Solicitare informatii


Solicitări informații de interes public (Legea 544/2001):


Numele și prenumele funcționarilor publici responsabili pentru accesul la informații de interes public precum și datele lor de contact:

Persoana responsabilă: Ioana ANDOREANU / 0233.231.950 sau 0233.231.956

Program de funcționare: Luni – Joi: 8:00 – 16:30 ; Vineri: 8:00 – 14:00


 

Legislatie:

  1. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  2. Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001 aprobate prin Hotararea nr. 123 din 07 februarie 2002Documente utile:

  1. Solicitare în baza Legii 544/2001 – Model
  2. Formular reclamație refuz: Model
  3. Formular reclamanție neprimire informații în termenul legal: Model

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.  1. Lista cu documentele de interes public
  2. Lista cu documentele produse/gestionate de instituție, conform legii
  3. Raport de aplicare a Legii nr. 544/2001