POCU 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 7 “ASISTENTĂ TEHNICĂ”


Finalizare implementare POCU 155/7/4/135106

OIR PECU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță finalizarea implementării proiectului POCU 155/7/4/135106, cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST prin asigurarea suportului logistic necesar desfasurarii activitatii zilnice (consumabile si accesorii, antivirus, certificate digitale) pana la data de 31.12.2020”
Anunt complet


Finalizare implementare POCU 155/7/4/135869

OIR PECU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță finalizarea implementării proiectului POCU 155/7/4/135869, cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru asigurarea necesarului logistic”
Anunt complet


Finalizare implementare POCU 155/7/4/135016

OIR PECU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță finalizarea implementării proiectului POCU 155/7/4/135016, cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU NORD-EST in asigurarea diurnelor si a serviciilor de cazare si transport pentru perioada 01.01.2019-31.12.2020”
Anunt complet


Finalizare implementare POCU 155/7/4/161142

OIR PECU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță finalizarea implementării proiectului POCU 155/7/4/161142, cu titlul Sprijin pentru OIR PECU REGIUNEA NORD EST in asigurarea serviciilor de telefonie si internet pentru perioada 01.12.2022-31.12.2023
Anunt complet


Finalizare implementare POCU 155/7/4/151127

OIR PECU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță finalizarea implementării proiectului POCU 155/7/4/151127, cu titlul „Asigurarea utilitatilor si a serviciilor necesare functionarii OIRPOSDRU Regiunea Nord Est in perioada 01.01.2021- 31.12.2023”
Anunt complet


Finalizare implementare POCU 155/7/4/134941

OIR PECU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță finalizarea implementării proiectului POCU 155/7/4/134941, cu titlul „Sprijin pentru OIRPOSDRU NORD-EST in asigurarea serviciilor de SSM, MM si PSI pentru perioada 01.01.2020-31.12.2023”
Anunt complet


Finalizare implementare POCU 155/7/4/129572

OIR PECU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță finalizarea implementării proiectului POCU 155/7/4/129572, cu titlul „Închiriere imobile (clădiri existente şi terenul aferent) necesare funcţionării OIR POSDRU NORD-EST pentru perioada 01.01.2019-31.12.2023”
Anunt complet


Finalizare implementare POCU 155/7/4/161340

OIR PECU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță finalizarea implementării proiectului POCU 155/7/4/161340, cu titlul „Achiziționarea a două autoturisme necesare pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților implementate la nivelul OIR PECU – Regiunea Nord-Est”
Anunt complet


Finalizare implementare POCU 155/7/4/130705

OIR PECU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță finalizarea implementării proiectului POCU 155/7/4/130608, cu titlul „Activități de secretariat pentru OIR POSDRU-NORD EST”
Anunt complet


Finalizare implementare POCU 155/7/4/126882

OIR PECU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță finalizarea implementării proiectului POCU 155/7/4/130608, cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada 01.01.2018- 31.12.2023 pentru personalul OIR POSDRU NORD-EST”
Anunt complet


Finalizare implementare POCU 155/7/4/125246

OIR PECU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță finalizarea implementării proiectului POCU 155/7/4/130608, cu titlul „Personal contractual în afara organigramei la OIR Nord-Est pentru îmbunătățirea capacității de a gestiona în mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020”
Anunt complet


Achiziționarea a două autoturisme necesare pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților implementate la nivelul OIR PECU – Regiunea Nord-Est

OIR PECU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 01.06.2023, proiectul cu titlul “Achiziționarea a două autoturisme necesare pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților implementate la nivelul OIR PECU – Regiunea Nord-Est”, finanțat în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020
Anunt complet


Sprijin pentru OIR PECU REGIUNEA NORD EST in asigurarea serviciilor de telefonie si internet pentru perioada 01.12.2022-31.12.2023

Organismul Intermediar Regional P.E.C.U. - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță începerea implementării proiectului POCU 155/7/4/161142, cu titlul „Sprijin pentru OIR PECU REGIUNEA NORD EST in asigurarea serviciilor de telefonie si internet pentru perioada 01.12.2022-31.12.2023”, finanțat în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020
Anunt complet


Finalizare implementare POCU 155/7/4/130608

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță finalizarea implementării proiectului POCU 155/7/4/130608, cu titlul „Asigurarea utilitatilor si a serviciilor necesare functionarii OIRPOSDRU Regiunea Nord Est in perioada 01.01.2019 - 31.12.2020”
Anunt complet


Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru asigurarea necesarului logistic

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță inceperea implementării proiectului POCU 155/7/4/135869, cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru asigurarea necesarului logistic”, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020.
Anunt complet


Sprijin pentru OIRPOSDRU NORD-EST in asigurarea serviciilor de SSM, MM si PSI pentru perioada 01.01.2020-31.12.2023

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță inceperea implementării proiectului POCU 155/7/4/134941, cu titlul „Sprijin pentru OIRPOSDRU NORD-EST in asigurarea serviciilor de SSM, MM si PSI pentru perioada 01.01.2020-31.12.2023”, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020.
Anunt complet


Sprijin acordat OIRPOSDRU NORD-EST in asigurarea diurnelor si a serviciilor de cazare si transport pentru perioada 01.01.2019-31.12.2020

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță inceperea implementării proiectului POCU 155/7/4/135016, cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU NORD-EST in asigurarea diurnelor si a serviciilor de cazare si transport pentru perioada 01.01.2019-31.12.2020”, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020.
Anunt complet


Sprijin acordat OIRPOSDRU NORD-EST prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice (consumabile si accesorii, antivirus, certificate digitale) pana la data de 31.12.2020

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță inceperea implementării proiectului POCU 155/7/4/13516, cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU NORD-EST prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice (consumabile si accesorii, antivirus, certificate digitale) pana la data de 31.12.2020”, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020
Anunt complet


Activități de secretariat pentru OIR POSDRU-NORD EST

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță inceperea implementării proiectului POCU 155/7/4/130705, cu titlul „Activități de secretariat pentru OIR POSDRU-NORD EST”, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020
Anunt complet


Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIRPOSDRU Regiunea Nord Est în perioada 01.01.2019- 31.12.2020

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță inceperea implementării proiectului POCU 155/7/4/130608, cu titlul „Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIRPOSDRU Regiunea Nord Est în perioada 01.01.2019- 31.12.2020”, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020
Anunt complet


Închiriere imobile (cladiri existente si terenul aferent) necesare functionarii OIR POSDRU NORD-EST pentru perioada 01.01.2019-31.12.2023

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță inceperea implementării proiectului POCU 155/7/4/129572, cu titlul „Închiriere imobile (cladiri existente si terenul aferent) necesare functionarii OIR POSDRU NORD-EST pentru perioada 01.01.2019-31.12.2023”, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020
Anunt complet


Personal contractual în afara organigramei la OIR Nord-Est pentru îmbunătățirea capacității de a gestiona în mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță inceperea implementării proiectului POCU 155/7/4/125246, cu titlul „Personal contractual în afara organigramei la OIR Nord-Est pentru îmbunătățirea capacității de a gestiona în mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020”, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020
Anunt complet


Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada 01.01.2018- 31.12.2023 pentru personalul OIR POSDRU NORD-EST

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, anunță inceperea implementării proiectului POCU 155/7/4/126882, cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada 01.01.2018- 31.12.2023 pentru personalul OIR POSDRU NORD-EST”, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020
Anunt complet


Finalizare implementare POCU/155/7/4/CF/OIR POSDRU NE/123522

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Asigurarea utilitaților si a serviciilor necesare funcționarii OIRPOSDRURegiunea Nord Est”
Anunt complet


Finalizare implementare POCU/155/7/4/CF/OIR POSDRU NE/123579

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Sprijin acordat OIR NORD-EST pentru asigurare servicii de transport, cazare si diurna, necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Nord-Est”
Anunt complet


Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Nord Est privind organizarea Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020 din al doilea semestru al anului 2018

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 29.10.2018 proiectul proiectul POCU 155/7/4/126658, cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Nord Est privind organizarea Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020 din al doilea semestru al anului 2018”

Anunt complet


Asigurarea utilitaților si a serviciilor necesare funcționarii OIRPOSDRU Regiunea Nord Est

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 01.01.2017 proiectul POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU NE/123255, cu titlul „Asigurarea utilitaților si a serviciilor necesare funcționarii OIRPOSDRU Regiunea Nord Est”

Anunt complet


Sprijin acordat OIR NORD-EST pentru asigurare servicii de transport, cazare și diurnă, necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Nord-Est

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 01.01.2017 proiectul POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU NE/123579, cu titlul „Sprijin acordat OIR NORD-EST pentru asigurare servicii de transport, cazare și diurnă, necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Nord-Est.”

Anunt complet


Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate pentru personalul OIR POSDRU NORD-EST implicat în gestionarea POCU și POSDRU

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 01.01.2016 proiectul cu titlul „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate pentru personalul OIR POSDRU NORD-EST implicat în gestionarea POCU și POSDRU”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza Deciziei privind aprobarea finanţării nr. 60/18.08.2016, emisă de Direcţia Generală Programe Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Anunt complet


Sprijin acordat OIR POSDRU–Regiunea Nord Est, pentru implementarea activităților specifice, în vederea închiderii POSDRU 2007-2013

Organismul Intermediar Regional POS DRU regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 01.01.2016, proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU–Regiunea Nord Est, pentru implementarea activităților specifice, în vederea închiderii POSDRU 2007-2013”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza Deciziei privind aprobarea finanţării nr. 33/01.06.2016, transmisa de Direcţia Generală Programe Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Anunt complet


Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS si pentru efectuarea vizitelor la fata locului de tip on-going

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 01.02.2016, proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS si pentru efectuarea vizitelor la fata locului de tip on-going”, cofinanţat din Fondul Social European prin Axa Prioritară 7 “Asistență Tehnică” din POCU 2014-2020, în baza Deciziei de finanţare nr. 6524/15.04.2016, emisă de Direcția Generală Programe Capital Uman din cadrul Ministerul Fondurilor Europene.

Anunt complet


Asistență tehnică pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a funcțiilor de management instituțional și pentru activități de secretariat

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 01.02.2016, proiectul cu titlul „Asistență tehnică pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a funcțiilor de management instituțional și pentru activități de secretariat”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza Deciziei privind aprobarea finanţării nr. 35/10.06.2016, transmisa de Direcţia Generală Programe Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Anunt complet


Închiriere imobile (clădiri existente şi terenul aferent) necesare funcţionării OIR POSDRU NORD-EST

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, cod poştal 610004, implementează începând cu data de 01.01.2016, proiectul cu titlul „Închiriere imobile (clădiri existente şi terenul aferent) necesare funcţionării OIR POSDRU NORD-EST”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza deciziei privind aprobarea finanţării nr. 15/11.04.2016, emisa de Direcţia Generală Programe Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Anunt complet