ACHIZITII PUBLICE POCU 2014-2020(21.08.2019) Anunt privind achiziția de Servicii cazare in Bucuresti pentru perioada august – decembrie 2019


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 55110000-4 Servicii de cazare la hotel
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – Bucuresti
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – maxim 200 nopți
6. Durata contractului: până la data 31.12.2019
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 27.08.2019 ora 12:30
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro. Oferta trebuie să includă prețul pe noapte de cazare
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata serviciilor se va efectua lunar, in perioada 25-30 ale lunii, după primirea facturii și prestarea serviciilor, prin trezoreria afiliată autorității contractante


(28.05.2019) Anunt privind achiziția de Servicii cazare in Bucuresti pentru perioada mai – decembrie 2019


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 55110000-4 Servicii de cazare la hotel
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – Bucuresti
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – maxim 200 nopți
6. Durata contractului: până la data 31.12.2019
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 31.05.2019 ora 12:30
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro. Oferta trebuie să includă prețul pe noapte de cazare
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata serviciilor se va efectua lunar, in perioada 25-30 ale lunii, după primirea facturii și prestarea serviciilor, prin trezoreria afiliată autorității contractante


(12.01.2019) Anunt privind achiziția de Servicii poştale şi de curierat pentru instituție și birourile locale din Suceava, Bacău, Iași și Vaslui


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 64100000-7 - Servicii poştale şi de curierat
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț si birourile din Suceava, Bacău, Iași și Vaslui
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – in medie 40 de livrări pe lună de documente/colete aproximativ 1 kg (livrări la nivel național)
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere este 29.01.2019
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 21.01.2019 orele 16:30
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro. Oferta trebuie să includă prețurile pe serviciile oferite și termenul de livrare de la ridicarea coletului
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata serviciilor se va efectua lunar, in perioada 25-30 ale lunii, după primirea facturii și prestarea serviciilor, prin trezoreria afiliată autorității contractante

(01.11.2018) Anunț privind achiziția de servicii organizare Comitet de Monitorizare pentru POCU 2014-2020 din al doilea semestru al anului 2018


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POSDRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950.
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate:

Lot 1: CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente
Lot 2: CPV 22462000-6 Materiale promotionale

3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor:

Lot 1: localitatea Iași
Lot 2: localitatea Piatra Neamț

5. Descrierea pe scurt a contractului:

Lot 1 : Servicii organizare evenimente - Servicii de interpretariat și închiriere echipamente de traducere, Servicii de închiriere sală, amenajare, logistică și asigurare personal tehnic, Servicii de cazare, Servicii de transport participanți, Servicii de catering.
Se solicită achiziția de servicii de organizare de evenimente pentru proiectul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Nord Est privind organizarea Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020 din al doilea semestru al anului 2018”
Lot 2: materiale personalizate organizare eveniment – 70 de pachete promoționale (incluzând sacoșă, agenda/notebook, pix, insignă, calendar birou, strik usb), 2 roll-up-uri, 70 călăreți.
Se solicită achiziția de materiale promoționale pentru proiectul “Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Nord Est privind organizarea Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020 din al doilea semestru al anului 2018"

6. Documentația (caietul de sarcini, fisa de date și formularele) se poate obține direct de la sediul instituției sau prin solicitare pe adresa de e-mail cornel.andronache@fsenordest.ro
7. Durata contractului:

Lot 1: 3 luni
Lot 2: 3 luni

8. Data estimată de începere a contractului/contractelor - începutul lunii noiembrie 2018.
9. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 sau e-mail: cornel.andronache@fsenordest.ro
10. Termenul limită de primire a ofertelor: data 02.11.2018 orele 14.00
11. Adresa la care se transmit ofertele – la sediul autorității contractante
12. Limba în care se redactează ofertele – limba română
(15.03.2018) Anunt privind anularea achiziției de polițe RCA și CASCO pentru un autovehicul al instituției


Autoritate contractantă Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (denumită în continuare OIR POSDRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950 a inițiat în data de 07.02.2018 achiziția de polițe RCA și CASCO pentru 2 autoturismele ale instituției.
Având în vedere faptul că în anunțul publicat pe site-ul instituției s-a înregistrat o eroare materială, s-a trecut 15.02.2018 în loc de data corectă de 15.03.2018 pentru data expirării poliței RCA aferentă autoturismul Toyota Corolla, se anulează achiziționarea de polițe RCA și CASCO pentru autoturismul Toyota Corolla.
Achiziția de polițe RCA și CASCO pentru autoturismul susmenționat se va desfășura la o dată ulterioară.

(08.02.2018) Anunt privind achiziția de polițe RCA și CASCO pentru 2 autovehicule ale instituției


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POSDRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950.
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA si CASCO pentru autoturismul Fiat Scudo și RCA si CASCO pentru autoturismul Toyota Corolla
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a polițelor este 15.02.2018 sau în funcție de expirarea actualelor polite de asigurare
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită pentru primirea ofertelor: data 13.02.2018 orele 16:30
9. Adresa la care se transmit ofertele – la sediul autorității contractante sau pe adresa de e-mail: office@fsenordest.ro
10. Limba în care se redacteaza ofertele – limba română
11. Plata polițelor se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței/politelor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar.


(15.09.2017) OIR POS DRU NORD-EST publica anuntul privind inchirierea unui spatiu cu destinația de punct de lucru Iași al Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-EstSe prelungeste termenul limita pentru depunerea scrisorilor de intentie privind oferta pentru inchirierea punctului de lucru din Iasi al OIR POS DRU Nord - Est pana pe data de 2 octombrie 2017 ora 16.00

Anunţ de intentie

Caiet de sarcini

Instructiuni pentru ofertanti

(10.02.2016) Servicii de asigurare personal de birou, Cod CPV 79621000-3 pentru "Asistenta tehnica manageriala pentru asigurarea indeplinirii eficiente a functiei de management institutional și pentru activitati de secretariat”Anunţ de intentie

Caiet de sarcini

word Formulare

(09.02.2016) Cod CPV 79621000-3 Servicii de asigurare personal de birou, pentru implementarea proiectului cu titlul:
"Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS si pentru efectuarea vizitelor la fata locului de tip on-going”

Lot 1: “servicii asigurare de experti in vederea introducerii datelor in SMIS”

Lot 2: “servicii asigurare de experți în vederea efectuării de vizite la fața locului de tip on going”Clarificare nr. 2 la documentatia de atribuire (12.02.2016)

Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire (11.02.2016)

Erata la documentatia de atribuire (10.02.2016)

Anunţ de intentie

Caiet de sarcini

word Formulare