ACHIZITII PUBLICE POSDRU 2007-2013

(15.09.2015) "Sprijin pentru asigurarea serviciilor specializate și achiziția de accesorii, bunuri și echipamente aferente serviciilor specializate”
Lot 1: Servicii de medicina muncii - Cod CPV 85147000-1
Lot 2: Servicii sanatate si securitate in munca (Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă) - Cod CPV 71317210-8
Lot 3: Servicii de paza si stingerea incendiilor ( Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor) - Cod CPV 71317100-4Anunţ de intentie

Caiet de sarcini

word Formulare

(11.09.2015) Servicii de asigurare personal de birou Cod CPV – 79621000-3 pentru "Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”Anunţ de intentie

Caiet de sarcini

word Formulare

(04.09.2015) Servicii de procesare de date – introducere date in SMIS, Cod CPV -72310000-1 pentru "Asistenţă tehnică pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS, aferente etapelor de evaluare, contractare, implementare și verificare ex-post a proiectelor POSDRU 2007-2013”Anunţ de intentie

Caiet de sarcini

word Formulare

(04.08.2015) Clarificari la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie de servicii avand ca obiect ” Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”Clarificari

(31.07.2015) Anunţ privind Servicii de asigurare de personal de birou Cod CPV -79621000-3 pentru "Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”Anunţ de intentie

Caiet de sarcini

(30.06.2015) Anunţ privind Servicii de asigurare de personal de birou Cod CPV -79621000-3 pentru "Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”Anunţ de intentie

Caiet de sarcini