POS DRU 2007-2013
AXA PRIORITARĂ 7 “ASISTENłĂ TEHNICĂ”


Finalizare implementare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/17

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Sprijin pentru asigurarea serviciilor specializate și achiziția de accesorii, bunuri și echipamente aferente serviciilor specializate”
Anunt complet


Finalizare implementare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/16

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Achiziţie autovehicul necesar pentru buna desfasurare a activitatilor implementate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Nord-Est”
Anunt complet


Finalizare implementare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/15

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Asistență tehnică managerială pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a funcţiei de management instituţional și pentru activități de secretariat, la nivelul Organismului intermediar”
Anunt complet


Finalizare implementare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/14

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013
Anunt complet


Finalizare implementare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/13

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU NORD-EST”
Anunt complet


Finalizare implementare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/12

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Asigurarea costurilor cu serviciile de administrare a clădirilor și cu utilitățile aferente acestor spații în care funcționează OIR POS DRU NORD-EST și reprezentanțele județene ale acestuia, a costurilor cu serviciile de instalare, întreținere și reparare echipamente și mijloace de transport și a costurilor cu depozitarea documentelor”
Anunt complet


Finalizare implementare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/7

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Achiziționarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile necesare funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST"
Anunt complet


Finalizare implementare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/6

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Achiziționarea de mobilier necesar funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST”
Anunt complet


Finalizare implementare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/5

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Achiziţie servicii de închiriere prin metoda leasing financiar a unui autovehicul, necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor in cadrul OIR POSDRU Regiunea Nord Est”
Anunt complet


Finalizare implementare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/4

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Asistenţă tehnică pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS, aferente etapelor de evaluare, contractare, implementare si verificare ex-post a proiectelor POSDRU 2007-2013”
Anunt complet


Finalizare implementare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/3

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Servicii de cazare si servicii de furnizare carburanţi auto pe bază de carduri, necesare desfăşurării activităţii in cadrul OIR POSDRU Regiunea Nord Est”
Anunt complet


Finalizare implementare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/1

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST (OIRPOSDRU NORD-EST) – suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general, al implementării şi evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”
Anunt complet


Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est, implementează începând cu data de 20.08.2015, proiectul cu titlul „Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU NORD-EST, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/ CF/ OI POSDRU NE/ 18, încheiat cu MFE – Directia Generala Programe Capital Uman

Valoarea totală a proiectului este de 4.558.496,25 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 3.418.872,19 lei.

Anunt complet


Servicii de medicina muncii, SSM, paza si stingerea incendiilor

Organismul Intermediar Regional POS DRU regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 01.08.2015, proiectul cu titlul „Sprijin pentru asigurarea serviciilor specializate și achiziția de accesorii, bunuri și echipamente aferente serviciilor specializate”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/ CF/ OI POSDRU NE/ 17, încheiat cu MFE – Directia Generala Programe Capital Uman.

Valoarea totală a proiectului este de 49.643,88 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 37.232,91 lei.

Anunt complet


Achiziţie autovehicul

Organismul Intermediar Regional POS DRU regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 01.08.2015, proiectul cu titlul „Achiziţie autovehicul necesar pentru buna desfasurare a activitatilor implementate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Nord Est”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/ CF/ OI POSDRU NE/ 16, încheiat cu MFE – Directia Generala Programe Capital Uman.

Valoarea totală a proiectului este de 96.387,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 68.353,35 lei.

Anunt complet


Asistenta tehnica manageriala

Organismul Intermediar Regional POS DRU regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 02.03.2015, proiectul cu titlul „Asistenta tehnica manageriala pentru asigurarea indeplinirii eficiente a functiei de management institutional și pentru activitati de secretariat, la nivelul Organismului intermediar”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/ CF/ OI POSDRU NE/15, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 161.949,40 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 121.462,05 lei.

Anunt complet


Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fata locului

Organismul Intermediar Regional POS DRU regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 02.03.2015, proiectul cu titlul „Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/ CF/ OI POSDRU NE/14, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 150.147,76 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 112.610,82 lei

Anunt complet


Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale

Organismul Intermediar Regional POS DRU regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 04.03.2015, proiectul cu titlul „Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU NORD-EST”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/ CF/ OI POSDRU NE/13, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 160.157,60 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 120.118,20 lei

Anunt complet


Administrare cladiri si utilitati

Organismul Intermediar Regional POS DRU regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 01.01.2015, proiectul cu titlul „Asigurarea costurilor cu serviciile de administrare a clădirilor și cu utilitățile aferente acestor spații în care funcționează OIR POS DRU NORD-EST și reprezentanțele județene ale acestuia, a costurilor cu serviciile de instalare, întreținere și reparare echipamente și mijloace de transport și a costurilor cu depozitarea documentelor”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/ CF/ OI POSDRU NE/ 12, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 999.050,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 749.287,50 lei

Anunt complet


Obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile

Organismul Intermediar Regional POS DRU regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 03.10.2014, proiectul cu titlul „Achizitionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile necesare funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST”, co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/ CF/ OI POSDRU NE/ 7, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 139.815,58 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 104.861,68 lei

Anunt complet


Achizitionarea de mobilier

Organismul Intermediar Regional POS DRU regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 12.08.2014, proiectul cu titlul „Achizitionarea de mobilier necesar funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST”, co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/ CF/ OI POSDRU NE/ 6, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 159.278,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 119.458,50 lei.

Anunt complet


Introducere date in SMIS

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr. 12, jud. Neamţ, cod poştal 610005, implementează începând cu data de 12.06.2014, proiectul cu titlul „Asistenţă tehnică pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS, aferente etapelor de evaluare, contractare, implementare si verificare ex-post a proiectelor POSDRU 2007-2013”, co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/4, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 491.400 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 368.550 lei.

Anunt complet


Inchiriere prin metoda leasing financiar a unui autovehicul

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, implementează începând cu data de 29.07.2014, proiectul cu titlul „Achiziţie servicii de închiriere prin metoda leasing a 4 autovehicule, necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor in cadrul OIR POSDRU Regiunea Nord Est”, co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/5, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 337320.12 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 227445.63lei.

Anunt complet


Servicii de cazare si servicii de furnizare carburanti auto

Organismul Intermediar Regional POS DRU regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, b-dul Republicii, nr. 12, jud. Neamt, cod poştal 610005, implementează începând cu data de 20.01.2014, proiectul cu titlul „Servicii de cazare si servicii de furnizare carburanti auto pe bază de carduri, necesare desfăsurării activitătii in cadrul OIR POSDRU Regiunea Nord Est”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/ CF/ OI POSDRU NE/ 3, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 220.000,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 165.000,00 lei.
Prin acest proiect se va asigura acordarea de sprijin OIR POSDRU Regiunea Nord Est, prin îmbunătătirea capacitătii logistice a institutiei de a asigura derularea corespunzătoare a functiilor delegate în domeniul monitorizării, controlului si evaluării ex ante, pe parcurs si ex-post a proiectelor, prin furnizarea de servicii de cazare si servicii de furnizare carburanti auto pe bază de carduri, în vederea asigurării condiţiilor optime pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului şi implementării POSDRU 2007 – 2013.

Anunt complet


AT pentru activitatea de CONTRACTARE

OIR POS DRU NORD-EST, implementează începând cu data de cu data de 15.10.2013, proiectul cu titlul „Asistentă tehnică pentru activitatea de contractare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, desfăsurată la nivelul OIR POSDRU Nord Est”, co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/ CF/ OI POSDRU NE/ 2, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.”

Valoarea totală a proiectului este de 122.447,52 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 91.835,64 lei.
Prin acest proiect se va asigura acordarea de sprijin OIR POSDRU Regiunea Nord Est, prin asigurarea de experti care să vină în sprijinul institutiei în implementarea activitătii de contractare a proiectelor, în vederea asigurării condiţiilor optime pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului şi implementării POSDRU 2007 – 2013.

Anunt completINCHIRIERE IMOBIL

OIR POS DRU NORD-EST, implementează începând cu data de 01.08.2013, proiectul cu titlul „Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST (OIRPOSDRU NORD-EST) – suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general, al implementării şi evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”, co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/ CF/ OI POSDRU NE/ 1, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.”

Valoarea totală a proiectului este de 1.036.651,90 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 777.488,92 lei.
Prin acest proiect se va asigura spatiul necesar funcţionării OIR POS DRU NORD-EST (clădire şi terenul aferent), în vederea asigurării condiţiilor optime pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului şi implementării POSDRU 2007 – 2013.

Anunt complet


PROGRAM OPERATIONAL ASISTENTA TEHNICA 2007 - 2013
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal

OIR POS DRU REGIUNEA NORD-EST este Beneficiar de finantare nerambursabila in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013, prin proiectul "Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA NORD-EST pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale".

poatAnunt complet