Situația drepturilor salariale


Situația drepturilor salariale și a altor drepturi drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special, ale angajaților din cadrul OIR POS DRU NORD-EST

Nr.crt.
Functie

Drepturi salariale

* minim-maxim

Alte
drepturi
salariale
1
Director executiv
13604
-
2
Director executiv adjunct
11659
-
3
Auditor superior
8727
-
4
Consilier, inspector superior gradatia 5
8852-9722
-
5
consilier, inspector superior gradatia 4
8649-8666
-
6
consilier, inspector superior gradatia 3
8557
-
7
consilier, inspector principal gradatia 5
6518
-
8
consilier, inspector principal gradatia 4
6356-6369
-
9
consilier, inspector asistent gradatia 4
4860
-
10
consilier, inspector asistent gradatia 2
4725
-


*Nivelul minim/ nivelul maxim al fiecărei funcții este corespunzător tranșelor de vechime în muncă.

Tranşele de vechime în muncă, în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, respectiv clasele de salarizare, sunt următoarele:
• gradaţia 1 – de la 3 la 5 ani – 3 clase succesive de salarizare suplimentare faţă de nivelul minim al fiecărei funcţii;
• gradaţia 2 – de la 5 la 10 ani – două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de cele deţinute pentru gradaţia 1;
• gradaţia 3 – de la 10 la 15 ani – două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de cele deţinute pentru gradaţia 2;
• gradaţia 4 – de la 15 la 20 de ani – o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele deţinute pentru gradaţia 3;
• gradaţia 5 – peste 20 de ani – o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele deţinute pentru gradaţia 4.

In afara drepturilor de natură salarială stabilite potrivit legii, pentru personalul din cadrul OIR POS DRU NORD-EST, nu exista alte drepturi prevăzute de acte normative (dreptul la mașină de serviciu, locuință de serviciu, costuri de protocol sau alte drepturi cu un caracter special)