Proiecte contractate de OIR POS DRU REGIUNEA NORD-EST

pdfLISTA proiectelor gestionate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est la data de 30.06.2015

pdfLISTA proiectelor contractate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est in anul 2015

pdfLISTA proiectelor gestionate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est la data de 20.08.2013
pdfLISTA contractelor finantate Apel 116 (DMI 6.2) „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii - Regiunea Nord Est”
pdfLISTA de distribuţie a proiectelor finanţate în cadrul Domeniilor Majore de Intervenţie 5.2 şi 6.1, delegate pentru implementare si gestionare OIR POS DRU NORD-EST
pdfLISTA proiectelor contractate in cadrul Cererii de propuneri de proiecte nr. 99 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Nord-Est" Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane la data de 01.11.2010
pdfLISTA proiectelor gestionate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est la data de 01.07.2010
pdfLISTA proiectelor contractate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est la data de 25.06.2009
pdfLISTA proiectelor contractate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est la data de 19.03.2009