DOCUMENTE PROGRAMATICE

Elementele de identitate vizuală pentru actvităţile şi produsele de informare şi comunicare în cadrul unui proiect finantat prin POSDRU:

pdfLogo-urile, in format vectorial, ale Uniunii Europene, Guvernului României - Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU, Fondului Social European 2007-2013 şi Instrumentelor Structurale în România 2007-2013
pdfLogo-urile, in format vectorial, ale Uniunii Europene, Guvernului României - Ministerul Fondurilor Europene – OIRPOSDRU NORD-EST, Fondului Social European 2007-2013 şi Instrumentelor Structurale în România 2007-2013

pdfLogo-urile, in format jpg, ale Uniunii Europene, Guvernului României - Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU, Fondului Social European 2007-2013 şi Instrumentelor Structurale în România 2007-2013
pdfLogo-urile, in format jpg, ale Uniunii Europene, Guvernului României - Ministerul Fondurilor Europene – OIRPOSDRU NORD-EST, Fondului Social European 2007-2013 şi Instrumentelor Structurale în România 2007-2013

pdfManual de identitate vizuala POSDRU publicat in data de 15.04.2014


pdfGhidul indicatorilor POSDRU actualizat februarie 2014


pdfPlanul Regional de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca si Incluziune Sociala 2011-2013 Regiunea Nord-Est (editie revizuita 2011)

pdfPlanul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2007-2013, Analiza economico-sociala

pdfPlanul de Dezvoltare Regionala Nord-Est Strategia de Dezvoltare Regionala

pdfDocumentul Cadru de Implementare Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, versiunea 11, aprobat prin Ordin nr 4.385 din 21 decembrie 2015 al ministrului fondurilor europene

pdfDocumentul Cadru de Implementare Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, versiunea 6, aprobat prin Ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale si persoanelor vârstnice şi ministrului fondurilor europene nr. 1068/537/mai 2013
pdfTratatul de la Lisabona

pdfPlanul National de Dezvoltare 2007-2013

pdfProcedura de plata a taxei pe valoare adaugata in cadrul Programelor nationale Phare 2004-2006 "Coeziune Economica si Sociala"- Anexa la Ordinul Ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 1046/2007