ACHIZITII PUBLICE PROIECTE depuse in cadrul ASISTENTA TEHNICA POCU 2014-2020pdf Programul achizitiilor publice desfasurate in cadrul proiectului cu ID 134941 "Sprijin pentru OIRPOSDRU NORD-EST in asigurarea serviciilor de SSM, MM si PSI pentru perioada 01.01.2020-31.12.2023"