ACHIZITII PUBLICE PROIECTE depuse in cadrul ASISTENTA TEHNICA POCU 2014-2020

pdfProgramul achizitiilor publice desfasurate in cadrul proiectului cu ID 135869 "Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru asigurarea necesarului logistic" actualizat in data de 13.12.2023

pdfProgramul achizitiilor publice desfasurate in cadrul proiectului cu ID 161340 "Achizitionarea a doua autoturisme necesare pentru îndeplinirea în bune conditii a activitatilor implementate la nivelul OIR PECU – Regiunea Nord-Est" actualizat in data de 18.07.2023

pdfProgramul achizitiilor publice desfasurate in cadrul proiectului cu ID 135869 "Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru asigurarea necesarului logistic" actualizat in data de 30.05.2023

pdfProgramul achizitiilor publice desfasurate in cadrul proiectului cu ID 135869 "Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru asigurarea necesarului logistic" actualizat in data de 19.05.2023

pdfProgramul achizitiilor publice desfasurate in cadrul proiectului cu ID 134941 "Sprijin pentru OIRPOSDRU NORD-EST in asigurarea serviciilor de SSM, MM si PSI pentru perioada 01.01.2020-31.12.2023" actualizat in data de 03.11.2022

pdfProgramul achizitiilor publice desfasurate in cadrul proiectului cu ID 135869 "Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru asigurarea necesarului logistic" actualizat in data de 24.06.2022

pdfProgramul achizitiilor publice desfasurate in cadrul proiectului cu ID 129572 "Închiriere imobile (cladiri existente si terenul aferent) necesare funcþionarii OIR POSDRU NORD-EST pentru perioada 01.01.2019-31.12.2023" actualizat in data de 28.03.2022

pdfProgramul achizitiilor publice desfasurate in cadrul proiectului cu ID 135869 "Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru asigurarea necesarului logistic" actualizat in data de 30.09.2020

pdfProgramul achizitiilor publice desfasurate in cadrul proiectului cu ID 135869 "Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru asigurarea necesarului logistic" actualizat in data de 17.07.2020

pdfProgramul achizitiilor publice desfasurate in cadrul proiectului cu ID 135869 "Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru asigurarea necesarului logistic"

pdf Programul achizitiilor publice desfasurate in cadrul proiectului cu ID 134941 "Sprijin pentru OIRPOSDRU NORD-EST in asigurarea serviciilor de SSM, MM si PSI pentru perioada 01.01.2020-31.12.2023"