Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (PoIDS) - Anunturi 2024


(09.04.2024) Anunt privind închirierea de spațiu pentru sediul principal din localitatea Piatra Neamț


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europe Regiunea Nord Est (în continuare OIR PECU Regiunea NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 70130000-1
3. Procedura de atribuire aplicată – norme interne
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț, județ Neamț.
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate:
- conform documentației pentru ofertanți atașată
- Erata la Documentatia pentru ofertanti – Instructiuni inchiriere imobil
6. Durata contractului minim 68 luni cu posibilitate de prelungire în condițiile menținerii prețului ofertat
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: achizitii@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 16.04.2024, orele 12.00;
9. Adresa la care se transmit ofertele - la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: achizitii@fsenordest.ro
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata chiriei se va efectua lunar, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar.

(09.04.2024) Anunt privind închirierea de spațiu pentru sediul secundar din localitatea Piatra Neamț


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europe Regiunea Nord Est (în continuare OIR PECU Regiunea NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 70130000-1
3. Procedura de atribuire aplicată – norme interne
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț, județ Neamț.
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate:
- Spatiu in zona centrala, de preferat adiacentă sediului central al OIR PECU Nord Est din Piatra Neamț
- Minim 250 mp pentru o perioada de 68 de luni, necesari personalului contractual angajat si care urmeaza sa fie angajat in decursul anului 2024
- Spatiu ofertat sa fie desfasurat pe un singur nivel al amplasamentului
- Racordat la reteaua de curent electric, minim 30 prize duble
- Spatiu cu destinatia WC, racordat la utilitatile necesare (grup sanitar) special destinat spatiului ofertat
- Dispune de sistem de incalzire
- Dispune de retea de internet
6. Durata contractului minim 68 luni cu posibilitate de prelungire în condițiile menținerii prețului ofertat
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: achizitii@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 16.04.2024, orele 12.00;
9. Adresa la care se transmit ofertele - la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: achizitii@fsenordest.ro
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata chiriei se va efectua lunar, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar.

(21.03.2024) Rezultate finale pentru concursul organizat în perioada 13.03-14.03.2024, în vederea ocupării unui număr de 14 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Nord-Est


OIR PECU - Regiunea Nord publica "Rezultatele finale privind concursul organizat în perioada 13.03-14.03.2024, în vederea ocupării unui număr de 14 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Nord-Est"

(21.03.2024) Anunt privind achiziția de polița RCA pentru autovehiculul instituției marca Fiat Scudo


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Nord Est (în continuare OIR PECU Regiunea NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate –RCA pentru Fiat Scudo
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a politei RCA este 28.03.2024
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: achizitii@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 26.03.2024, orele 12:00;
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: achizitii@fsenordest.ro
10. Limba în care se redactează ofertele – limba română
11. Plata polițelor se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței/polițelor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar

(20.03.2024) Anunt privind închirierea de spațiu pentru biroul teritorial din Suceava


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe Europe Regiunea Nord Est (în continuare OIR PECU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 70130000-1
3. Procedura de atribuire aplicată – norme interne
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Suceava sau zona limitrofa, județ Suceava
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate:
- Spatiu in localitatea Suceava sau zonele limitrofe
- Minim 27 mp
- Racordat la reteaua de curent electric, minim 2 prize duble
- Spatiu cu destinatia WC, racordat la utilitatile necesare (grup sanitar)
- Dispune de sistem de incalzire
- Dispune de retea de internet
6. Durata contractului minim 36 luni cu posibilitate de prelungire în condițiile menținerii prețului ofertat
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: achizitii@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 25.03.2024, orele 12.00;
9. Adresa la care se transmit ofertele - la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: achizitii@fsenordest.ro
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata chiriei se va efectua lunar, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar.

(20.03.2024) Anunt privind închirierea de spațiu pentru biroul teritorial din Vaslui


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe Europe Regiunea Nord Est (în continuare OIR PECU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 70130000-1
3. Procedura de atribuire aplicată – norme interne
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Vaslui, județ Vaslui
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate:
- Spatiu in zona centrala din Vaslui
- Minim 27 mp
- Racordat la reteaua de curent electric, minim 2 prize duble
- Spatiu cu destinatia WC, racordat la utilitatile necesare (grup sanitar)
- Dispune de sistem de incalzire
- Dispune de retea de internet
6. Durata contractului minim 36 luni cu posibilitate de prelungire în condițiile menținerii prețului ofertat
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: achizitii@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 25.03.2024, orele 12.00;
9. Adresa la care se transmit ofertele - la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: achizitii@fsenordest.ro
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata chiriei se va efectua lunar, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar.

(18.03.2024) Rezultatul final privind interviul pentru concursul organizat în perioada 13.03-14.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării unui număr de 14 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Nord-Est


OIR PECU - Regiunea Nord publica "Rezultat final privind interviul pentru concursul organizat în perioada 13.03-14.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării unui număr de 14 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Nord-Est"

(14.03.2024) Anunt privind achiziția de polițe RCA și CASCO pentru autovehiculul instituției marca Toyota Corolla


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Nord Est (în continuare OIR PECU Regiunea NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA si CASCO pentru Toyota Corolla
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a politei RCA este 08.04.2024 si a politei CASCO este 10.04.2024
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: achizitii@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 21.03.2024, orele 12:00;
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: achizitii@fsenordest.ro
10. Limba în care se redactează ofertele – limba română
11. Plata polițelor se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței/polițelor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar

(08.03.2024) PLAN DE INTERVIU pentru concursul organizat în perioada 13.03-14.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării unui număr de 14 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Nord-Est


OIR PECU - Regiunea Nord publica "PLAN DE INTERVIU pentru concursul organizat în perioada 13.03-14.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării unui număr de 14 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Nord-Est"

Proba interviului se va susține în perioada 13.03.2024 - 14.03.2024, începând cu orele 9.00, la sediul secundar OIR PECU - Regiunea Nord Est, Piatra Neamt,str. Alexandru cel Bun nr.27 conform programării.

(06.03.2024) Rezultatul final privind selecția dosarelor pentru concursul organizat în perioada 05.13-14.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării unui număr de 14 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Nord-Est"


OIR PECU - Regiunea Nord publica "Rezultat final privind selecția dosarelor pentru concursul organizat în perioada 05.13-14.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării unui număr de 14 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Nord-Est"

Proba interviului se va susține în perioada 13.03.2024 - 14.03.2024, începând cu orele 9.00, la sediul secundar OIR PECU - Regiunea Nord Est, Piatra Neamt,str. Alexandru cel Bun nr.27 conform programării.

(06.03.2024) Anunt privind închirierea de spațiu pentru biroul teritorial din localitatea Iași


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe Europe Regiunea Nord Est (în continuare OIR PECU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 70130000-1
3. Procedura de atribuire aplicată – norme interne
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Iași, județ Iași
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate:
- Spatiu in zona centrala sau zonele adiacente din Iași
- Minim 40 mp
- Racordat la reteaua de curent electric, minim 3 prize duble
- Spatiu cu destinatia WC, racordat la utilitatile necesare (grup sanitar)
- Dispune de sistem de incalzire
- Dispune de retea de internet
6. Durata contractului minim 36 luni cu posibilitate de prelungire în condițiile menținerii prețului ofertat
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: achizitii@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 11.03.2024, orele 12.00;
9. Adresa la care se transmit ofertele - la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: achizitii@fsenordest.ro
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata chiriei se va efectua lunar, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar.

(04.03.2024) Rezultat privind selecția dosarelor pentru concursul organizat în perioada 05.13-14.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării unui număr de 14 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Nord-Est


OIR PECU - Regiunea Nord publica "Rezultat privind selecția dosarelor pentru concursul organizat în perioada 05.13-14.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării unui număr de 14 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Nord-Est"

(21.02.2024) OIR PECU REGIUNEA NORD-EST organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unui număr de 14 posturi de natură contractuală în afara schemei de personal (04.03.2024 - selectia dosarelor, 13.03.2024-14.03.2024 - proba interviu)


Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Regiunea Nord-Est organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată pana la data de 31.12.2029 (cu o perioadă de probă de 30 de zile lucrătoare), cu normă intreagă 8 ore pe zi / 40 ore pe săptămână, în condițiile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare şi a Procedurii interne de recrutare şi selecţie, în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Regiunea Nord Est și a unităților subordonate, care derulează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare şi reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 6003/2023, a unui număr de 14 posturi de natură contractuală în afara schemei de personal a Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea NORD EST, în cadrul proiectelor: „NE PEO - Finantarea cheltuielilor personalului propriu si sprijin pentru activitatile specifice prin angajarea de personal contractual in afara organigramei” Cod SMIS 308325 și „NE PoIDS - Finantarea cheltuielilor personalului propriu si sprijin pentru activitatile specifice prin angajarea de personal contractual in afara organigramei” Cod SMIS 308340.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt următoarele:

- cerere de înscriere (Anexa 1);
- curriculum vitae model Europass (semnat pe fiecare pagină);
- copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, însoţită de documentul original, pentru certificare;
- copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
- cazierul judiciar în original, aflat în termen de valabilitate, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei concursului – interviu);
- adeverinţă medicală în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
- declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2);
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, după caz, însoţite de documentele în original, pentru certificare, sau copia legalizată a acestora;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, însoţite de documentele în original, pentru certificare;
- contracte, recomandări, adeverințe sau orice alte documente RELEVANTE din care să reiasă îndeplinirea condițiilor specifice solicitate;
- declaratie privind desfășurarea de activități în domeniul gestionării fondurilor europene (Anexa 3).

Toate documentele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa la concursurile de angajare pentru ocuparea funcțiilor contractuale pentru care îndeplinesc condițiile generale și specifice de participare. În cazul în care la concursul pentru ocuparea unei funcții contractuale se înscrie o persoană cu dizabilități, conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare, precum și comisia de concurs au obligația de a asigura acesteia condițiile optime pentru testarea abilităților practice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, adaptate în funcție de tipul de dizabilitate, nevoile individuale și de proba concursului pe care urmează să o susțină.

Documente:
Anunt complet - Anunt complet
Anexa1- Anexa 1 - Cerere de participare la concurs - model
Anexa2- Anexa 2 - Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal – model
Calendar- Anexa 3 - Declaratie privind desfășurarea de activități în domeniul gestionării fondurilor europene- model
Anexa4- Anexa 4 - Calendarul desfăşurării concursului
Anexa5- Anexa 5 - Bibliografie


Decizia privind constituirea Comitetului de Monitorizare a Programului Educație și Ocupare și a Programului Incluziune și Demnitate Socială – 2021 – 2027


pdfDecizia privind constituirea Comitetului de Monitorizare a Programului Educație și Ocupare și a Programului Incluziune și Demnitate Socială – 2021 – 2027Alte anunturi