Comunicare titluri creanţe


In temeiul art. 10, alineatul (5) din HOTĂRÂREA GUVERNULUI pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare se comunică debitorului, în următoarea ordine, prin: a) scrisoare recomandată cu confirmare de primire; b) remitere; c) afișaj public la sediul debitorului; d) publicarea pe site-ul oficial sau la sediul autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene.
Conform alineatului (6) litera (d), data comunicării titlului de creanță este data publicării pe site-ul oficial sau la sediul autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene.
In aceste conditii OIR POS DRU NORD-EST publica urmatoarele:07.03.2017

POSDRU/145/6.3/G/131466 - proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare


08.02.2017

POSDRU/110/5.2/G/88286 - proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare


08.02.2017

POSDRU/110/5.2/G/87572 - proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare


19.05.2016

POSDRU/110/5.2/G/88961 - proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare
”Anunț retras în baza art. 47 alin. 5, 6 și 7 din Legea nr.207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedura fiscală”.


27.04.2016

POSDRU/110/5.2/G/88961 - scrisoare de informare privind decizia de reziliere a contractului de finantare