Anunturi 2013

(24.12.2013) Ordinul comun privind modificarea contractelor de finanţare

AMPOSDRU publică spre consultare schita Ordinului comun privind modificarea contractelor de finanţare aferente proiectelor de tip strategic si de tip grant pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cu termen de consultare 30.12.2013, orele 12.00, pe adresele de email ordincomun@fseromania.ro

(20.12.2013) Instructiunea nr. 86

DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 86 privind clarificarea unor aspecte legate de actele aditionale intocmite in baza Instructiunii nr. 83/2013

(16.12.2013) Instructiunea nr. 85

DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 85 privind clarificarea unor aspecte legate de implementarea proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013

(13.12.2013) DG AMPOSDRU publica listele cererilor de finantare aprobate care se incadreaza in alocarea financiara stabilita in Ghidul Solicitantulu, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):

CPP 123; CPP 124; CPP 127; CPP 128; CPP 129; CPP 130; CPP 131; CPP 132; CPP 133; CPP 134; CPP 136; CPP 137; CPP 138; CPP 139; CPP 140; CPP 141; CPP 142; CPP 143;
În cursul zilei de vineri, 13.12.2013, solicitantii ale căror cereri de finantare au fost respinse în faza B, solicitantii ale căror cereri de finantare se află pe lista de rezervă şi solicitantii cererilor de finanţare aprobate vor primi scrisoarea de informare.
Solicitantii ale căror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil.
Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere. Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucureşti. Pentru contestaţiile depuse personal, data limită de înregistrare a contestaţiei la registratura AMPOSDRU este 19 decembrie 2013, orele 16.00. Pentru contestaţiile transmise prin curier/poştă, data limită de transmitere este 19 decembrie 2013.

(06.12.2013) DG AMPOSDRU anunta beneficiarii ca se vor putea depune acte aditionale privind TVA - ul si dupa expirarea termenului de 3 zile lucratoare, acest termen avand doar scopul de a accelera procesul de restituire a TVA-ului.

(06.12.2013) Instructiunea nr. 83

DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 83 privind modul de rambursare a TVA nedeductibila eligibila.

Continuare anunturi aferente anului 2013Alte anunturi