POCU 2014-2020 - Anunturi 2022

(17.02.2022) Decizia nr. 1829/28.01.2022 de soluționare a contestației WARRIORSPATHCROSSFIT SRL cu privire la Decizia nr. 23127 de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus“


Decizia nr. 1829/28.01.2022 de soluționare a Contestației formulate de WARRIORSPATHCROSSFIT SRL cu privire la Decizia nr. 23127 de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus“, aferentă Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, AP 3 „Locuri de muncă pentru toţi“, OS 3.7 „Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană“, privind proiectul cu titlul „START UP YOURSELF”, cod MySMIS 104206, beneficiar al finanțării nerambursabile Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „EURONEST” – A.D.I.E, contract de finanțare POCU/82/3.7/104206 din 12.01.2018.
Arhiva anunturi