Note conciliere OIR POS DRU REGIUNEA NORD-EST 1. Nota conciliere proiecte POSDRU/135/5.2/S/128907
 2. Nota conciliere proiecte POSDRU/135/5.2/S/125782
 3. Nota conciliere proiecte POSDRU/135/5.2/S/132008
 4. Nota conciliere proiecte POSDRU/135/5.2/S/130068
 5. Nota conciliere proiecte POSDRU/97/6.3/S/63072
 6. Nota conciliere proiecte POSDRU/144/6.3/S/129423
 7. Nota conciliere proiecte POSDRU/135/5.2/S/129054
 8. Nota conciliere proiecte POSDRU/135/5.2/S/126094
 9. Nota conciliere proiecte POSDRU/135/5.2/S/129297
 10. Nota conciliere proiecte POSDRU/125/5.1/S/131450 si POSDRU/125/5.1/S/125727
 11. Nota conciliere proiecte POSDRU/135/5.2/S/128155, POSDRU/125/5.1/S/131450 si POSDRU/125/5.1/S/125727
 12. Nota conciliere proiect POSDRU/125/5.1/S/129124
 13. Nota conciliere proiect POSDRU/135/5.2/S/126259
 14. Nota conciliere proiect POSDRU/135/5.2/S/130867
 15. Nota conciliere proiect POSDRU/125/5.1/S/133444
 16. Nota conciliere proiect POSDRU/135/5.2/S/125431
 17. Nota conciliere proiect POSDRU/125/5.1/S/132020  NOTA - spre informarea beneficiarilor de finantare nerambursabila din POSDRU
  Avand in vedere ca speta care face obiectul Notei de conciliere nr. 125/SMIP / 01.07.2016 (aferenta POSDRU/125/5.1/S/133444) emisa de MFE – DGPCU, prezinta un interes deosebit si pentru alti beneficiari de finantare nerambursabila din POSDRU, facem urmatoarele precizari:
  În speta este vorba despre calcularea cuantumului cheltuielilor cu managmentul proiectului, la finalizarea implementarii acestuia. In mod eronat beneficiarul in cauza a apreciat ca procentul maxim impus pentru acest tip de cheltuieli se aplica la valoarea totala eligibila estimata initial, valoarea contractata.
  Conform prevederilor contractuale si instructiunilor de lucru, pentru calcularea valorii maxime rambursabile pentru cheltuielile de management, procentul maxim impus pentru acest tip de cheltuieli s-a aplicat la valoarea totala eligibila validata a proiectului.

  Nota de conciliere nr. 125/SMIP / 01.07.2016 emisa de MFE – DGPCU confirma acest ultim aspect, respectiv faptul ca pentru calcularea valorii maxime rambursabile pentru cheltuielile de management, procentul maxim impus pentru acest tip de cheltuieli se aplica la valoarea totala eligibila validata a proiectului, la finalizarea implementarii acestuia. (descarca nota)