ALERTA NEREGULI


Orice persoană implicată în implementarea şi monitorizarea unui proiect finanţat din POS DRU/POCU, sau care deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POS DRU regiunea Nord-Est, poate trimite alerte privind neregulile prin:

• E-mail: nereguli@fsenordest.ro

• Telefon: 0233.231950, 0233.231956 sau 0233.231957; Fax: 0233.231950

• Cutia de alerte nereguli: Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, cod postal 610004


Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, caz în care va fi păstrată confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nici o implicare în procesul de investigare a neregulii.

Cazurile de nereguli vor fi analizate şi investigate de către unităţile de specialitate ale AMPOCU/OIPOCU, iar decizia va fi transmisă în concordanţă cu procedurile interne ale AMPOCU/OIPOCU şi cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare.