DEFINIRI TERMINOLOGICE PRIVIND NEREGULA SI FRAUDA


In conformitate cu Regulamentul Structural Nr. 2988/1995 cu privire la protejarea intereselor financiare ale CE, Articol 1(2), “neregula” inseamna orice incalcare a unei prevederi a legii comunitatii rezultand dintr-o actiune sau omisiune a operatorului economic, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al comunitatilor sau bugetele manageriate de ele, ori prin reducerea ori prin pierderea veniturilor provenite din propriile resurse adunate direct in numele comunitatilor, ori printr-un nejustificat item de cheltuiala.
Definitia fraudei o regăsim în Conventia pentru Protectia Intereselor Financiare din 1995 intrata in vigoare in 17/10/2002. In sensul prezentei conventii, frauda care afecteaza interesele financiare ale comunitatii europene consta în:
a) in ceea ce priveste cheltuielile, orice actiune intentionata sau omisiune legata de :
- folosirea sau prezentarea de declaratii sau documente false, incorecte sau incomplete care are ca efect retinerea pe nedrept a fondurilor din bugetul general al Comunitatii Europene sau bugetele manageriale ale, sau in numele Comunitatii Europene;
- nedezvaluirea de informatii in incalcarea unei obligatii specifice, cu acelasi efect;
- folosirea gresita a astfel de fonduri pentru alte scopuri decat acelea pentru care au fost initial acordate.
b) in ceea ce priveste venitul, orice act intentionat sau omisiune referitoare la:
- folosirea sau prezentarea de documente sau declaratii false, incorecte sau incomplete, care are ca efect diminuarea ilegala a resurselor bugetului general al CE sau bugetelor manageriate de/sau in numele CE
- nedezvaluirea informatiilor in incalcarea unei obligatii specifice, cu acelasi efect;
- aplicarea gresita a unui beneficiu legal obtinut, cu acelasi efect.

Ordonanţa de Guvern Nr. 79/2003, care stabileşte procedura privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, defineşte următorii termeni:
a) neregula reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate in raport cu dispozitiile legale nationale si/sau comunitare, precum si cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale incheiate in baza acestor dispozitii, care prejudiciaza bugetul general al Comunitatii Europene si/sau bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, precum si bugetele din care provine cofinantarea aferenta printr-o cheltuiala necuvenita;
b) frauda reprezinta orice actiune sau omisiune intentionata in legatura cu obtinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, precum si/sau din bugetele de cofinantare aferente, incriminata prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin alte legi speciale;
Orice incalcare a:

  • Memorandumului de Finantare intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei ori
  • Acordului Financiar intre RNAF (NAO) si RAP (PAO) ori
  • Acordurilor de Implementare intre Agentia de Implementare Phare din MoLFEO si Autoritatile de Implementare sau OIR-uri (UIP-uri), pentru subprogramul sau schemele de grant, va constitui o neregula.