Ultimele anunturi

(15.09.2017) ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU

OIR POS DRU NORD-EST publica anuntul privind inchirierea unui spatiu cu destinația de punct de lucru Iași al Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est

Se prelungeste termenul limita pentru depunerea scrisorilor de intentie privind oferta pentru inchirierea punctului de lucru din Iasi al OIR POS DRU Nord - Est pana pe data de 2 octombrie 2017 ora 16.00

(25.08.2017) AM POCU publică Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020

În vederea sprijinirii beneficiarilor în implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Autoritatea de Management publică Manualul Beneficiarului şi Anexele 1-6, versiunea august 2017.
Acest manual oferă atât îndrumări și informații practice necesare în procesul de implementare a proiectelor, precum şi modelele formularelor-standard utilizate în derularea proiectelor POCU (cereri de prefinanţare/plată/rambursare, acte adiţionale, rapoarte tehnice etc.).
Orice sugestie de îmbunătățire a informațiilor cuprinse în Manualul Beneficiarului ne poate fi comunicată la adresa de e-mail: manualpocu@fonduri-ue.ro