Bunuri primite cu titlu gratuit


In conformitate cu măsurile preventive anticorupţie prevăzute in Strategia naţională anticorupţie 2021-2025 şi cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcţiei, la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene şi a instituţiilor din subordine sau sub autoritate au fost constituite, in cursul anului 2023, comisii de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcţiei publice.

In acest context, art. 3 al Legii nr. 251/2004 prevede că „la sfarşitul fiecărui an, autorităţile, instituţiile publice sau persoanele juridice publică lista cuprinzand bunurile depuse potrivit prezentei legi şi destinaţia acestora, pe pagina de Internet a persoanei juridice respective ori in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a”

In cadrul OIR PECU REGIUNEA NORD-EST nu au fost inregistrate, in anul 2023, bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice.