Anunturi 2015

(15.12.2015) Anunt

MFE - DG PCU publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 4309/2015, care oferă beneficiarilor care au proiecte în implementare finanțate prin POSDRU posibilitatea de prelungire a duratei de implementare până la data limită de 31.12.2015. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 4309/2015 a intrat în vigoare in data de 15.12.2015, prin publicarea în Monitorul Oficial.

În aplicarea Ordinului nr. 4309/2015, MFE - DG PCU publică Instrucțiunea nr. 116/15.12.2015

(04.12.2015) Publicare instructiune

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica instructiunea nr. 115/03.12.2015 privind reglementarea conditiilor pentru incheierea actelor aditionale in vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU”

(03.12.2015) Anunt organizare concurs

OIR POS DRU NORD-EST organizează concurs pentru promovarea in grad profesional (Informatii suplimentare)

(17.11.2015) Anunt

In Monitorul Oficial al României Partea I nr. 860/16.11.2015 a fost publicat Ordinul 3128 al ministrului fondurilor europene privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de catre beneficiarii Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.
pdf
Ordinul 3128/2015

(11.11.2015) Clarificari instructiunea 113

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman transmite clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează în luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, în vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.

(10.11.2015) Anunt

Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015, potrivit cărora „termenul limită de depunere a cererii de lichidare este 13.11.2015, odată cu transmiterea ultimei cereri de plată”, rugăm beneficiarii să aibă în vedere că prin termen limită de depunere a cererii de lichidare se înţelege înregistrarea cererii şi a documentaţiei aferente la registratura OIR POSDRU NORD-EST pana la data de 13.11.2015 inclusiv, orele 14:00

(05.11.2015) Publicare instructiune

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica instructiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect”

(30.10.2015) Anunt

In Monitorul Oficial al României Partea I nr. 806/29.10.2015 a fost publicata OUG 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare care prevede la art. 62 completari la OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
pdf
Articolul 62/OUG 47/2015

(20.10.2015) Publicare instructiune

AMPOSDRU publica instructiunea nr. 112/20.10.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii POSDRU 2007-2013”

(20.10.2015) Anunt privind regimul de depunere a Cererilor de Rambursare

In Monitorul Oficial al României, partea I, n. 777 din 19.X. 2015 a fost publicat Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 2802/2015 - regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României.
Art. 1. — (1) Pentru proiectele a căror implementare s-a finalizat până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, beneficiarii Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” care au depus deja cererea de rambursare finală şi pentru care există cheltuieli angajate în perioada de implementare a proiectelor şi plătite până la data apariţiei prezentului ordin, dar nesolicitate la rambursare, pot solicita la rambursare aceste cheltuieli până la data de 13 noiembrie 2015, cu încadrarea în ultimul buget aprobat, prin depunerea unei cereri de rambursare în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” în vigoare.
(2) Beneficiarii care nu se încadrează în termenul prevăzut la alin. (1) pentru depunerea cererii de rambursare suportă cheltuielile aferente proiectului din resurse proprii.
Art. 2. — Liderii de parteneriat sunt obligaţi să depună cereri de rambursare, dacă există solicitare scrisă din partea partenerului/partenerilor de implementare a proiectului, însoţită de toate documentele justificative în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” în vigoare.
Art. 3. — Pentru proiectele aflate în implementare la data apariţiei prezentului ordin şi care se vor finaliza până la data de 15 octombrie 2015, beneficiarii Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” pot depune cereri de rambursare finală până la data de 27 noiembrie 2015.
Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilorde rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2015, se abrogă.
pdf
Ordinul 2802/19.10.2015

(07.10.2015) ORDIN nr. 2.690 din 23 septembrie 2015

ORDINUL nr. 2.690 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale şi privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 7 octombrie 2015
Data intrarii in vigoare: 07 Octombrie 2015
pdf
Ordinul2690/23.09.2015

(07.10.2015) Anunt lansare MySMIS2014

LOGOMFE
Miercuri, 7 octombrie, ora 10.00, la sediul Guvernului (sala Muntenia), ministrul fondurilor europene, Marius Nica, și directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, Marcel Opriș, lansează spre consultare publică aplicația MySMIS2014

Aplicația MySMIS2014 va fi utilizată de solicitanții și beneficiarii de fonduri europene în relația lor cu autoritățile, pentru a depune proiecte mai rapid și mai simplu, utilizând mediul online, și pentru a-și implementa mai ușor proiectele.
Prin intermediul acestei aplicații, cei care doresc să acceseze fonduri europene pot să completeze electronic cererea de finanțare, însoțită de declarațiile anexe, fără să mai fie nevoie de deplasarea la Autoritatea de Management sau Organismele Intermediare.


În plus, după ce vor semna contractele de finanțare, vor utiliza această aplicație pe toată durata implementării proiectului pentru a completa rapoarte și a primi informații despre stadiul cererilor de rambursare. Jurnaliștii acreditați pot avea acces la eveniment pe baza legitimației de presă.

Accesul se va face pe la poarta D, Bd. Iancu de Hunedoara.

(25.09.2015) Anunt ocupare post temporar vacant

OIR POS DRU NORD-EST organizează concurs in vederea ocuparii unui post de inspector, clada I, grad profesional asistent, vacant temporar

(17.09.2015) Publicare instructiune

AMPOSDRU publica instructiunea nr. 109/16.09.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii POSDRU 2007-2013”

(15.09.2015) Anunt intentie

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica anuntul pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de achizitii de servicii avand ca obiect ”Sprijin pentru asigurarea serviciilor specializate și achiziția de accesorii, bunuri și echipamente aferente serviciilor specializate ”:

Lot 1: Servicii de medicina muncii - Cod CPV 85147000-1  
Lot 2: Servicii sanatate si securitate in munca (Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă) - Cod CPV 71317210-8
Lot 3: Servicii de paza si stingerea incendiilor ( Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor) - Cod CPV 71317100-4

(11.09.2015) Anunt intentie

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica anuntul pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de achizitii de servicii avand ca obiect ”Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013

(09.09.2015) ANUNT IMPORTANT

Termenul limita pana la care beneficiarii pot plati cheltuielile efectuate in cadrul proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 este 31 decembrie 2015.

Aceasta data reprezinta si data limita a eligibilitatii cheltuielilor.

Nicio cheltuiala efectuata dupa aceasta data nu mai poate fi solicitata la rambursare dupa aceasta data!

(04.09.2015) Anunt intentie

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica anuntul de intentie pentru contractul de achizitii de servicii avand ca obiect ”Asistenţă tehnică pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS, aferente etapelor de evaluare, contractare, implementare și verificare ex-post a proiectelor POSDRU 2007-2013

(04.08.2015) Anunt

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica Clarificari la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie de servicii avand ca obiect ” Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”

(03.08.2015) Anunt

MFE - Directia Generala Programe Capital Uman publica Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2399/2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale", publicat în MO Partea I nr.577/31.07.2015

(31.07.2015) Anunt intentie

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica anuntul de intentie pentru pentru contractul de achizitii de servicii avand ca obiect ”Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”

(09.07.2015) Anunt

OIR POS DRU NORD EST publica listele proiectelor contractate si aflate in implementare la data de 30.06.2015

(30.06.2015) Anunt intentie

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica anuntul de intentie pentru pentru contractul de achizitii de servicii avand ca obiect ”Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”

(19.06.2015) Anunt

MFE – DG PCU publică spre consultare următoarele documente pentru Programul Operaţional Capital Uman:
1.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015draft
1.2 Ordinul de cheltuieli eligibiledraft
1.3 Contract de finanţaredraft
1.4 Acord de Parteneriat – draft

2.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 - Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” si Axa 2 – „Îmbunătățirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs”
2.2 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT pentru Recrutarea Lucratorilor Devavorizati si pentru Formarea Acestora „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”
2.3 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”

Vă rugăm să transmiteți, conform formatului atașat (link document) propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea acestora, la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, până la data de 10.07.2015.

(27.05.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea conditiilor necesare derularii proiectelor finantate în cadrul POSDRU 2007—2013 prin prelungirea termenului de implementare”

(25.05.2015) Anunt

MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 2 la la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiectede tip grant nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi” – DMI 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”.”

(25.05.2015) Anunt

MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 1 la la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiectede tip grant nr. 189 „Stagii de practică pentru studenți”

(23.05.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman multumeste partenerilor pentru contributiile la Metodologia de verificare, evaluare si selectie a proiectelor in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Metodologia si criteriile de selectie au fost dezbatute si aprobate in cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020 din data de 20 mai 2015.
Metodologia poate fi descarcata aici.

(22.05.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.2 „Competente pentru competitivitate în domeniul medical – pediatrie”. Propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document rugam pot fi transmise pâna la data de 28 mai 2015, ora 14.00, la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro

(18.05.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publică centralizatorul răspunsurilor la propunerile de modificare a Metodologiei si a criteriilor de verificare, evaluare si selectie pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, ca urmare a procesului de consultare publică lansat în data de 08.05.2015

(15.05.2015) Anunt

Asigurându-vă că răspunsul dumneavoastră este foarte important pentru noi, iar aspectele menționate de dumneavoastră vor fi luate în considerare pentru îmbunătăţirea proceselor gestionate de către Organismele Intermediare şi Autoritatea de Management pentru POSDRU, vă rugăm să completați chestionarul pe care il regăsiți AICI.
Va mulțumim pentru timpul acordat!

(13.05.2015) Publicare erata instructiune

AMPOSDRU publica Erata la instructiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale.”

(11.05.2015) Publicare instructiune

AMPOSDRU publica instructiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

(11.05.2015) Publicare instructiune

AMPOSDRU publica instructiunea nr. 107/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale

(08.05.2015) Informare

Sprijin pentru beneficiari prin sesiuni gratuite de instruire si tutorat

(08.05.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Metodologia si criteriile de verificare, evaluare si selectie pentru Programul Operational Capital (POCU) 2014-2020
In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, metodologia si criteriile vor fi supuse aprobarii Comitetului de Monitorizare pentru POCU in data de 20 mai 2015.
In cazul in care aveti observatii/propuneri de modificare privind continutul documentului, va rugam sa le transmiteti prin completarea formularului, pâna la data de 13 mai 2015, ora 12.00 la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro

(07.05.2015) Anunt

AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de 06.05.2015, a Ordinului pentru aprobarea cererii de propuneri de proiecte nr. 189 "„Stagii de practică pentru studenți"”, finantata din DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 22.05.2015, ora 10.00, până în data de 29.05.2015, ora 16.00.

(07.05.2015) Anunt

MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi” – DMI 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

(05.05.2015) Anunt

AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de 30.04.2015, a Ordinului pentru aprobarea urmatoarelor cereri de propuneri de proiecte (CPP):

- CPP nr 187 „Sprijin pentru doctoranzi”, finantata din DMI 1.5 "„Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii"
- CPP nr 188 „Oportunitati integrate de diminuare a parasirii timpurii a scolii”, finantata din DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii"


Pentru CPP mentionate mai sus, sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 18.05.2015, ora 10.00, până în data de 25.05.2015, ora 16.00

(05.05.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 189 "„Stagii de practică pentru studenți"”, finantata din DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.
AMPOSDRU va informa data publicarii în Monitorul Oficial a Ghidului Solicitantului Conditii Specifice si data închiderii sistemului informatic.

(28.04.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015

(28.04.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):
- CPP nr 187 „Sprijin pentru doctoranzi”, finantata din DMI 1.5„Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”;
- CPP nr 188 „Oportunitati integrate de diminuare a parasirii timpurii a scolii”, finantata din DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii".

AMPOSDRU va informa data publicarii în Monitorul Oficial a Ghidurilor Solicitantului Conditii Specifice si data închiderii sistemului informatic.

(17.04.2015) Publicare instructiune spre consultare

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare Instructiunea privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

(17.04.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 1.1 „Educatia sanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”
Propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente pot fi trimise pâna la data de 22 aprilie 2015, orele 12.00, la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro

(07.04.2015) Publicare instructiune

AMPOSDRU publica instructiunea nr. 106/07.04.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale

(31.03.2015) Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional „Capital Uman” (2014-2020)

Ministerul Fondurilor Europene relansează procesul de constituire a Comitetului de monitorizare pentru Programul operațional „Capital Uman” 2014-2020 (CM POCU 2014-2020). CM POCU 2014-2020 va fi structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programul operațional „Capital Uman“ 2014-2020 care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia. Detalii despre rolul și activitatea comitetului sunt prezentate în proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a CM POCU 2014-2020.
În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați ca membri ai comitetului, Ministerul Fondurilor Europene invită organizațiile interesate din rândul partenerilor economici și sociali, organismelor reprezentând societatea civilă să își exprime interesul pentru participarea la CM POCU 2014-2020, prin completarea formularului de intenție și transmiterea acestuia pe adresa secretariatcm.pocu@fonduri-ue.ro. Menționăm că, în cadrul acestui proces vor fi selectate 14 entități, având în vedere prevederile Acordului de parteneriat referitoare la ponderea partenerilor sociali în cadrul CM (40%).

Termenul limită pentru transmiterea formularului completat este 6 aprilie 2015.
Doar formularele de intenție transmise în intervalul 31 martie – 6 aprilie 2015 vor fi supuse procesului de evaluare, candidaturile transmise în sesiunea anterioară de selecție nemaifiind considerate valabile.

În cadrul procesului de selecție, Autoritatea de Management pentru Programul operațional „Capital Uman” 2014-2020 va avea în vedere asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea programului operațional precum și reprezentativitatea, expertiza și experiența organizațiilor selectate, acestea urmând să fie implicate activ în coordonarea strategică. Autoritatea de management precizează totodată că, în cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizație de tip confederativ general/sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de intenție transmise individual de către membrii acestora. De asemenea, nu se vor accepta solicitările de includere în CM a instituţiilor pentru care au fost înregistrate şi dovedite fraude în ceea ce priveşte gestionarea de fonduri publice sau fonduri europene în perioada de programare 2007-2013.

In urma finalizării procesului de selecţie a organizaţiilor, MFE prin AM POCU, va solicita nominalizarea participanţilor la Comitetul de Monitorizare în termen de 2 zile lucratoare.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Criterii de selecție a partenerilor relevanți din mediul economic, social şi din societatea civilă pentru CM PO CU 2014 – 2020.

Ghidul de constituire a CM POCU 2014-2020.

(19.03.2015) Publicare instructiune

AMPOSDRU publica instructiunea nr. 104/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de modificare a contractelor de finantare POSDRU

(19.03.2015) Publicare instructiune

AMPOSDRU publica instructiunea nr. 103/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU

(13.03.2015) Anunt

AM POSDRU anunta publicarea în Monitorul Oficial nr 151/02.03.2015, a Ordinului ministrului fondurilor europene nr 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absortiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.

(02.03.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene demarează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul operațional „Capital Uman” 2014-2020 (CM POCU 2014-2020).
Document atasat: formular de intentie

(25.02.2015) Anunt

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST, in calitate de Beneficiar de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2007 – 2013, a derulat in perioada decembrie 2011 – ianuarie 2015 proiectul cu titlul „Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST", în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”, cod SMIS 41366.
anunt_CR Anunt complet

(23.02.2015) Anunt

AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180. În cursul zilei de 23.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în faza B si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare.
Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare până la sfârsitul zilei, vor contacta OI POSDRU MMSPSPV la adresa oiposdru@mmuncii.ro
Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.

(21.01.2015) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:

 • Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii"
 • Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.3 "Acces si participare la FPC"
 • Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale"
 • Schita schemei de ajutor de minimis asociata Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.1
  Propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente pot fi trimise pâna la data de 10 februarie 2015, orele 12.00, la adresa de e-mail consultareGSCS@fonduri-ue.ro

  (20.01.2015) Anunt

  MFE - AM POSDRU publica spre consultare schita Ordinului privind aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU 2007-2013.
  Propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document pot fi trimise pâna la data de 23.01.2015, orele 12.00, la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

  In acest sens, va rugam sa consultati urmatoarele documente:
  Ordinul privind aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU 2007 - 2013.

  Notificarea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se afla în implementare finantate prin POSDRU 2007 – 2013

  (20.01.2015) Anunt

  In conformitate cu măsurile preventive anticorupţie prevăzute in Strategia naţională anticorupţie 2012-2015 şi cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcţiei, la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice şi a instituţiilor din subordine sau sub autoritate au fost constituite, in cursul anului 2013, comisii de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcţiei publice.

  In acest context, art. 3 al Legii nr. 251/2004 prevede că „la sfarşitul fiecărui an, autorităţile, instituţiile publice sau persoanele juridice publică lista cuprinzand bunurile depuse potrivit prezentei legi şi destinaţia acestora, pe pagina de Internet a persoanei juridice respective ori in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a”

  In cadrul OIRPOSDRU NORD-EST nu au fost inregistrate, in anul 2014, bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice.

  (16.01.2015) Anunt

  DG AMPOSDRU publica Lista cererilor de finantare care au fost respinse în Faza A, pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 175 "Firme de exercitiu pentru elevi" (DMI 2.1).
  În cursul zilei de 16.01.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în Faza A vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/adresele de e-mail precizate în cererea de finantare.
  Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
  Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, la adresa: B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17 (parter), sector 1, Bucuresti.
  Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a contestatiei la registratura AMPOSDRU este miercuri, 21 ianuarie 2015, orele 16.00
  Solicitantii ale caror cereri de finantare se regasesc în lista atasata, dar nu au primit Scrisoarea de informare, vor contacta OI POSDRU CNDIPT la adresa evaluare2015@tvet.ro

  (08.01.2015) Anunt

  MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 – DMI 4.1 „Calitate în serviciile de ocupare”.
  MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 185 – DMI 6.2 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

  (07.01.2015) Anunt

  MFE - AM POSDRU publica spre consultare Recomandari privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale” si Instructiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU.
  Va rugam sa ne transmiteti propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente pâna la data de 9.01.2015, orele 16.00, la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

 • Instructiune Monitorizare
 • Anexe
 • Recomandari
 • Actionweb - plan activitati
 • Actionweb - grup tinta
 • Actionweb - manual
 • Metodologie conciliere legea 284
 • Metodologie conciliere contestatii
 • Anexa 29 pentru cererea de plata

 • (05.01.2015) Anunt

  MFE - AMPOSDRU lanseaza Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 186 "Competente pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, tesuturi si celule" finantata din DMI 3.2. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 6.01.2015, ora 10.00, pâna în data de 21.01.2015, ora 16.00, sau pâna la momentul depunerii cererii de finantare de catre solicitant.

  (30.12.2014) Anunt

  AM POSDRU anunta publicarea în consultare publica a primului draft de Ghid al Solicitantului "Masuri integrate pentru tinerii inactivi" ce va fi finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 1 : Initiativa "Locuri de munca pentru tineri" si Axa Prioritara 2 : "Îmbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs"
  Documente atasate: grafic activitati PO CU si buget PO CU.
  Termenul pâna la care se pot trimite observatii : 15 ianuarie 2015 la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro

   


  Alte anunturi