Contracte de achiziţii publiceContracte de achiziție publică, derulate şi/sau executate de autoritatea contractantă, cu o valoare mai mare de 5000 de EUR (publicate cu respectarea prevederilor H.G. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice și cu aplicarea art. 215 din OUG nr.34/2006 cu modificările și completările ulterioare)


pdf In acest moment, OIR POS DRU Nord-Est NU are in execuţie contracte de achiziții publice cu valoare mai mare de 5.000 Euro