POS DRU - Anunturi 2016

(31.05.2016) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a publicat Decizia DGPCU nr. 9278/24.05.2016 privind depunerea solicitărilor de conciliere şi depunerea Cererilor de rambursare suplimentare aferente concilierilor

(12.02.2016) Anunt

Termenul limita pentru depunerea cererii de rambursare finala, respectiv data de 15.02.2016, reprezinta data de inregistrare a documentatiei la Organismul Intermediar/Autoritatea de Management POSDRU conform Ordinului MFE 44/2016

(15.01.2016) ActionWeb FUNCTIONAL

Având în vedere că sistemul informatic Actionweb este funcţional, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU sunt rugaţi să utilizeze sistemul informatic Actionweb pentru transmiterea cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată.

Totodată, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU pentru care cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată au fost depuse la autoritatea de management/organismele intermediare în format de hârtie (hard copy), sunt rugaţi să depună la AM/OI evidenţa cheltuielilor generată din sistemul Actionweb însoţită de raportul de audit.

Ne cerem scuze pentru inconvenientele create si va multumim pentru întelegere!


(14.01.2016) Anunt privind modalitatea de depunere a cererilor

Având în vedere faptul ca sistemul ActionWeb nu a fost operational începând cu data de 13.01.2016, din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice, Ministerul Fondurilor Europene anunţă beneficiarii proiectelor finanţate prin POSDRU că, până la remedierea deficienţelor tehnice, cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată se vor depune la autoritatea de management/organismele intermediare în format de hârtie (hard copy), în termenul stabilit de Instrucţiunile 113 şi 103.

Evidenţa cheltuielilor care va însoţi cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi de plată va fi completată conform modelului ataşat, iar documentele justificative tehnice şi financiare se vor prezenta pe suport electronic, urmând ca imediat după remedierea disfuncţionalităţilor sistemului informatic ActionWeb, beneficiarii să depună la autoritatea de management/organismele intermediare evidenţa cheltuielilor generata din sistemul AW, însoţită de raportul de audit.

Atragem atenţia asupra faptului că cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare/de plată trebuie să conţină obligatoriu dovada utilizării sumelor primite de beneficiari în contul cererilor de lichidare/de plată (utilizate pentru proiect sau restituite, dacă a fost cazul).

Ministerul Fondurilor Europene va publica un anunţ referitor la remedierea problemelor legate de sistemul informatic ActionWeb.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă mulţumim pentru înţelegere!

(13.01.2016) Anunt

MFE - DG PCU publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 44/12.01.2016 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare finale de catre beneficiarii Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane


(13.01.2016) Anunt

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Sprijin pentru asigurarea serviciilor specializate și achiziția de accesorii, bunuri și echipamente aferente serviciilor specializate”


(13.01.2016) Anunt

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Achiziţie autovehicul necesar pentru buna desfasurare a activitatilor implementate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Nord-Est”


(13.01.2016) Anunt

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Achiziţie servicii de închiriere prin metoda leasing financiar a unui autovehicul, necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor in cadrul OIR POSDRU Regiunea Nord Est”


(13.01.2016) Anunt

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”


(13.01.2016) Anunt

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Asigurarea costurilor cu serviciile de administrare a clădirilor și cu utilitățile aferente acestor spații în care funcționează OIR POS DRU NORD-EST și reprezentanțele județene ale acestuia, a costurilor cu serviciile de instalare, întreținere și reparare echipamente și mijloace de transport și a costurilor cu depozitarea documentelor”


(13.01.2016) Anunt

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU NORD-EST”


(13.01.2016) Anunt finalizare implementare proiect

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Asistență tehnică managerială pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a funcţiei de management instituţional și pentru activități de secretariat, la nivelul Organismului intermediar”

(13.01.2016) Anunt finalizare implementare proiect

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Servicii de cazare si servicii de furnizare carburanţi auto pe bază de carduri, necesare desfăşurării activităţii in cadrul OIR POSDRU Regiunea Nord Est”

(13.01.2016) Anunt finalizare implementare proiect

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Asistenţă tehnică pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS, aferente etapelor de evaluare, contractare, implementare si verificare ex-post a proiectelor POSDRU 2007-2013”

(13.01.2016) Anunt finalizare implementare proiect

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Achiziționarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile necesare funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST”

(13.01.2016) Anunt finalizare implementare proiect

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Achiziționarea de mobilier necesar funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST”

(13.01.2016) Anunt finalizare implementare proiect

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST (OIRPOSDRU NORD-EST) – suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general, al implementării şi evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”

 


Alte anunturi