1 anexa_1.1
linie

(10.10.2012) OIR POSDRU NORD-EST publică lista proiectelor gestionate, la data de 01.10.2012

linie

(05.10.2012) AMPOSDRU publică spre consultare Schita Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.115

AMPOSDRU publică Schita Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.115, aferentă domeniului major de intervenţie DMI 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, programată a fi lansată în anul 2012 de către OIRPOSDRU VEST.
Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: ghid115[at]oirposdru-vest.ro sau la numărul de fax: (+40 256) 499 755 până la 15.10.2012.

Ghidul solicitantului (schita) cpp115
linie

(05.10.2012) Comunicatele pentru perioada 8-25 octombrie 2012

Referitor la campaniile regionale Nord Vest, Centru şi Vest ”POSDRU–Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune socială din România”, DG AMPOSDRU publică următoarele comunicate de presă:
Comunicat Alba Iulia 08-09 octombrie 2012 comunicat_alba1
Comunicat Alba Iulia 10-11 octombrie 2012 comunicat_alba2

Comunicat Cluj-Napoca 08-09 octombrie 2012 comunicat_cluj1
Comunicat Cluj-Napoca 10-11 octombrie 2012 comunicat_cluj2

Comunicat Timisoara 22-23 octombrie 2012 comunicat_timisoara1
Comunicat Timisoara 24-25 octombrie 2012 comunicat_timisoara2

linie

(04.10.2012) AMPOSDRU anunţă închiderea vineri, 05.10.2012, între orele 14.00-18.00 a aplicatiei ActionWeb în vederea efectuării unor operaţiuni de întreţinere a sistemului.

linie

(04.10.2012) In secţiunea POSDRU a fost publicată lista constatărilor rezultate în urma verificării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 din Fondul Social European.

linie

(28.09.2012) Schita Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale 2012

AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale 2012, inclusiv schita bugetului detaliat, aferent cererii de finantare. AMPOSDRU solicita beneficiarilor, potentialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghidcg2012[at]fseromania.ro până în data de 08.10.2012

Schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale 2012 schitacg2012
Schiţa bugetului detaliat schitacg2012
linie

(27.09.2012) Comunicat publicare Decizia nr. 10

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor ale căror proiecte s-au finalizat la data de 31.07.2012 si ulterior acestei date, AMPOSDRU publică Decizia nr.10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finantate prin POSDRU 2007 – 2013

Decizia nr. 10 decizia10
linie

(26.09.2012) Comunicat

Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune socială din România” (Galaţi 03-04 octombrie 2012) DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă
Comunicat comunicat_galati

linie

(26.09.2012) Comunicat

Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune socială din România” (Galaţi 01-02 octombrie 2012) DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă
Comunicat comunicat_galati

linie

(21.09.2012) Comunicat

Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune socială din România” (Piatra Neamţ 26-27 septembrie 2012) DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă
Comunicat comunicat_nordest

linie

(21.09.2012) Comunicat

Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune socială din România” (Piatra Neamţ 24-25 septembrie 2012) DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă
Comunicat comunicat_nordest

linie

(18.09.2012) Comunicat

Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune socială din România” (Călăraşi 19-20 septembrie 2012) DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă
Comunicat comunicat_sudmuntenia

linie

(14.09.2012) Comunicat

Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune socială din România” (Călăraşi 17-18 septembrie 2012) DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă
Comunicat comunicat_calarasi

linie

(14.09.2012) Anunţ organizare concurs

OIR POS DRU Nord-Est organizează la sediul situat în P. Neamţ, B-dul. Republicii, nr. 12, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante prevăzută în Anexa nr.1
Condiţiile de participare la concurs si bibliografia sunt prezentate în anexele nr.1 şi nr.2.
Anunţ concurs anunt

Anexa nr.1 - Condiţii de participare anexa1

Anexa nr.2 - Bibliografie bibliografie

linie

(11.09.2012) Comunicat

Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune socială din România” (Craiova 12-13 septembrie 2012) DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă
Comunicat comunicat_campanii

linie

(10.09.2012) Comunicat

Referitor la Instructiunea nr. 62, DG AMPOSDRU publică următorul comunicat
Comunicat comunicat_instr62

linie

(07.09.2012) Comunicat

DG AMPOSDRU anunţă începerea seriei de campanii regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune socială din România”
Comunicat de presă comunicat_presa

linie

(04.09.2012) Conferintă de presă POSDRU

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) a organizat luni, 03.09.2012, o conferinţă naţională de presă. Tematica evenimentului a abordat atât problemele cu care se confruntă programul operaţional, rezultatele implementării POSDRU în România, cât şi priorităţile MMFPS şi AMPOSDRU pentru perioada 2014-2020.
La acest eveniment au participat doamna Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, domnul Cristian Ababei, director general AMPOSDRU, domnul Eugen Orlando Teodorovici, consilier de stat în cadrul Aparatului propriu de lucru al Primului-Ministru si domnul Răzvan Cotovelea, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Europene. De asemenea, conferinta a reunit peste 30 de reprezentanti ai mass-media natională si regională.
Comunicat de presă comunicat_presa

linie

(30.08.2012) Comunicat publicare instrucţiune

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 62 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finantare nerambursabila în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Umane 2007 – 2013

linie

(22.08.2012) Comunicat

DG AMPOSDRU doreşte să vină în sprijinul beneficiarilor POSDRU, publicând următorul comunicat şi pune la dispoziţie macheta, ce trebuie completată.
Comunicat cct

Macheta cct
linie

(20.08.2012) Informare

AMPOSDRU informează beneficiarii că începând de miercuri, 01.08.2012 s-au platit:

  • contravaloarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari (mai puţin societăţi comerciale) pentru un numar de 865 cereri de rambursare TVA
  • sursa Buget de stat pentru 208 cereri de ramburasare
  • 23 de prefinanţări
    Având în vedere numărul mare de dosare aflate in lucru, AMPOSDRU anunţă că va finaliza plăţile, pentru cererile aprobate, până la data de 29 august 2012 pentru sursa Buget de stat şi pentru TVA. Pentru plata sumei aferente FSE, AMPOSDRU va demara plăţile după primirea fondurilor necesare de la Ministerul de Finanţe.
linie

(10.08.2012) Anunţ

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, anuntă lansarea procedurii de selectie a organizatiilor din mediul economic, social, academic şi societatea civilă care vor face parte din componenţa Comitetul Consultativ Tematic Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale (CCT).
Anunţ cct

linie

(01.08.2012) Informare

În conformitate cu prevederile ordinului Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, începând cu data de 1 august 2012, se modifică programul de lucru al OIR POS DRU NORD-EST.
Informare program_lucru

linie

(31.07.2012) Informare

AMPOSDRU informează beneficiarii că începând de miercuri, 01.08.2012 va rambursa contravaloarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari (mai puţin societăţi comerciale) în conformitate cu cererile de rambursare depuse. Totodată, AMPOSDRU urmează să plătească şi contribuţia de la bugetul de stat aferentă cererilor de rambursare reverificate în conformitate cu Instrucţiunea 61.
Informare tva

linie

(27.07.2012) Informare

AMPOSDRU publică informarea referitoare la constituirea grupurilor de lucru din cadrul Comitetului Consultativ Tematic Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale, pentru perioada de programare 2014-2020.
Informare grup_lucru

linie

(24.07.2012) Sistemul ActionWeb nu va fi operaţional începând cu data de miercuri 25 iulie 2012, orele 9.00 pentru o perioadă de 24 ore.
AMPOSDRU va cere scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă multumeşte pentru înţelegere.

linie

(23.07.2012) Comunicat

Având în vedere prevederile Instructiunii 61 emisă în data de 26.06.2012 şi termenul de 20 iulie 2012 asumat pentru finalizarea reverificărilor cererilor de rambursare existente la AM POSDRU la data emiterii instrucţiunii, AM POSDRU publică un comunicat prin care informează beneficiarii ca reverificările au fost finalizate în proporţie de 90%.
Comunicat reverificari

linie
linie

(06.07.2012) Informare

AMPOSDRU publică informarea referitoare la retragerea temporară, de pe site-ul old.fonduri-ue.ro, a Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare.
Informare retragere

linie

(06.07.2012) AMPOSDRU anunţă redeschiderea serviciului HELP-DESK

AMPOSDRU informează beneficiarii, potenţialii beneficiari şi publicul larg că s-a redeschis serviciul HELP-DESK.
Informare helpdesk

linie

(05.07.2012) Comunicat

AMPOSDRU informează beneficiarii că se deleagă implementarea şi gestionarea proiectelor de grant, a proiectelor strategice şi a proiectelor de ajutor de stat finanţate în cadrul Domeniilor Majore de Intervenţie 5.2 şi 6.1 către Organismele Intermediare Regionale POSDRU.

Lista de distribuţie a proiectelor delegate OIR POS DRU NORD-EST

Pentru a consulta proiectele delegate celorlalte Organisme Intermediare, vă rugăm să consultaţi site-ul old.fonduri-ue.ro

linie

(04.07.2012) Anunţ

AMPOSDRU publica Calendarulul estimativ al acţiunilor şi evenimentelor ce vor fi desfăşurate in anul 2012 in cadrul proiectului “Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Organismele Intermediare pentru implementarea activităţilor de informare si publicitate prevăzute în Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”.

linie

(03.07.2012) Actualizare calendar orientativ

AMPOSDRU actualizează Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012.

Vă rugăm să consultaţi sectiunea POSDRU - Calendar sau secţiunea Programare de pe site-ul old.fonduri-ue.ro

linie

(28.06.2012) Comunicat

AMPOSDRU publică un comunicat referitor la clarificarea unor aspecte apărute ca urmare emiterii Instructiunii nr. 61

linie

(28.06.2012) Comunicat

AMPOSDRU informează beneficiarii că Instrucţiunea nr. 61 nu se aplică cererilor de rambursare plătite.

linie

(28.06.2012) Comunicat

AMPOSDRU informează beneficiarii, că în sistemul informatic Actionweb, s-a modificat gradul de risc în C şi s-a actualizat esantionul aferent gradului de risc C.
Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr. 61 pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, în perioada 30 iunie – 1 iulie 2012, registraturile AMPOSDRU şi Organismelor Intermediare vor funcţiona în intervalul orar 8-16 în vederea înregistrării documentelor aferente cererilor de rambusare.

linie

(26.06.2012) Comunicat

AMPOSDRU informează beneficiarii că pot transmite spre soluţionare problemele referitoare la reemiterea eşantionului şi a gradului de risk la adresa de poştă electronică instructiunea.61[at]fseromania.ro.

linie

(25.06.2012) Comunicat publicare instrucţiune

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 61 privind verificarea cererilor de rambursare din cadrul proiectelor finanţate din POSDRU şi comunicatul referitor la modificarea gradului de risk.

Vă rugăm să consultaţi sectiunea POSDRU - Instructiuni AMPOSDRU sau secţiunea Instrucţiuni şi alte documente pentru implementare de pe site-ul old.fonduri-ue.ro

linie

(20.06.2012) COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizare proiect „Achiziţie echipamente TI&C pentru funcţionarea SMIS la nivelul Organismului Intermediar Regional pentru POS DRU regiunea Nord-Est”.
Comunicat grup_lucru

linie

(19.06.2012) AMPOSDRU anunţă numirea în funcţie a noului Director General

AMPOSDRU anunţă că, începând cu data de 11 iunie 2012, noul director general este domnul CRISTIAN ABABEI.
Rugăm beneficiarii de proiecte POSDRU să aibă în vedere aceaste modificări în elaborarea documentelor care se înainteză conducerii AMPOSDRU (acte adiţionale, notificări, adrese oficiale etc.).
linie

(19.06.2012) Comunicat publicare instrucţiune

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 60bis privind completarea si modificarea Instructiunilor cu nr. 41 si nr.60

Vă rugăm să consultaţi sectiunea POSDRU - Instructiuni AMPOSDRU sau secţiunea Instrucţiuni şi alte documente pentru implementare de pe site-ul old.fonduri-ue.ro

linie

(30.05.2012) AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operatiuni de întreţinere a sistemului

Sistemul ActionWeb nu va fi operaţional începând cu data de joi 31 mai 2012, orele 14.00 pentru o perioadă de 24 ore. AMPOSDRU cere scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă multumeşte pentru înţelegere.
linie

(25.05.2012) Comunicat

OIR POS DRU NORD-EST este beneficiarul Contractului de Finanţare din Instrumente Structurale, ce are ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către AM POAT pentru implementarea Proiectuluinr. CF.1.1.101, SMIS 41366, intitulat "Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale"
Detalii CF

linie

(16.05.2012) Anunţ amânare concurs

Prin Adresa emisă de către Secretarul general al MMFPS, sub nr. 48755/IL/15.05.2012 Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est, i s-a comunicat că, în următoarea perioadă, MMFPS urmează a intra într-un proces de reorganizare. Prin aceeaşi susmenţionată adresă, luând în considerare prevederile Art. 10, alin. (6), lit. c) din L 69/2010 cu modificările şi completările ulterioare, OIR POS DRU R N-E i s-a comunicat să întreprindă demersurile necesare pentru suspendarea tuturor concursurilor aflate în derulare.
În temeiul celor precizate mai sus şi al subordonării ierarhice a OIRPOSDRU NORD-EST faţă de MMFPS, OIRPOSDRU NORD-EST anunţă amânarea până la o dată care va fi comunicată ulterior, a concursurilor de recrutare pentru ocuparea de funcţii publice vacante în cadrul institutiei, aflate în derulare.
Anunţ amânare concurs anunt_amanare

Decizie amânare concurs decizie_amanare

linie

(15.05.2012) Actualizare calendar orientativ

AMPOSDRU actualizează Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012.

Vă rugăm să consultaţi sectiunea POSDRU - Calendar sau secţiunea Programare de pe site-ul old.fonduri-ue.ro

linie

(14.05.2012) Comunicat publicare instrucţiune

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 60 privind modificarile contractuale aferente externalizarii echipei de management si expertilor din echipa de implementare.

Vă rugăm să consultaţi sectiunea POSDRU - Instructiuni AMPOSDRU sau secţiunea Instrucţiuni şi alte documente pentru implementare de pe site-ul old.fonduri-ue.ro

linie

(11.05.2012) Anunţ organizare concurs

OIR POS DRU Nord-Est organizează la sediul situat în P. Neamţ, B-dul. Republicii, nr. 12, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante prevăzută în Anexa nr.1
Condiţiile de participare la concurs si bibliografia sunt prezentate în anexele nr.1 şi nr.2.
Anunţ concurs anunt

Anexa nr.1 - Condiţii de participare anexa1

Anexa nr.2 - Bibliografie bibliografie

linie

(08.05.2012) Comunicat publicare instrucţiune

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 59 privind modul de raportare a listelor de achiziţii necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013.

Vă rugăm să consultaţi sectiunea POSDRU - Instructiuni AMPOSDRU sau secţiunea Instrucţiuni şi alte documente pentru implementare de pe site-ul old.fonduri-ue.ro

linie

(02.05.2012) Comunicat publicare instrucţiune

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 58 de completare a Instrucţiunii nr. 57 privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013.

Vă rugăm să consultaţi sectiunea POSDRU - Instructiuni AMPOSDRU sau secţiunea Instrucţiuni şi alte documente pentru implementare de pe site-ul old.fonduri-ue.ro

linie

(02.05.2012) Comunicat referitor la decalarea activităţilor de procesare a documentelor cu o zi lucratoare

Autoritatea de Management pentru Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) anunta toti beneficarii că termenul de procesare a tuturor documentelor scadent pe data de luni, 30 aprilie 2012, va fi decalat cu o zi lucrătoare, pentru data de miercuri, 02 mai 2012. Măsura are la bază Hotărârea de Guvern nr. 370/ 2012 prin care ziua de luni, 30 aprilie a fost declarată zi nelucrătoare în sectorul bugetar.

Citeste mai mult Comunicat de presa

linie

(25.04.2012) Comunicat publicare instrucţiune

Ca urmare a modificărilor legislative survenite, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică „Instrucţiunea privind plata de către AMPOSDRU a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (TVA) plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU”, revizuită prin înlocuirea în corpul Anexei 2 a referinţei la Ordonanţa de Guvern nr. 79/2003 abrogată cu referinţa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011

Vă rugăm să consultaţi sectiunea POSDRU - Instructiuni AMPOSDRU sau secţiunea Instrucţiuni şi alte documente pentru implementare de pe site-ul old.fonduri-ue.ro

linie

(12.04.2012) Comunicat de presă

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) a organizat miercuri, 11 aprilie 2012, Conferinta Natională "POSDRU-PRINCIPALUL FURNIZOR DE FORMARE, OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA 2012", având ca obiectiv prezentarea stadiului implementării POSDRU. La eveniment au participat peste 300 de invitati, incluzând reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritătilor române, beneficiari si reprezentanti ai mass-media

Citeste mai mult Comunicat de presa

linie

(06.04.2012) In sectiunea POSDRU a fost publicata lista intrebarilor frecvente privind implementarea proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 din Fondul Social European.

linie

(04.04.2012) Estimare TVA pentru societati comerciale afernete proiectelor implementate in cadrul POSDRU

AMPOSDRU intenţionează, în perioada imediat următoare, să propună MAEur şi MFP revizuirea cadrului legal în ceea ce priveşte recuperarea contravalorii TVA, aferente cheltuielilor eligibile, plătite de către Beneficiarii/Partenerii societăţi comerciale, în cadrul proiectelor aflate în implementare, finanţate din POSDRU.

In acest context, pentru a putea avea o estimare financiară a TVA plătită de către societăţile comerciale în cadrul proiectelor POSDRU, beneficiarii sunt rugaţi să transmită, la adresa de e-mail estimaretva[at]fseromania.ro, până vineri, 06.04.2012, o estimare a TVA plătită de la data de 01.01.2012 până în prezent, precum şi a TVA care urmează să fie plătită până la finalul proiectului, de către societăţile comerciale care au calitatea de beneficiari sau parteneri, respectând modelul de fişier în excel ataşat.

Model fisier estimare TVA estimare_TVA

Citeste mai mult estimare_TVA

linie

(04.04.2012) Comunicat de presă

AMPOSDRU publică următorul comunicat cu privire la existenţa unor diferenţe între termenele de procesare şi plată a cererilor de rambursare

Citeste mai mult Comunicat de presa

linie

(03.04.2012) Comunicat de presă

AMPOSDRU publică comunicatul de presă referitor la propunerea de modificare a cheltuielilor eligibile pe POSDRU

Citeste mai mult Comunicat de presa

linie

(08.03.2012) AMPOSDRU publică programul de audienţe al:

Directorului General/Directorului General Adjunct în fiecare JOI între orele 14.00 -16.00 la sediul AMPOSDRU pentru contractele implementate de AMPOSDRU;

Directorului/Directorului Executiv în fiecare JOI între orele 14.00 -16.00 la sediul Organismului Intermediar pentru contractele implementate de Organismul Intermediar

Beneficiarii se pot inscrie pe adresele de e-mail dedicate programelor de audienţe, până cel tarziu în fiecare miercuri ora 16.00

Solicitarea de înscriere în audienţă trebuie să conţină: date de identificare ale contractului şi ale persoanei/persoanelor care solicită audienţa, precum şi punctual motivul solicitării.

linie

(02.03.2012) AMPOSDRU anunţă redeschiderea serviciului de tip Help Desk.

Începând cu data de 2 Martie 2012, pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, beneficiarilor şi publicului general, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pune la dispoziţia acestora serviciul telefonic de tip Help Desk care să răspundă nevoilor de informare asupra posibilităţilor de finanţare şi a modului de accesare a finanţării din Fondul Social European prin POSDRU, precum şi în ceea ce priveşte implementarea proiectelor.

Citeste mai mult Comunicat de presa

linie

(02.03.2012) AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012.

linie

(20.02.2012) Comunicat de presa referitor la măsurile implementate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

În legătura cu Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane, Ministerul Muncii a luat următoarele măsuri:

1. Ca o măsură anti-frauda, toţi beneficiarii trebuie să declare pe propria răspundere, că nu au oferit şi nu au acordat, direct sau indirect, niciun fel de foloase necuvenite, nici unui funcţionar public din cadrul AM POSDRU şi OIR, în legatură cu depunerea aplicaţiilor de proiecte şi pentru procesarea cererilor de rambursare

Citeste mai mult Comunicat de presa

linie

(20.02.2012) In vederea asigurarii transparenţei efectuării plăţilor către beneficiari, precum şi a respectarii termenului prevăzut in procedură (45 de zile calendaristice pentru procesarea cererilor de rambursare si de restituire TVA si 15 zile calendaristice pentru procesarea cererilor de prefinantare), AMPOSDRU emite Instrucţiunea nr. 57, privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013..

Începând cu data de 21.02.2012, acest Registru va fi actualizat şi publicat zilnic pe site-ul AMPOSDRU, la Secţiunea “Implementează”, “Registrul unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare”.

linie

(20.02.2012) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 56 , privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a completa în Actionweb informaţii privind calendarul de desfăşurare a activităţilor în cadrul proiectelor în modulul „Planul activităţilor” din Actionweb, conform Manualului de utilizare Actionweb - Planul Activităţilor postat pe site-ul old.fonduri-ue.ro, sub-secţiunea Instrucţiuni şi alte documente pentru implementare.

Beneficiarii au obligaţia ca, până la data de 01.03.2012, să completeze în Actionweb informaţii privind calendarul de desfăşurare a activităţilor în cadrul proiectelor, aferente primului trimestru din anul 2012.

linie

(20.02.2012) AMPOSDRU solicită beneficiarilor ca, până la 01.03 2012, aceştia să completeze şi să transmită pe adresa de e-mail reconciliere.contabila[at]fseromania.ro Formularul 9, (semnat, stampilat, scanat) prevăzut la art. 27 din Ordinul 2548/2009, în vederea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile ale Autorităţii de Management POSDRU şi cele ale beneficiarilor.

Din documentul transmis vor rezulta sumele primite de la AMPOSDRU şi cele plătite (restituite) acesteia, pentru fiecare proiect, de la începutul derulării contractului şi până la data de 31.12.2011.

De asemenea, conform prevederilor din contractele de finanţare, vor completa şi vor transmite acest formular şi beneficiarii care au primit plata aferentă cererii de rambursare finală.

Vă rugăm să consultaţi sub-secţiunea Instrucţiuni şi alte documente pentru implementare de pe site-ul Autoritatii de Management POS DRU

linie

(20.02.2012) AMPOSDRU anunţă că, începând cu data de 17 februarie 2011 în cadrul aplicaţiei ActionWeb a fost creat un nou modul - "Planul activităţilor", în vederea încărcării informaţiilor care vizează activităţile desfăşurate de beneficiari.

Manualul de utilizare Actionweb - Modul "Planul activităţilor" Plan_activitati

Consultati si urmatoarele materiale referitoare la ActionWeb (sursa: old.fonduri-ue.ro)

Manualul de utilizare ActionWeb - Modulul "Grup Ţintă - Anexa 10 " anexa10

Ghid Actioweb - Modul Administrare Ghid_actionweb

linie

(20.02.2012) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 54, privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a da o declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor introduse în ActionWeb aferente grupului ţintă.
Toţi beneficiarii proiectelor POSDRU aflate în implementare trebuie să semneze o declaraţie pe proprie răspundere conform Anexei prevăzute în instrucţiune.

linie

(03.02.2012) AMPOSDRU publică spre consultare publică Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice

pentru Cererea de Propuneri de Proiecte „A doua şansă la educaţie, oportunitate de integrare pe piaţa muncii”, DMI 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Consultati Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice Ghid_adouasansa

linie

(31.01.2012) AMPOSDRU publica Ghidul Indicatorilor POSDRU actualizat

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Ghidul indicatorilor POSDRU actualizat, prin includerea în Ghidul postat pe site în luna noiembrie a definiţiilor indicatorilor suplimentari prevăzuţi în cadrul Documentului Cadru de Implementare.

Consultati Ghidul Indicatorilor POSDRU actualizat ianuarie 2012 Ghid_indicatori

linie

(24.01.2012) AMPOSDRU invita la sediu beneficiarii proiectelor aprobate pe CPP 110, pentru semnarea contractelor de finantare

AMPOSDRU anunta beneficiarii ca din punctul de vedere al obligatiilor Autoritatii de Management, a fost finalizat procesul de contractare aferent Cererii de propuneri de proiecte 110, Domeniul Major de Interventie 5.2 - "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca". Pana in prezent, au fost semnate de ambele parti 128 contracte si se afla inca in proces de semnare alte 96 contracte, ai caror beneficiari sunt asteptati la sediul AMPOSDRU pentru a semna contractele de finantare.

Citeste mai mult

linie

(23.01.2012) AMPOSDRU publica instructiunea 53 privind reglementarea modului de diminuare a finantarii nerambursabile, in cazul nerealizarii indicatorilor si/sau a grupului tinta

linie

(20.01.2012) CNDIPT-OIPOSDRU publica spre consultare Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant aferenta domeniului major de interventie 2.3 Acces si participare la formare profesionala continua, programata a fi lansata in 2012.

Va rugam sa aveti in vedere ca acesta este un proces de consultare publica iar propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind imbunatatirea acestui document le puteti trimite la adresa de e-mail cndiptoiposdru[at]tvet.ro sau la numarul de fax 021.312.54.98, pana la data de 20.02.2012

Consultati Ghidul Solicitantului Ghid2.3

linie

(13.01.2012) Referitor la semnarea contractelor aprobate spre finantare in cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis "Bani pentru completarea echipei" (Cererile de Propuneri de Proiecte - CPP nr. 73 si 74), "Bani pentru formare profesionala" (CPP nr. 75, 76 si 77) si "Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor" (CPP nr. 78), AMPOSDRU informeaza ca forma definitiva a modelului de contract de finantare privind schemele mentionate mai sus este in curs de finalizare, urmand sa constituie obiectul unui Ordin al Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
Citeste mai mult codconduita

linie

(12.01.2012) AMPOSDRU publica instructiunea 51 referitoare la clarificarea unor aspecte privind procedurile de achizitii publice din cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale

linie

(12.01.2012) AMPOSDRU publica calendarul orientativ al lansarii de cereri de proiecte pentru POSDRU - 2012.

linie

(10.01.2012) In sectiunea POSDRU a fost publicata lista intrebarilor frecvente privind implementarea proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 din Fondul Social European.

linie

(04.01.2012) AMPOSDRU publica spre informare Codul de Conduita privind evitarea situatiilor de incompatibilitate si conflict de interese de catre personalul implicat in gestionarea programelor finantate din fonduri europene nerambursabile, elaborat de Ministerul Afacerilor Europene si adoptat la 21 decembrie 2011, in sedinta de Guvern.

Codul nu aduce reglementari noi in materia conflictului de interese si incompatibilitatilor, insa ajuta personalul cu atributii in gestionarea de fonduri europene sa inteleaga mai bine situatiile care pot genera incompatibilitati si conflicte de interese. Codul de Conduita clarifica modul in care se aplica principiile si regulile generale privind regimul incompatibilitatilor si conflictelor de interese prevazute in legislatia nationala si europeana in vigoare. Documentul constituie un instrument cu caracter de preventie, care va sta la baza activitatilor pe care le desfasoara personalul implicat in domeniu. Prevederile acestui cod se aplica functionarilor publici, cu statut general si special, demnitarilor, precum si personalului contractual din autoritatile statului cu atributii in gestionarea/ implementarea/ coordonarea programelor finantate din fonduri europene nerambursabile. Prevederile Codului de conduita nu ii vizeaza pe beneficiarii proiectelor cu finantare europeana, dar ii vor ajuta sa sesizeze eventuale situatii de acest gen la nivelul diferitelor structuri de Autoritati de Management sau Organisme Intermediare.
Codul de conduita poate fi descarcat de aici codconduita

Prima pagina
Pagina principala de anunturi