POCU 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 7 “ASISTENłĂ TEHNICĂ”


Sprijin acordat OIR POSDRU–Regiunea Nord Est, pentru implementarea activităților specifice, în vederea închiderii POSDRU 2007-2013

Organismul Intermediar Regional POS DRU regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 01.01.2016, proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU–Regiunea Nord Est, pentru implementarea activităților specifice, în vederea închiderii POSDRU 2007-2013”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza Deciziei privind aprobarea finanţării nr. 33/01.06.2016, transmisa de Direcţia Generală Programe Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Anunt complet


Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS si pentru efectuarea vizitelor la fata locului de tip on-going

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 01.02.2016, proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS si pentru efectuarea vizitelor la fata locului de tip on-going”, cofinanţat din Fondul Social European prin Axa Prioritară 7 “Asistență Tehnică” din POCU 2014-2020, în baza Deciziei de finanţare nr. 6524/15.04.2016, emisă de Direcția Generală Programe Capital Uman din cadrul Ministerul Fondurilor Europene.

Anunt complet


Asistență tehnică pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a funcțiilor de management instituțional și pentru activități de secretariat

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 01.02.2016, proiectul cu titlul „Asistență tehnică pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a funcțiilor de management instituțional și pentru activități de secretariat”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza Deciziei privind aprobarea finanţării nr. 35/10.06.2016, transmisa de Direcţia Generală Programe Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Anunt complet


Închiriere imobile (clădiri existente şi terenul aferent) necesare funcţionării OIR POSDRU NORD-EST

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 01.01.2016, proiectul cu titlul „Închiriere imobile (clădiri existente şi terenul aferent) necesare funcţionării OIR POSDRU NORD-EST”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza deciziei privind aprobarea finanţării nr. 15/11.04.2016, emisa de Direcţia Generală Programe Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Anunt complet