Regulament de organizare si functionare


pdfRegulament de Organizare si Functionare (ROF)


Prezentul regulament-cadru de organizare şi funcţionare a Organismelor Intermediare Regionale pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane denumite în continuare OIRPOSDRU a fost aprobat prin Ordinul nr.2858/28.04.2017 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.