ACHIZITII PUBLICE POCU 2014-2020(15.03.2018) Anunt privind anularea achiziției de polițe RCA și CASCO pentru un autovehicul al instituției


Autoritate contractantă Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (denumită în continuare OIR POSDRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950 a inițiat în data de 07.02.2018 achiziția de polițe RCA și CASCO pentru 2 autoturismele ale instituției.
Având în vedere faptul că în anunțul publicat pe site-ul instituției s-a înregistrat o eroare materială, s-a trecut 15.02.2018 în loc de data corectă de 15.03.2018 pentru data expirării poliței RCA aferentă autoturismul Toyota Corolla, se anulează achiziționarea de polițe RCA și CASCO pentru autoturismul Toyota Corolla.
Achiziția de polițe RCA și CASCO pentru autoturismul susmenționat se va desfășura la o dată ulterioară.

(08.02.2018) Anunt privind achiziția de polițe RCA și CASCO pentru 2 autovehicule ale instituției


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POSDRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950.
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA si CASCO pentru autoturismul Fiat Scudo și RCA si CASCO pentru autoturismul Toyota Corolla
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a polițelor este 15.02.2018 sau în funcție de expirarea actualelor polite de asigurare
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită pentru primirea ofertelor: data 13.02.2018 orele 16:30
9. Adresa la care se transmit ofertele – la sediul autorității contractante sau pe adresa de e-mail: office@fsenordest.ro
10. Limba în care se redacteaza ofertele – limba română
11. Plata polițelor se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței/politelor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar.


(15.09.2017) OIR POS DRU NORD-EST publica anuntul privind inchirierea unui spatiu cu destinația de punct de lucru Iași al Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-EstSe prelungeste termenul limita pentru depunerea scrisorilor de intentie privind oferta pentru inchirierea punctului de lucru din Iasi al OIR POS DRU Nord - Est pana pe data de 2 octombrie 2017 ora 16.00

Anunţ de intentie

Caiet de sarcini

Instructiuni pentru ofertanti

(10.02.2016) Servicii de asigurare personal de birou, Cod CPV 79621000-3 pentru "Asistenta tehnica manageriala pentru asigurarea indeplinirii eficiente a functiei de management institutional și pentru activitati de secretariat”Anunţ de intentie

Caiet de sarcini

word Formulare

(09.02.2016) Cod CPV 79621000-3 Servicii de asigurare personal de birou, pentru implementarea proiectului cu titlul:
"Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS si pentru efectuarea vizitelor la fata locului de tip on-going”

Lot 1: “servicii asigurare de experti in vederea introducerii datelor in SMIS”

Lot 2: “servicii asigurare de experți în vederea efectuării de vizite la fața locului de tip on going”Clarificare nr. 2 la documentatia de atribuire (12.02.2016)

Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire (11.02.2016)

Erata la documentatia de atribuire (10.02.2016)

Anunţ de intentie

Caiet de sarcini

word Formulare