POCU - Cereri de Propuneri de proiecteMinisterul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani.
Planificarea lansărilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esențial pentru asigurarea premiselor implementării performante a unui program operațional. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a stabilit un set minim de principii care să stea la baza planificării intervențiilor sprijinite prin Programul Operațional Capital Uman pentru întreaga perioadă de programare.
Perspectiva din care sunt definite principiile de alocare urmărește atingerea obiectivelor şi a țintelor programului la dimensiunea şi la termenele planificate, corelarea cu strategiile naționale relevante, precum și abordarea integrată pentru asigurarea complementarității și a valorificării sinergiilor între intervențiile care vor fi finanțate din diferitele fonduri ESI.

Calendar estimativ privind procesul de evaluare şi selecţie pentru cererile de finanţare depuse în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (actualizat ianuarie 2020)


Calendar estimativ privind procesul de evaluare şi selecţie pentru cererile de finanţare depuse în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (actualizat august 2019)