Ultimele anunturi

(24.03.2020) POCU: Clarificări privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor nr. 4 și nr. 5 ale AM POCU


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, ca urmare a emiterii si publicării Instrucțiunilor nr. 4/ 12.03.2020 și nr. 5/ 19.03.2020, publică un set de Clarificări pentru o mai bună înțelegere a celor doua instrucțiuni.

Așadar, AM POCU transmite Beneficiarilor:

 • inițiativa suspendării implementarii proiectului aparține Beneficiarului;

 • s-a simplificat fluxul de suspendare prin Instrucțiunea nr. 5;

 • s-a definit modalitatea de recuperare a întarzierilor, după momentul încetarii stării de urgență;

 • există posibilitatea prelungirii duratei implementării proiectului, în condiții bine justificate și cu acordul OI responsabil.

 • (24.03.2020) POCU: Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/685/3/8/ „Romania profesională – Întreprinderi competitive”


  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/685/3/8/ „Romania profesională – Întreprinderi competitive”, Operatiunea Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activitătii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.

  Începând cu data de 24 martie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.

  Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.


  (19.03.2020) POCU: Instrucțiunea nr. 5/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate


  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman emite, în urma solicitărilor primite de la beneficiari, Instrucțiunea nr. 5/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate, care reglementează modalitatea în care aceștia pot solicita suspendarea proiectelor pe care le implementează.

  Instrucțiunea definește cadrul, termenele și condițiile în care beneficiarii pot ajusta proiectele lor în funcție de starea de urgență decretată de Președintele României.

  Astfel, AM POCU pune la dispoziția beneficiarilor un instrument pentru suspendarea rapidă a implementării proiectelor, acolo unde situația actuală o impune, iar Organismele Intermediare vor sprijini beneficiarii în aplicarea corectă a prevederilor acestei Instrucțiuni.

  Datele de contact ale OIR Nord Est:
  e-mail: office@fsenordest.ro
  telefon: 0233 231 950; 0233 231 957


  (19.03.2020) POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „POCU/476 Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate”


  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate”.

  Începând cu data de 19 martie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

  Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.


  (19.03.2020) POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „POCU/478 Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiunea mai dezvoltată”


  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiunea mai dezvoltată”.

  Începând cu data de 19 martie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

  Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.


  (18.03.2020) Anunt privind achiziția de curățenie sediu OIR POS DRU Nord Est


  1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
  2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 90910000-9 - 90919200-4 Servicii de curăţare a birourilor
  3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
  4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
  5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – servicii de curățenie zilnică a birourilor și grupurilor sanitare, debarasare gunoi ( suprafață aproximativă 550 mp compartimentată)
  6. Durata contractului 12 luni de la incheierea contractului
  7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
  8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 26.03.2020 orele 15:00
  9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
  10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
  11.Plata serviciilor prestate se va efectua lunar în perioada 25-30 ale lunii primirii facturilor, după prestarea serviciilor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar.

  (18.03.2020) Anunt privind achiziția de polițe RCA și CASCO pentru autovehicolul instituției marca Toyota Corolla


  1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
  2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
  3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
  4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
  5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA si CASCO pentru autoturismul Toyota Corolla
  6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a politei este 10.04.2020
  7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
  8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 26.03.2020 orele 15:00
  9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
  10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
  11.Plata polițelor se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței/polițelor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar

  (12.03.2020) POCU: Instrucțiunea nr. 4 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate


  În contextului riscului de răspândire a infecției cu COVID-19, AMPOCU publică Instrucțiunea nr. 4 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014–2020.

  Măsurile includ:

 • obligativitatea beneficiarilor, partenerilor și a organismelor intermediare de a respecta dispozițiile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și cele ale tuturor autorităților publice implicate în gestionarea riscului de răspândire a infecției cu COVID-19;
 • permisiunea lucrului la distanță, dacă infrastructura permite acest lucru;
 • comunicarea la distanță dintre beneficiari/ parteneri și Organismele Intermediare;
 • modalitatea de recuperare a întârzierilor acumulate în această perioadă.

 • (12.03.2020) AM POCU: solicitări de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Romania profesională – Întreprinderi competitive”


  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 13 martie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/685/3/8/ Romania profesională – Întreprinderi competitive, Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunatatite în vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

  Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

  În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii


  (12.03.2020) Anunț


  În contextul evoluției epidemiei cu COVID-19 și a măsurilor preventive adoptate la nivel național, vă solicităm ca relaționarea cu OIR POS DRU NORD-EST să se realizeze prin intermediul canalelor de comunicare la distanta: e-mail, telefon, corespondenta scrisa (posta/curierat), pana cand autoritatile decid ca riscul de raspandire a infectiei a fost eliminat.