Termeni si conditii


Informatiile de pe acest site fac obiectul unei denegari de responsabilitate, o nota de copyright si informatii referitoare la protectia datelor cu caracter personal


Disclaimer

www.fsenordest.ro este situl oficial al Organismului intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Nord-Est. Folosirea acestui sit presupune acceptarea in totalitate a termenilor si conditiilor expuse mai jos, in cazul in care nu sunt de acord cu termenii si conditiile impuse, utilizatorii trebuie sa inceteze accesarea sitului.
OIR PECU REGIUNEA NORD-EST întretine acest site pentru a facilita accesul publicului la informatii legate de activitatile sale depunandu-se eforturi pentru ca aceste informatii sa fie corecte si oferite la timp. Scopul nostru este de a mentine aceste informatii actualizate si exacte. Daca erorile sunt aduse in atentia noastra, vom încerca sa le corectam.
Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului.
Aceste informatii:

au doar un caracter general si nu sunt destinate sa abordeze circumstante specifice ale nici unei persoane sau entitati;

  1. nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;
  2. uneori sunt legate de site-uri externe asupra carora serviciile OIR PECU REGIUNEA NORD-EST nu au niciun control si pentru care institutia nu îsi asuma nicio responsabilitate;
  3. nu au valoare juridica (daca aveti nevoie de recomandari specifice, consultati întotdeauna o persoana cu calificari corespunzatoare)

Va rugam sa tineti cont de faptul ca nu se poate garanta faptul ca un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislatia publicata oficial, pe suport de hârtie este considerata autentica.
Scopul nostru este sa reduca la minimum consecintele negative cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea unele date sau informatii de pe site-ul nostru se poate sa fi fost create sau structurate în fisiere sau formate care nu sunt fara erori si nu putem garanta ca serviciul nostru nu va fi întrerupt sau afectat în alt mod de astfel de probleme. OIR PECU Regiunea Nord-Est nu îsi asuma nicio responsabilitate cu privire la astfel de probleme întâlnite ca urmare a utilizarii acestui site. OIR PECU REGIUNEA NORD-EST nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul in care serviciile sitului nu pot fi accesate de catre utilizatori, pe o perioada nelimitata de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
Utilizatorii vor folosi informatiile furnizate in cadrul sitului pe propria raspundere, iar in cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informatiilor furnizate, utilizatorii accepta ca OIR PECU REGIUNEA NORD-EST va fi absolvit de orice raspundere.

Copyright notice

© 2007-2022 OIR PECU Regiunea Nord-Est
Reproducerea este autorizata cu conditia mentionarii sursei, cu exceptia cazului în care aceasta exista.
În cazul în care este necesara o autorizatie prealabila pentru reproducerea sau utilizarea informatiilor text si multimedia (sunete, imagini, software, etc), o astfel de autorizatie va anula mai sus-mentionata autorizatia generala si va indica în mod clar orice restrictii de utilizare.
Modificarea neautorizata a acestui site web constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr. 8/1996 si Art. 29 din Legea nr. 365/2002Protectia datelor cu caracter personal

Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Nord-Est în calitate de operator de date cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea administrează în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi asigură persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, confidențialitatea tratării datelor furnizate, precum și respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Regulamentul (UE) 2016/679 a fost adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016, publicat în Jurnalul Oficial Uniunii L119 din 4 mai 2016, prevederile lui fiind aplicabile începând cu data de 25 mai 2018. Regulamentul general privind protecţia datelor impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii şi înlocuieşte Directiva 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 (detalii privind GDPR)


Termenii si conditiile pot fi schimbate in orice moment de catre Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Nord-Est, fara notificarea prealabila a persoanelor care il utilizeaza. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta in orice moment.