EVENIMENTE/SEMINARII AN 2012

Comunicat de presa


Campaniile ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” continuă în Regiunea Nord-Est

Seria campaniilor regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” continuă la Piatra-Neamţ, în perioada 24-25 septembrie. ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România”, regiunea Nord-Est are ca obiectiv principal asigurarea unei publicităţi adecvate, complete şi eficiente cu privire la implementarea POSDRU în această regiune. Sunt aşteptaţi să ia parte la dezbateri experţi din cadrul AMPOSDRU, OIR POSDRU Nord-Est, OI CNDIPT, OI MECTS şi OI ANOFM.
Evenimentul va asigura cadrul necesar pentru prezentări şi dezbateri interactive, prin prezentarea de spoturi şi filme publicitare, popularizarea proiectelor de succes, dar şi discutarea dificultăţilor întâmpinate în procesul de implementare a proiectelor şi a modalităţilor în care acestea pot fi soluţionate. Principalele teme de pe agenda ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România”, regiunea Nord-Est sunt: stadiul actual al implementării POSDRU, lecţii învăţate în procesul de implementare, precum şi asigurarea identităţii vizuale.
Campaniile regionale POSDRU se adresează beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, precum şi altor actori interesaţi: administraţia publică locală şi centrală, asociaţii din administraţia publică, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, mediul academic, ONG-uri, mass-media şi alte entităţi.

pdfDescarcati comunicat de presa