Ghiduri - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Depunerea unei cereri de finanţare se realizează numai electronic pe ActionWeb. Termenul limită de transmitere a cererilor de finanţare este prevăzut în Ghidul Solicitantului corespunzător fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

AMPOSDRU publică „Ghidul pentru completarea unei cereri de finanţare”, cuprinzând informaţii detaliate privind procedura simplificată de completare şi transmitere a unei cereri de finanţare pentru POSDRU. Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor sistemului informatic ActionWeb, aducem clarificări privind dimensiunea maximă a textului ce poate fi introdus în cadrul fiecărei secţiuni a unei cereri de finanţare. Prin intermediul sistemului informatic ActionWeb, un potenţial beneficiar/beneficiar poate vizualiza în timp real, prin intermediul accesării contului său creat pentru scrierea unei cereri de finanţare, status-ul cererii de finanţare iniţiată de către acesta.

OIR POS DRU NORD-EST lanseaza Cererea de Propuneri de proiecte nr. 125 de tip strategic DMI 5.1 "Fii activ pe piaţa muncii!"

OIR POS DRU NORD-EST lanseaza Cererea de Propuneri de proiecte nr. 127 de tip grant DMI 5.1 "Fii activ pe piaţa muncii!"

OIR POS DRU NORD-EST lanseaza Cererea de Propuneri de proiecte nr. 135 de tip strategic DMI 5.2 " Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă "

OIR POS DRU NORD-EST lanseaza Cererea de Propuneri de proiecte nr. 136 de tip grant DMI 5.2 " Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă "

OIR POS DRU NORD-EST lanseaza Cererea de Propuneri de proiecte nr. 145 de tip grant DMI 6.3 "Şanse egale şi respect în Regiunea Nord-Est"

Conform celor precizate in fiecare ghid de conditii specifice deschiderea sistemului electronic ACTIONWEB se va face in data de 17 iunie 2013 orele 10.00 si se va inchide in data de 01 iulie 2013 orele 16.00.
La nivelul Organismul Intermediar Regional Regiunea Nord-Est va functiona, incepand de luni 03 iunie 2013 orele 9.00 pana pe data de 27 iunie orele 14.00 biroul de help-desk cu urmatoarele date de contact:

nr. CPP DMI Tip apel OIR Adresa de e-mail Nr. de telefon Pers. contact
125 5.1 grant NE

helpdesk@ fsenordest.ro

0233-231950 int.122  Ioana Andoreanu
127 5.1 strategic NE

helpdesk@ fsenordest.ro

0233-231950 int.122  Ioana Andoreanu
136 5.2 grant NE

helpdesk@ fsenordest.ro

0233-231950 int.115  Gheorghe Maftei
136 5.2 strategic NE

helpdesk@ fsenordest.ro

0233-231950 int.115  Gheorghe Maftei
145 6.3 grant NE

helpdesk@ fsenordest.ro

0233-231950 int.115  Gheorghe MafteiModel buget Cerere de Finantare
Corrigendum nr. 1 la Ghidurile Solicitantului Conditii Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123-152